Talioder vähendab riske ja pikendab koristuskonveierit


Taliodra kasvatamine Eestis kogub üha populaarsust ja seda kinnitavad taliodra kasvupinnad, mis on viimastel aastatel teinud suure hüppe. Kui aastal 2010 jäi kasvupind 1000 hektari piiresse siis 2017. aastaks oli kasvupind jõudnud 7734 hektarini ning 2018. aastal kasvasid pinnade hüppeliselt veelgi- jõuti 17000 hektarini.
Küsisime kogenud teraviljakasvatajatelt nende arvamusi.

 

 

 

Kas taliodra kasvupind võiks kasvada veelgi? Kas 2019. aasta sügisel võiks see ületada näiteks 25 000 hektari piiri?  Miks tasuks kaaluda taliodra lisamist külvikorda?

Taliodra pinnal on veel kasvuruumi ning 25’000 hektari püüdmine ei tohiks olla midagi erilist.

Talioder on sisuliselt esimene kultuur, mis saavutab koristusküpse. Varane koristusaeg aitab pikendada koristuskonveierit ning loob head eeldused sujuvaks koristushooajaks. Tavapäraselt algab taliodra koristusaeg juuli teises pooles, sel perioodil on üldjuhul ilm stabiilne ning madalamate sademete hulgaga. Seemenekasvataja Margus Klais peab seda oluliseks faktoriks: ”Sellel aastal jõudsime 145 hektarit taliotra koristatud 26. juuliks, ilm soosis koristust ning saak õnnestus heade kvaliteedinäitajatega põllust kätte saada.”

Samal ajal kui saagiootused on suured, on suur osa kultuure veel põllus küpsemas ja terve augusti jagu saagikoristust veel ees ootamas.

Talioder omab väga kõrget saagipotensiaali, mida kinnitab ka 2018. aasta viljelusvõistluse võitja Erik Paalman. Tema hinnangul on taliodra saagikus üle nii varasest- kui ka hilisest suviodrast. Viljelusvõistlustel on Paalman järjepidevalt näidanud kõrgeid keskmisi saagikusi – aastal 2017 11,3 t/ha, aastal 2018 9,0 t/ha.

Kui varasemalt peeti taliodra nõrkuseks kehva talvitumist, siis viimased aastad on näidanud vastupidist. Erik Paalan paljundab Scandagra AS-ile taliodra sorti “KWS Tenor” ning tema sõnul talvekindluse üle kurta ei saa: ”Viimased kolm aastat on hästi tõestanud ja talvekahjusid pole olnud. Sügisel on sordil väga hea võrsumine ning tugev juurekava areng, samal ajal ei kasva taimik kõrgeks, tänu millel on oht lumiseenega nakatumiseks väiksem.”

Pikaajaliste kogemustega Lange-Vahe Talu seemnkeskuse juhataja Kalles Mölder hindab samuti taliotra kõrgelt. “Kultuuril on võrdlemisi madal külvinorm, kiire algareng, väga hea võrsumine, hea talvekindlus ja suur saak. Ka sell aastal näitas talioder kõrget 1000 tera massi, jäädes partiide lõikes stabiilselt üle 50 grammi.” Talvitumisele aitab tema sõnul kaasa puhitud seeme ja õigeaegne haigustõrje.

Scandagra Eesti agronoom-nõustaja Kaarel Kallion soovitab sügisel väetamise ringi lisada mangaani: “Talioder on mangaani osas tundlik kultuur, kui sügisel on odral näha väikseid musti täpikesi, siis on tegemist antud elemendi puudusega. Mangaan tõstab suhkrute sisaldust juurtes, mis omakorda aitab oluliselt tõsta talvitumiskindlust ka suurtemate külmaperioodide ajal.”

Soovitused taliodra kasvatamiseks:

  • Parim külviaeg septembri esimene dekaad
  • Soovituslik külvinorm on 250-300 idanevat tera ruutmeetrile
  • Vajalik sügisene umbrohutõrje
  • Sügisene soovituslik haigustõrje vahetult ennem öökülmasid. Oktoobri teinepool – taimik läheb tervemalt ja tugevana, talvele vastu!
  • Sügisene mangaani lisamine väetusringi aitab oluliselt kaasa talvitumisele
  • Sobilik väetusfoon 110-140N
  • Vajalik kevadine kasvureguleerimine

 

Autor: Kaisa Pajusalu, tootejuht (seemned) Scandagra Eesti AS


Scandagra logo

 


Tagasi