UBP-110’ga puhtimise eelised


Seemnete puhtimise eesmärk on kaitsta ja soodustada iga külvatud seemne arengut ja kindlustada taimede saagipotentsiaal juba väga varajases staadiumis. Elujõuline taimede algareng loob vundamendi, mille peale on võimalik üles ehitada kõrge ja kvaliteetne saak.

UBP-110 on humiin- ja fulvohappeid ning toiteelemente sisaldav lahus seemnete puhtimiseks, mis aitab kaasa nii seemnete elujõulisele algarengule kui ka mullastruktuuri parandamisele ja mullaelustiku aktiivsusele.

Humiinhapped on võimelised mõjutama areneva seemne rakumembraane, suurendades nende läbilaskvust toitelementidele. Suurenenud ainevahetusaktiivsus suudab tagada taimede kiirema ja ühtlasema tärkamise. Parem toitainete liikumine seemnes ja tärganud taimes suurendab suhkrute ja vitamiinide sisaldust, mis muudab taime elujõulisemaks.

Humiinhapped muudavad paljud mikroelemendid nagu näiteks magneesiumi, kaltsiumi ja raua mullast kättesaadavamaks, mis muidu on raskesti omastatavad. Samuti on humiinhapetel võime siduda enda külge mullas olevaid toksiine (peamiselt taimekaitsevahendite jääke) ja raskemetalle ning viia need taimedele mittekättesaadavasse vormi. See kõik loob taimede arenguks ja kasvuks soodsamad tingimused.

UBP-110 eelised:

  • Sisaldab humiin ja fulvohappeid, mis on looduslikku päritolu ja väga hästi taimede poolt omastatavad.
  • Tootes olevad humiin- ja fulvohapped loovad idanevale seemnele soodsa arengukeskkonna ja aitavad kaasa mikro- ja makroelementide imendumisele, mis kindlustavad vajaliku toitainete varu seemnete elujõuliseks idanemiseks.
  • Puhitud seemnetel suureneb idanemisvõime ja tärkamine on ühtlasem.
  • Idanevad taimed on kaitstud abiootiliste stresside (ilm, toiteelementide puudus) eest ning varustatud toitainetega, mis annab külvatud seemnetele võimaluse areneda elujõulisteks taimedeks.
  • Suureneb võime kasvatada ja arendada mahukas juurestik, suureneb narmasjuurte osakaal, mille kaudu hiljem on toitainete ja vee omastamine mullast efektiivsem
  • Elujõuline taimik suudab paremini vastu panna kasvuaegsele stressile, haigustekitajate ja kahjurite rünnakule mille tulemusel taim suudab kasvatada suurema saagi.
  • Seemnete puhtimine UBP-110-ga ei tekita taimedes lisastressi ja on efektiivne lahendus saagikuse suurendamiseks.
  • UBP-110 madal kulunorm muudab kasutamise mugavaks ja toode sobib kokku kõigi taimekaitsevahenditega.

Karinu PM, suvioder, puhitud UBP-110-ga

Aastatel 2017-2018 Eestis ja Leedus läbiviidud katsete keskmisena teraviljade saagikus UBP-110-ga puhtimisel tõusis 7,8%

 

 


Tagasi