Hoiustamine

Teravilja hoiustamine Scandagra Eesti AS laos nii tava-kui mahevili:

 1. Hoiutasu 1 €/t kuus alates tarnepäevast
  1.1 arvestus päevade lõikes ja hoiustamise arve esitatakse igakuiselt
 2. Hoiustada saab kuni 1.06.2019
 3. Otse laeva või sadamasse tarnel
  3.1 saab hoiustada kuni laeva lahkumiseni, aga mitte hiljem kui 10.november
  3.2 pikema hoiustamise soovi korral teeme eraldi kokkuleppe
 4. Hoiustatud vilja tagastamine:
  4.1 hoiustatud vilja tagastamisel tuleb lisaks hoiutasule tasuda ka sisse- ja väljalaadimistasu kokku 3 €/t kohta
  4.2 tagastatud vili vastab vähemalt artikli min. kvaliteedinõuetele, mis on sätestatud Scandagra Eesti kvaliteeditingimustes
 5. Juhul, kui hoiuvili müüakse Scandagara Eestile sel juhul sisse-ja väljalaadmistasu ei kaasne
 6. Hoiuvilja transpordiarve esitatakse peale tarnet, maksetähtajaga 1.okt, mis üldjuhul tasaarveldatakse.