Trükised

Scandagra põllupäevik 2023

Autor: Scandagra agronoom-nõustaja, Kaarel Kallion

Scandagra
põllupäevik 2021

Scandagra põllupäevik 2021

Autor: Scandagra agronoom-nõustaja, Kaarel Kallion

Scandagra
põllupäevik 2020

Autor: Scandagra

PROFI
leheväetised

Autor: Scandagra eksklusiivtooted

Resistentsuse ohud ja vältimine põllukultuuridel

Autor: Scandagra agronoom-nõustaja Tiiu Annuk

Rohumaade ja silokultuuride kasvatamine

Autor: Kaarel Kallion agronoom-nõustaja

Taimekasvatusalased
nõuanded 2017

Autor: Scandagra agronoom-nõustaja Tiiu Annuk

Edukas
leheväetamine

Autor: K+S KALI