Seemned

Suure sordivalikuga on Scandagra Eesti üks suurematest sertifitseeritud seemnete pakkujatest Eestis. Meilt leiad teravilja-, rapsi-, maisi-, kaunviljade ja heinaseemned.

Sertifitseeritud seeme = puhas ja haigusvaba taimik, millel on säilinud sordile omased tunnused – saagipotentsiaal, kvaliteet, haiguskindlus.

Seemnete hinnakiri märts 2022

Heinaseemnete sortiment TULEKUL

Viimase 15 aasta jooksul on põllukultuuride saagikuse kasvukõver Eestis olnud ülespoole. Palju on siinkohal kaasa aidanud uute ja potentsiaalikate sortide kasutuselevõtt ja sertifitseeritud seemne kasutamise protsentuaalne kasv.

Uued sordid on aretatud andma järjest kõrgemaid saake ning nende kasutuselevõtt peaks käima käsikäes koos teadlikuma väetamise- ja taimekaitsega. Uued sordid kasutada paremini ära mulda antavaid toitaineid ning paraneb taimekaitse efektiivsus ühe toodetud tonniühiku kohta. Kõik see aitab tootmisest tulenevat süsiniku jalajälge vähendada, mis tänapäeva maailmas muutub järjest tähtsamaks. Oluline on säilitada puhast elukeskkonda ka järgnevatele põlvedele sellisel kujul ning täna maailmas toimuv (kliimamuutused, viirused) annab selge signaali, et on viimane aeg midagi ette võtta.

Talinisu KWS Emil

Sordiaretaja: KWS SAAT SE (Saksamaa)

SUVIRAPS PROXIMO

Sordiaretaja: Raps GbR Saatzucht Lundsgaard (Saksamaa)

ALVESTA

TERRALIFE RIGOL DT

TERRALIFE N-FIXX

Taliraps Armstrong

Sordiaretaja: Limagrain (Prantsusmaa)

Taliraps Tatiana

Sordiaretaja: SAATBAU LINZ (Austria)

Taliraps Architect

Sordiaretaja: Limagrain (Prantsusmaa)

Mais Siliciana

Sordiaretaja: CODISEM (Prantsusmaa)

Mais SY Karthoun

Sordiaretaja: Syngenta Polska Sp. z o. o.

Mais SY Nordicstar

Sordiaretaja: Syngenta Polska Sp. z o. o.

Mais Elamia

Sordiaretaja: CODISEM (Prantsusmaa)

Mais JOY

Sordiaretaja: DSV

Suviraps Fergus

Sordiaretaja: Lantmännen SW Seed (Rootsi)

Suviraps DK 7130

Sordiaretaja: Dekalb (Monsanto Group)

Suviraps Menthal

Sordiaretaja: Rapool-Ring GmbH (Saksamaa)

Suviraps Brando

Sordiaretaja: Lantmännen SW Seed (Rootsi)

Suviraps Majong

Sordiaretaja: Lantmännen SW Seed (Rootsi)

Põlduba Laura

Sordiaretaja: KWS MOMONT

Põldhernes Bagoo

Sordiaretaja: KWS MOMONT