Insektitsiidid ja molluskitsiidid

Carnadine Extra

Toimeaine: atseetamipriid 200 g/l (17,6 %)
Toote vorm: veepõhine kontsentraat (SL)

Mospilan SG

Toimeaine: atseetamipriid 200 g/kg (20%)
Preparaadi vorm: vees lahustuvad graanulid (SG)
Taimekaitsetunnistus: nõutav
Tootja: Berner

VERTIMEC 018 EC

Toimeaine: 18 g/l abamektiin
Preparaadi vorm: emulsioonikontsentraat
Sisaldab ohtlikku ainet: abamektiin ja tsükloheksanool
Taimekaitsetunnistus: nõutav
Tootja: Syngenta

SLUXX HP

Toimeaine: raudfosfaat 30 g/kg
Preparaadi vorm: graanulid
Taimekaitsetunnistus: nõutav
Tootja: W. Neudorff

MAVRIK

Toimeaine: tau-fluvalinaat 240 g/l
Preparaadi vorm: emulsioon, õli vees (EW)
Sisaldab ohtlikke aineid: tau-fluvalinaat ja 1,2-etaandiool
Taimekaitsetunnistus: nõutav
Tootja: Adama

LIMA ORO

Toimeaine: metaldehüüd 50 g/kg
Preparaadi vorm: granuleeritud sööt
Sisaldab ohtlikke aineid: metaldehüüd ja kaltsiumhüdroksiid
Taimekaitsetunnistus: nõutav
Tootja: Sharda

KARATE ZEON

Toimeaine: 50 g/l lambda-tsühalotriin
Preparaadi vorm: Kapselsuspensioon
Sisaldab ohtikke aineid: Lambda-tsühalotriini ja 1,2-bensisotiasoliin-3-ooni
Taimekaitsetunnistus: nõutav
Tootja: Syngenta

KAISO 50 EG

Toimeaine: lambda-tsühalotriin 50 g/kg
Preparaadi vorm: emulgeeruvad graanulid
Sisaldab ohtlikku ainet: lambda-tsühalotriin
Taimekaitsetunnistus: nõutav
Tootja: Nufarm

IRONMAX PRO

Toimeaine: raud(III)fosfaati 24,2 g/kg.
Preparaadi vorm: graanul
Taimekaitsetunnistus: nõutav
Tootja: Basf

EVURE

Toimeaine: tau-fluvalinaat 240 g/l
Preparaadi vorm: emulsioon, õli vees (EW)
Taimekaitsetunnistus: 1 l ja 5 l pakendites tohib osta ja kasutada ainult taimekaitsetunnistust omav isik
Tootja: ADAMA

ACTELLIC 50 EC

Toimeaine: 500 g/l metüülpirimifoss
Preparaadi vorm: emulsioonikontsentraat (EC)
Taimekaitsetunnistus: nõutav
Tootja: Syngenta

Decis® Mega

Toimeaine: 50 g/l deltametriin
Preparaadi vorm: emulsioon, õli vees
Preparaat sisaldab ohtlikke aineid: deltametriin, nafta lahusti (petrooleum), tugevalt aromaatse lõhnaga; alkoholetoksülaatfosfaatester; tsükloheksanoon
Kasutuspiirangud: Peetidel, sõstardel, karusmarjal, vaarikal ja maasikal ei tohi Decis Mega kasutada lähemal kui 10 m veekogudest ning viljapuudel lähemal kui 30 m veekogudest
Taimekaitsetunnistus: vajalik
Loa valdaja: Bayer CropScience AG