Actellic 50 EC

Actellic 50 EC on laokahjurite tõrjeks tühjades hoidlates. Desinsektsiooni võivad teostada ainult firmad, kellel on vastav sertifikaat ja erivarustus.

Toimeaine: 500 g/l metüülpirimifoss
Preparaadi vorm: Emulsioonikontsentraat (EC)
Taimekaitsetunnistus: vajalik

Tootja:
Cheminova A/S
Syngenta Polska Sp. z o.o.Päring


Tagasi