Leheanalüüsid

EUROFINS

Eurofinsi laborid on maailma üks suurimaid laborteenuseid pakkuv ettevõtte, mille sõltumatute laboriteenuste hulka, lisaks mulla- ja taime leheanalüüsidele, kuuluvad analüüsid paljudes muudes valdkondades,  näiteks toidu, keemia ja keskkonna vallas. Laborite kett ulatub rohkem kui 50-sse riiki maailmas ja spetsialiseerub igas piirkonnas sellele, mida antud maailmapunktis kõige rohkem vajatakse.
Laboriteenustega alustati 1987. aastal, et määrata toidust ja jookidest erinevaid toitaineid  ja kontrollida  toiduainete puhtust. Tänapäevaks on kasvanud laborite hulk üle 800 iseseisva labori maailmas, mis võimaldavad teha 200 000 erineval meetodil põhinevaid analüüse ning teostavad aastas üle 400 miljoni erineva testi.
Meile lähim labor, mis pakub  mulla- ja leheanalüüse, asub Saksamaal, kus teostatakse ka Eestist saadetud taimede leheproovide analüüsid. Ettevõtte analüüside täpsust ja proovide maksimaalset korrektsust näitab see, et taimelehtede analüüsi tehakse võimalikult värskest ja kuivatamata materjalist.  Eelmise aasta tulemustele toetudes, oleme kindlad, et antud laboritest saame kiirelt ja operatiivselt tulemused toitainete kasutamise osas.evedu ei toimu, anname veo taasutumisest teada esimesel võimalusel! Vabandame ebamugavuste pärast!

Nii täpsed, kui oleme meie, on ka meie kliendid!

Miks kasutada Eurofins laborite teenust:

 • Iga defitsiidis olev toiteelement limiteerib taimede saaki. Analüüsiga saab täpselt teada taimes olevate toitainete sisaldused;
 • liigne toitetelementide sisaldus annab tihti viite  mõne elemendi antagonismist põhjustatud teiste elementide puudulikule omastatavusele;
 • taime leheanalüüs annab kiire tagasiside taime tervise kohta konkreetsel ajahetkel, mil proov võeti ning annab võimaluse puudushaiguse ennetamiseks;
 • täielik ülevaade kõikidest taimes olevatest toitainetest annab võimaluse täpseks ning kalkuleeritud leheväetamiseks.

Taimelehe analüüsi võtmiseks:

 • võta taimelt 200-300 grammi värskeid noori lehti. Vanade lehtede võtmine moonutab proovi täpsust, kuna teatud toitainete sisaldus vanades lehtedes on väike;
 • koguge lehti erinevatelt taimedelt ja erinevatest põllu osadest, et tõsta analüüsi täpsust. Liikumistrajektoor põllul võiks soovitatult olla siksakiliselt tehnoradade vahel;
 • pakenda lehed spetsiaalsesse õhutusega kotti (saadaval ScEE-s), või selle puudumisel hästi ventileeritud pakendisse;
 • proovi võtmisel peab olema möödunud  minimaalselt 5-7 päeva viimasest väetamisest või taimekaitsetööst;
 • saadetavad lehed peavad olema võimalikult värsked ja kuivad –  lehtede korje peaks toimuma vahetult enne saatmist.
  • proovide võtmise juhend on leitav Scandagra Eesti brošüüris “Taimede lehekaudne väetamine külvist-koristuseni” ja raamatus „Peremehe parem käsi 2019“;
 • proovid märgistada selgelt ja arusaavalt ettevõtte ja põllu nimega, samuti tuleb täita tellimuslehel iga proovi kohta vastav tabel, kuhu kirjutada proovi nimi.
 • selge märgistus tagab parema analüüside tulemuste kätte toimetamise;
 • proovikotti ei tohi märgistada paberlehega proovikoti sees – paber niiskub ja kiri muutub loetamatuks;
 • proov tuleb märgistada kirjutades veekindla markeriga proovikotile.

MIDA MITTE TEHA:

 • Vältige proovi saastumist mullaga. Samuti hoiduda kokkupuutest haigete lehtede või muude välistest tingimustest tulenevate ohtudega;
 • veendumaks, et proov saaks võimalikult kiirelt laborisse, palume seda mitte saata enne pühasid ja nädalavahetusi;

Proovide saatmine:

 • Proovid tuleb toimetada Scandagra Eesti proovide kogumispunkti (Jüri, Tartu, Rakvere (Näpi), Viljandi), eelnevalt kokku leppides piirkonna müügiesindajaga või viib need müügiesindaja ise;
 • proovid peavad olema pakendatud hingavatesse kottidesse ning toimetatud  kogumispunktidesse  igaks teisipäevaks kell 10.00-ks ;
 • proov märgistada selgelt põllu ja ettevõttega nimega, kuna sama saadetisega võivad minna mitme ettevõtte sama kultuuri proovid;
 • koos prooviga või proovi üleandmisel tuleb täita eelnevalt analüüsi tellimusleht, kuhu on vaja kanda põllu kohta järgmised andmed inglise keeles:
 • Proovi nimi;
 • kultuur;
 • taimekasvufaas numbriliselt;
 • eelvili;
 • ilmastik (kuiv,märg);
 • mullatüüp;
 • mulla pH;
 • kas on antud org. väetist;
 • kas on külviaastal küntud;
 • millal on viimati küntud;
 • kas on töös minimeeritud harimine;
 • kas on olnud ebaharilike tingimusi.

Saatmislehte aitab täita vajadusel ScEE müügiesindaja või agronoom-nõustaja. Saatmislehele tuleb kindlasti  kirjutada õige proovi lahtrisse antud põllu andmed, mis on kirjeldatud ülal.

Tulemused

Analüüside tulemused saabuvad 4-5 tööpäeva jooksul proovide saatmisest, e-maili teel. Koos analüüside vastustega saabuvad vajadusel ka soovitused analüüsidest tulenevate puuduste leevendamiseks. Tulemused sisaldavad kõikide elementide sisaldusi taimes ja optimaalset väärtust iga elemendi kohta, mis peaks olema konkreetses kasvufaasis kultuuri lehtedes.

Info EUROFINS laborite kohta on leitav  https://www.eurofins.de/

Lisainfo saamiseks võtke ühendust meie müügispetsialistidega.