Hoiustamine

 1. Kui on soov, et vili jääb hoiule st, hinda ootama, siis sel juhul tuleb teha saatelehel hoiustamise kastikesse ristike.
 2. Hoiustamine 30 kalendripäeva tasuta. Alates 31 päevast 1 eur/t kuus.
  2.1 arvestus päevade lõikes ja hoiustamise arve esitatakse igakuiselt
 3. Hoiustada saab teravilja kuni 1.06.2022 (kaunvilja ja õlikultuure kuni 30.10.2021).
 4. Otse laeva või sadamasse tarnel
  4.1 saab hoiustada kuni laeva lahkumiseni, aga mitte hiljem kui 10.november
  4.2 pikema hoiustamise soovi korral teeme eraldi kokkuleppe
 5. Hoiustatud vilja tagastamine:
  5.1 hoiustatud vilja tagastamisel tuleb lisaks hoiutasule tasuda ka sisse- ja väljalaadimistasu kokku 3 €/t kohta
  5.2 tagastatud vili vastab vähemalt artikli min. kvaliteedinõuetele, mis on sätestatud Scandagra Eesti kvaliteeditingimustes
 6. Juhul, kui hoiuvili müüakse Scandagara Eestile sel juhul sisse-ja väljalaadmistasu ei kaasne
 7. Hoiuvilja transpordiarve esitatakse peale tarnet, maksetähtajaga 21 päeva, mis üldjuhul tasaarveldatakse.