Hoiustamine

 1. Kui on soov, et vili jääb hoiule st, hinda ootama, siis sel juhul tuleb teha saatelehel hoiustamise kastikesse ristike.
 2. Hoiustamine 30 kalendripäeva tasuta. Alates 31 päevast 1 eur/t kuus.
  2.1 arvestus päevade lõikes ja hoiustamise arve esitatakse igakuiselt
 3. Hoiustada saab teravilja kuni 1.06.2023 (kaunvilja ja õlikultuure kuni 30.11.2022)
 4. Hoiustatud vilja tagastamine:
  4.1 hoiustatud vilja tagastamisel tuleb lisaks hoiutasule tasuda ka sisse- ja väljalaadimistasu kokku 4 €/t kohta
  4.2 tagastatud vili vastab vähemalt artikli min. kvaliteedinõuetele, mis on sätestatud Scandagra Eesti kvaliteeditingimustes
 5. Juhul, kui hoiuvili müüakse Scandagara Eestile, sel juhul sisse-ja väljalaadmistasu ei kaasne
 6. Hoiuvilja transpordiarve esitatakse peale tarnet, maksetähtajaga 21 päeva, mis üldjuhul tasaarveldatakse.