Hoiustamise tingimused

Hoiustamise tingimused al 03.07.2023

  1. Kui müüja tarnib ostjale Kauba, läheb ostjale üle omandiõigus kokkulepitud Kauba kogusele ka juhul, kui Kauba hind ei ole fikseeritud. Pärast Kauba üleandmist ostjale võib müüja 5 tööpäeva jooksul fikseerida Kauba hinna vastavalt hinna fikseerimise põhimõtetele. Kui müüja selle aja jooksul Kauba hinda ei fikseeri, tasub müüja Kauba eest hoiutasu alates vastuvõtu kuupäevast kuni hinna fikseerimiseni.
  2. Kui müüjal on soov, et vili jääb hoiule st, hinda ootama, siis sel juhul tuleb teha saatelehel hoiustamise kastikesse ristike.
  3. Hoiustamine on 30 kalendripäeva tasuta. Alates 31 päevast on hoiutasu 1 eur/t kuus.
    • 3.1 arvestus on päevade lõikes ja hoiustamise arve esitatakse igakuiselt
  4. Hoiustada saab kuni 1.06.2024.
  5. Hoiuvilja transpordiarve esitatakse peale tarnet, maksetähtajaga 21 päeva, mis üldjuhul tasaarveldatakse.
  6. Hoiuvilja tagastamine toimub ainult poolte kokkuleppel. Juhul, kui soovitakse hoiuvilja tagastamist, siis tuleb see enne tarnet kokku leppida. Hoiuvilja tagastamisel tuleb lisaks hoiutasule tasuda ka sisse- ja välja laadimistasu kokku 4 €/t kohta.