Rapsi, kaunviljade ja teiste kultuuride herbitsiidid

Fenix

Toimeaine: aklonifeen 600 g/l
Preparaadi vorm: suspensioonikontsentraat
Taimekaitsetunnistus: nõutav
Tootja: Bayer

Elumis 105 OD

Toimeained: 75 g/l mesotrioon, 30 g/l nikosulfuroon
Preparaadi vorm: õlidispersioon (OD)
Taimekaitsetunnistus: nõutav
Tootja: Syngenta

CLAP FORTE

Toimeaine: klopüraliid 720 g/l
Preparaadi vorm: vees dispergeeruvad graanulid
Taimekaitsetunnistus: nõutav
Tootja: Sharda Europe

Clamox®

Toimeained: metasakloor (375 g/l) ja imasamoks (17,5 g/l)
Preparaadi vorm: suspensiooni kontsentraat (SC)
Taimekaitsetunnistus: nõutav
Tootja: BASF

BUZZIN™

Toimeaine: metribusiin 700 g/kg
Preparaadi vorm: vees dispergeeruvad graanulid
Taimekaitsetunnistus: nõutav
Soovitatav veekulu : 150 -400 l / ha
Tootja: Sharda Cropchem Ltd., Domnic Holm, 29th Road, Bandra (West), Mumbai – 400 050, India

Butoxone®

Toimeaine: MCPB 400 g/l
Preparaadi vorm: vesilahus
Taimekaitsetunnistus: nõutav
Vee kulu: 200-400 l/ha
Tootja: NUFARM LIMITED Wyke, Bradford West Yorkshire BD 12 9EJ, Suurbritannia

Brasan 540 EC

Toimeained: 500 g/l dimetakloor, 40 g/l klomasoon
Preparaadi vorm: emulsioonkontsentraat (EC)
Taimekaitsetunnistus: nõutav
Veekulu: 300 l/ha
Tootja: Syngenta Crop Protection AG, CH-4002 Basel, Šveits

Betanal SE

Toimeaine: fenmedifaam 160 g/l
Preparaadivorm: suspo-emulsioon
Taimekaitsetunnistus: nõutav
Veekulu : 200-300 l/ha
Tootja: Bayer CropScience AG, Alfred-Nobel str 50, 40789 Monheim, Saksamaa

Benta 480 SL

Toimeaine: 480 g/l bentasoon
Preparaadi vorm: vesilahus
Taimekaitsetunnistus: nõutav
Veekulu : ca 200 l/ha
Tootja: Sharda Cropchem Ltd., Domnic Holm, 29 Road, Bandra (West), 400050 Mumbai, India

Belkar™

Toimeained: metüülhalauksifeen 10 g/l; pikloraam 48 g/l
Preparaadi vorm: emulsioonikontsentraat
Taimekaitsetunnistus : nõutav
Pakendid: 0,05; 0,1; 0,15; 0,25; 0,5; 1; 2; 3; 5; 10; 15; 20 l
Tootja: Dow AgroSciences Danmark A/S, Sorgenfrivej 15, DK-2800 Kgs. Lyngby, Taani

Basagran® 480

Toimeaine: bentasoon 480 g/l
Preparaadi vorm: vesilahus
Taimekaitsetunnistus: nõutav
Säilitamine: hoida temperatuuril 0 C kuni + 30 C.
Tootja: BASF AG, Crop Protection Division, P.O. Box 120, Ludwigshafen, D-6700, Saksamaa