Rapsi, kaunviljade ja teiste kultuuride herbitsiidid

Novitron DAMTec

Toimeained: aklonifeen, 500 g/kg (50%) ja klomasoon, 30 g/kg (3%)
Preparaadi vorm: vees dispergeeruvad graanulid
Taimekaitsetunnistus: nõutav

TITUS® 25 DF

Toimeaine: rimsulfuroon (CAS: 122931-48-0) 250 g/kg
Preparatiivne vorm: vees dispergeeruvad graanulid
Taimekaitsetunnistus: nõutav
Tootja: Du Pont de Nemours (France) S.A.S.

Temsa SC

Toimeaine: mesotrioon 100 g/l (9,22%)
Preparaadi vorm: suspensioonikontsentraat (SC)
Taimekaitsetunnistus: nõutav

STOMP® CS

Toimeaine: pendimetaliin 455 g/l
Preparaadi vorm: kapselsuspensioon (CS)
Taimekaitsetunnistus: nõutav
Tootja: Basf

Clever

Toimeaine: aklonifeen 600 g/l
Preparaadi vorm: suspensioonikontsentraat
Taimekaitsetunnistus: nõutav

Centurion Plus

Toimeaine: 120 g/l kletodiim
Taimekaitsetunnistus: nõutav

Samson Max 6 OD

Toimeaine: 60 g/l nikosulfuroon
Preparaadi vorm: õlidispersioon
Taimekaitsetunnistus: nõutav

Fortune

Toimeaine: 150 g/l P-butüülfluasifop
Preparaadi vorm: emulsioonikontsentraat
Taimekaitsetunnistus: nõutav

Quick 5 EC

Toimeaine: kvisalofop-p-etüül 50 g/l
Preparaadi vorm: emulsioonikontsentraat
Taimekaitsetunnistus: nõutav

LONTREL 72 SG

Toimeaine: 720 g/kg klopüraliidi
Preparaadi vorm: vees lahustuvad graanulid
Taimekaitsetunnistus: nõutav
Tootja: Dow AgroSciences Danmark A/S

ZETROLA

Toimeaine: propakvisafop 100 g/l
Preparaadi vorm: emulsioonikontsentraat
Taimekaitsetunnistus: nõutav
Tootja: ADAMA

TERIDOX 500 EC

Toimeaine: 500 g/l dimetakloor
Preparaadi vorm: emulsioonikontsentraat (EC)
Taimekaitsetunnistus: nõutav
Tootja: Syngenta Crop Protection AG

Targa Super

Toimeaine: 50 g/l kvisalofop-P-etüül
Preparaadi vorm: emulsioonikontsentraat
Taimekaitsetunnistus: nõutav
Tootja: Bayer

Butisan Star

Toimeained: metasakloor 333 g/l, kvinmerak 83 g/l
Preparaadi vorm: suspensioonikontsentraat (SC)
Taimekaitsetunnistus: nõutav
Tootja : Basf

RAPSAN 500 SC

Toimeaine: metasakloor 500 g/l (43,8%)
Preparatiivne vorm: suspensioonikontsentraat (SC)
Taimekaitsetunnistus: nõutav
Tootja: Nordisk Alkali AB

METAZAMIX

Toimeained: metasakloor 500 g/l, aminopüraliid 5,3 g/l ja pikloraam 13,3 g/l
Preparaadi vorm: suspensioonikontsentraat
Taimekaitsetunnistus: nõutav
Tootja: Dow AgroSciences Danmark A/S

Cleravo®

Toimeained: imasamoks 35 g/l; kvinmerak 250 g/l
Preparaadi vorm: suspensioonikontsentraat (SC)
Taimekaitsetunnistus: nõutav
Tootja: BASF A/S, Taani

Fenix

Toimeaine: aklonifeen 600 g/l
Preparaadi vorm: suspensioonikontsentraat
Taimekaitsetunnistus: nõutav
Tootja: Bayer

Elumis 105 OD

Toimeained: 75 g/l mesotrioon, 30 g/l nikosulfuroon
Preparaadi vorm: õlidispersioon (OD)
Taimekaitsetunnistus: nõutav
Tootja: Syngenta

CLAP FORTE

Toimeaine: klopüraliid 720 g/l
Preparaadi vorm: vees dispergeeruvad graanulid
Taimekaitsetunnistus: nõutav
Tootja: Sharda Europe