Butisan Star

Süsteemse toimega mullaherbitsiid tali- ja suvirapsil ning tali- ja suvirüpsil umbrohutõrjeks.

Toime


Butisan Star on peamiselt mullas toimiv tärkamiseelne herbitsiid, kuid võib ka kasutada kohe pärast
kultuuri ja/või umbrohtude tärkamist.
Üheiduleheliste umbrohuliikide idanemisel imendub metasakloor valdavalt läbi koleoptiiliga kaetud
idu. Kaheiduleheliste umbrohtude idanemisel imendub metasakloor taimesse peamiselt juurte kaudu,
mõningal määral idulehtedest allpool oleva varreosa kaudu. Lehestikule mõjub toimeaine vähe või
üldse mitte ja taime sees liigub/paikneb ümber minimaalselt.
Kvinmerak imendub lehtede ja juurte kaudu ja kandub taimes edasi nii ladva kasvu (akropetaalselt)
kui ka ladvast aluse (basipetaalselt) suunas. Toime tulemuseks on piiratud juurestik ja hormoon-tüüpi
mõjud.
Need kombineeritud omadused selgitavad Butisan Star’i optimaalse kasutamise aja umbrohtudele
tärkamiseelselt või väga varases tärkamise faasis.
Optimaalse toime saavutamiseks vajavad mõlemad toimeained piisavalt niisket mulda, et mullavee
osakestes lahustuda ja levida ning neelduda idanevate umbrohtude tõusmetesse ja juurtesse. Kuivades
tingimustes, kus mulla niiskust ei ole toimeainete omastamiseks küllaldaselt, võib herbitsiidne toime
viibida kuni vihmade tulekuni. Kuigi ka äärmuslikes põua tingimustes on piisavalt mulla niiskust, et
algaks seemnete idanemine, on seda piisavalt ka herbitsiidi toimeks. Optimaalne niiskus, ühtlane ja
mure muld aitab kaasa herbitsiidi levikule, neeldumisele ja efektiivsusele.

Kasutusjuhend

Butisan Star’i efektiivsus umbrohtudele sõltub ilmastikust, mulla niiskusest ja pritsimise ajast.
Tärkamiseelne pritsimine annab parema efektiivsuse enamike umbrohuliikide tõrjel. Mõnel juhul on
kurereha (Geranium spp.) ja linnurohu (Polygonum spp.) tõrje efektiivsem pritsides vahetult
tärkamisjärgselt.

Rohkem infot:

Urmet Hiiekivi

Tootejuht (taimekaitsevahendid ja mikroväetised)

Küsimused ja päringud: