Pakendite ja probleemtoodete tagastamine

Pakendite ja probleemtoodete tagastamise tellimusvorm

Hea klient!

Scandagra Eesti AS võtab vastu Teile Scandagra Eesti AS-i poolt müüdud ja tarnitud pakendid ning probleemtooted (viimased 2 aastat).

Probleemtoodepõllumajanduses kasutatav silopallikile, siloaugukile, kiletunnel, ruloonivõrk ja pallinöör.

Pakendidsilopallikile plastsüdamikud, bigbagid, kanistrid.

Alljärgnev tellimusvorm on eelduseks probleemtoodete ja pakendite vastuvõtmiseks. 

NB! Nõuded üle antavatele pakenditele ja probleemtoodetele.

 1. Probleemtoodete ja pakendite vastu võtmine toimub kliendipoolse online tellimuse vormistamise järgselt. Põllumajandusplasti vastuvõtt toimub 2023 aastal alates 17.04.2023 kuni  01.11.2023. Ebasobivate ilmastikutingimuste korral võib Scandagra Eesti AS vastuvõtuperioodi lühendada. 
 2. Scandagra Eesti AS kogub kokku Scandagra Eesti AS  poolt müüdud probleemtooted ja pakendid (viimased 2 aastat). Kliendi poolt tagastatavad probleemtooted või pakendid tuleb üle anda kas kokkulepitud põllumajandusplasti kogumispunkti või kogumisringi ajal kokkulepitud kohta. Ilma eelneva kokkuleppeta kogumispunkti viidud jäätmete eest tasub jäätmete üleandja kõik tekkinud kulud. 
 3. Probleemtooted tuleb sorteerida ja ka koormasse laadida liikide põhiselt sorteerituna (silopallikile eraldi, võrk eraldi, aunakile eraldi, pallinöör eraldi). Segamini laaditud koorem loetakse sorteerimata ja liigiti kogumata põllumajandusplasti koormaks, mille eest tasub jäätmete tagastaja.
 4. Eelnimetatud materjal ei tohi olla tugevalt määrdunud pinnasega, siloga, sõnnikuga jms. Probleemtoodete koormasse laadimisel tuleb hoolitseda, et materjal ei sisaldaks lund, jääd ja vett. SOOVITAME hoiustada probleemtooted katuse all ja kõval pinnasel.
 5. Pakendite üleandmisel tuleb veenduda alljärgnevas:
  • BigBag kotid peavad olema ümber pööratud ja pakendatud BigBag kottidesse. Bigbagidel on vajalik eemaldada toodet kaitsev sisemine kile ja koguda see eraldi.
  • Kanistrid peavad olema nõrutatud (korgid maas) ja pakendatud BB kottidesse.
  • Palume BigBag kotid ja kanistrid ladustada katuse all kuival pinnasel, et materjalid ei määrduks.
 6. Nõuetekohaselt sorteerimata ja liigiti kogumata põllumajandusplasti üleandmise eest tasub klient vastavalt jäätmekäitleja hinnakirjale.
 7. Laadimisteenuse vajadusel lisandub laadimisteenusega seotud laadimis- ja transportteenuse tasu vastavalt jäätmekäitleja teenuse hinnakirjale. Teenust on võimalik tellida otse jäätmekäitlejalt.

Küsimuste tekkides helistage meie klienditoe numbrile 641 1111 (kl 8.00-16.30) 

Foto: sorteerimata põllumajandusplast (Marico Holding OÜ)
Foto: sorteeritud põllumajandusplast (Marico Holding OÜ)

Kontaktinfo