Pakendite ja probleemtoodete korje

Pakendite ja probleemtoodete äraveo tellimusvorm

Hea klient!

Scandagra Eesti AS kogub kokku Teile Scandagra Eesti AS-i poolt müüdud ja tarnitud pakendid ning probleemtooted.

Probleemtoode: põllumajanduses kasutatav silopallikile, siloaugukile, kiletunnel, ruloonivõrk ja pallinöör.

Pakendid: silopallikile plastsüdamikud, bigbagid, kanistrid.

Alljärgnev korjetellimus aitab Scandagra Eesti AS logistikutel planeerida probleemtoodete ja pakendite äraveo.

NB! Nõuded üle antavatele pakenditele ja probleemtoodetele.

1) Põllumajandusplastide kogumine ja vedu toimub kliendi asukohas kliendipoolse tellimuse alusel.
2) Probleemtooted tuleb enne üleandmist sorteerida materjalide liikide põhiselt järgmiselt: silopallikile eraldi, võrk eraldi, aunakile eraldi, pallinöör eraldi.
3) Eelnimetatud materjal ei tohi olla tugevalt määrdunud pinnasega, siloga, sõnnikuga jms. Põllumajandusplasti koormasse laadimisel tuleks hoolitseda, et materjal sisaldaks võimalikult vähe lund, jääd ja vett.
4) Pakendite üleandmisel tuleb veenduda, et kanistrid oleksid tühjendatud kemikaalidest, kolm korda loputatud ja neilt oleks eemaldatud korgid. Bigbagidel palume eemaldada toodet kaitsev sisemine kile ja koguda see eraldi.
5) Nõuetekohaselt sorteerimata ja liigiti kogumata põllumajandusplasti üle andjale esitatakse arve 165€/tonn+km.