Pakendite ja probleemtoodete korje

Pakendite ja probleemtoodete äraveo tellimusvorm

Hea klient!

Scandagra Eesti AS kogub kokku Teile Scandagra Eesti AS-i poolt müüdud ja tarnitud pakendid ning probleemtooted.

Probleemtoode: põllumajanduses kasutatav silopallikile, siloaugukile, kiletunnel, ruloonivõrk ja pallinöör.

Pakendid: silopallikile plastsüdamikud, bigbagid, kanistrid.

Alljärgnev korjetellimus aitab Scandagra Eesti AS logistikutel planeerida probleemtoodete ja pakendite äraveo.

NB! Nõuded üle antavatele pakenditele ja probleemtoodetele.
 1. Probleemtoodete ja pakendite äravedu toimub kliendipoolse online tellimuse vormistamise järgselt. Vedu teostatakse 3 kuu jooksul alates tellimuse saamise hetkest.
 2. Scandagra Eesti AS kogub kokku enda poolt müüdud probleemtooted. Kliendi poolt enam tagastatavate probleemtoodete eest esitatakse kliendile arve 75 €/tonn+km .
 3. Probleemtooted tuleb enne üleandmist sorteerida materjalide liikide põhiselt järgmiselt: silopallikile eraldi, võrk eraldi, aunakile eraldi, pallinöör eraldi.
 4. Eelnimetatud materjal ei tohi olla tugevalt määrdunud pinnasega, siloga, sõnnikuga jms. Probleemtoodete koormasse laadimisel tuleks hoolitseda, et materjal sisaldaks võimalikult vähe lund, jääd ja vett. SOOVITAME hoiustada probleemtooted katuse all ja kõval pinnasel.
 5. Pakendite üleandmisel tuleb veenduda alljärgnevas:
  • BigBag kotid peavad olema ümber pööratud ja pakendatud BigBag kottidesse. Bigbagidel on vajalik eemaldada toodet kaitsev sisemine kile ja koguda see eraldi.
  • Kanistrid peavad olema nõrutatud (korgid maas) ja pakendatud BB kottidesse.
  • Palume BigBag kotid ja kanistrid ladustada katuse all kuival pinnasel, et materjalid ei määrduks.
 6. Nõuetekohaselt sorteerimata ja liigiti kogumata põllumajandusplasti üle andjale esitatakse arve 250 €/tonn+km.

 

Küsimuste tekkides helistage meie klienditoe numbrile 641 1111 (kl 8.00-16.30)