Laura

  • Kõrge saagipotentsiaal
  • Kasvuaeg kesk-hiline
  • Väga hea seisukindlus
  • Seeme heleda värvusega
  • Keskmine kuni kõrge 1000 seemne mass
  • Kõrge Proteiini sisaldus
  • 2015 saak Rannu Seeme OÜ – 6 t/ha

Sordiaretaja: Lantmännen SW Seed (Rootsi)

 

Eesti katseandmed 2015
SORT Saak, kg/ha Kasvuaeg, päeva Taimede kõrgus,
cm
Seisukindlus 1-9p (1=halb) Proteiini kuivaines, % 1000 tera mass, g
Laura 4878 117 77 9 28,6 434
Alexia 5338 116 80 9 27,8 353
Isabell 4863 117 77 9 29,9 416
Julia 4821 117 91 9 31,2 407
Jõgeva 3999 114 56 9 25,9 597

 

Eesti katseandmed 2015 (1-9 punkti  (1=ei esine))
SORT Lõhenemine, varisemine, kaunas idanemine Valmimise viibimine Põldoa šokolaadilaiksus Laikpõletik
Laura 1,0 1,0 3,0 1,0
Alexia 1,0 1,0 3,0 1,0
Isabell 1,0 1,0 3,0 1,0
Julia 1,0 1,0 3,0 1,0
Jõgeva 1,0 1,0 3,0 1,0

 

Leedu katseandmed 2014-2015
SORT saagikus kg/ha
2014 2015
Laura 6740 6090
Julia 5790 5770
Boxer 6540 6510
Alexia 5710 5900
Isabell 6320 5630
Läti katseandmed 2015
SORT saagikus kg/ha
Laura 5510
Fuego 5510
Julia 5310
Isabell 5930
Boxer 5430


Päring


Tagasi