Glüfosaadid

ROUNDUP POWERMAX

Toimeaine: glüfosaat 720 g/kg
Preparaadi vorm: vees lahustuvad graanulid
Taimekaitsetunnistus: nõutav
Tootja: Bayer

RODEO FL

Toimeaine: glüfosaat 360 g/l
Preparaadi vorm: vesilahus
Taimekaitsetunnistus: nõutav
Tootja: Bayer

KYLEO

Toimeaine: glüfosaat 240 g/l, 2,4-D 160 g/l
Preparaadi vorm: vesilahus
Taimekaitsetunnistus: nõutav
Tootja: Nufarm

Barbarian® Super 360

Toimeaine:: 360 g/l glüfosaat
Preparaadi vorm: : vees lahustuv kontsentraat
Taimekaitsetunnistus:: vajalik
Pakendi suurus:: 20L
Loa valdaja/tootja/pakendaja:: Barclay Chemicals Manufacturing Ltd., Damastown Way, Damastown Industrial Park, Mulhuddart, Dublin 15, Iirimaa