Barbarian® Super 360

Barbarian® Super 360 on mitteselektiivne herbitsiid enamike ühe- ja mitmeaastaste seemne ja juurumbrohtude tõrjeks viljapuu- ja marjaaedades, kõrrepõldudel, kesadel, rohumaadel, mittepõllumajanduslikel maadel, ristikul, metsanduses, koristuseelseks kasutamiseks teraviljadel, tali- ja suvirapsil, hernel, põldoal ja linal.

Toimeaine: 360 g/l glüfosaat
Preparaadi vorm: vees lahustuv kontsentraat
Taimekaistetunnistus: vajalik

Loa valdaja/tootja/pakendaja:
Barclay Chemicals Manufacturing Ltd.,
Damastown Way, Damastown Industrial Park,
Mulhuddart, Dublin 15,
IirimaaPäring


Tagasi