Vastuvõtupunktid ja -ajad

Kõik tarned palume leppida kokku logistikuga.

Kontakt:

Kennet Käos tel. +372 515 5479,
kennet.kaos@scandagra.ee

 

Vastuvõtu nimi Aadress Kontakt Avatud Märkused
Viljandi söödatehas Tähe 13, Viljandi +372 435 4333 E-R 08:00-16:00 oder kuiv/märg, söödanisu kuiv/märg, toidunisu märg, kaer kuiv/märg, rukis kuiv/märg, tritikale kuiv/märg
Näpi elevaator Linnase tn 6, Aluvere küla +372 518 0446 E-R 08:00-16:00 oder märg, söödanisu märg, toidunisu märg, söödahernes kuiv, tritikale märg, mahekaer kuiv/märg, maheoder kuiv
Elva tootmisüksus Tööstuse 17, Elva +372 730 3277 E-R 08:00-16:00 toidunisu märg, kaer kuiv/märg, rukis kuiv/märg
Keila elevaator Linnamäe tee 6f, Keila +372 510 6675 E-R 08:00-16:00; 09.10 SULETUD oder märg, söödanisu märg, toidunisu märg, rukis märg, tritikale kuiv/märg
Keila TK Linnamäe tee 6, Keila +372 510 6675 E-R 08:00-16:00 kaer kuiv; rukis kuiv; tritikale kuiv
ERTS Valga Vaba Terminal AS Võru 8, Valga E-R 08:00-16:30 mahekaer kuiv; mahenisu kuiv; maheoder kuiv
Rakvere TK Õli 4, Rakvere E-R 08:00-16:00
Muuga MGT Harju maakond, Maardu linn, Maardu tee 57 E-R 08:00-16:00 toidunisu kuiv
Muuga TK Harju maakond, Maardu linn, Veose 16 E-R 08:00-19:00 oder kuiv
Sillamäe Ida-Viru maakond, Sillamäe linn, Kesk 2 E; K; R 08:00-20:00 oder kuiv
Paldiski Harju maakond, Lääne-Harju vald E-R 08:30-19:30 (lõuna 13:00-14:00)
Bekkeri Harju maakond, Tallinn, Kopliranna 49 E-R 08:00-17:00 toiduhernes kuiv
Aiu Tartu maakond, Tartu vald, Laeva küla Vastuvõtt kokkuleppel! oder kuiv
Kärevere kuivati Tartu maakond, Tartu vald, Kärevere küla Vastuvõtt kokkuleppel! toiduhernes märg, märgmahekaer märg; mahenisu märg
Jõgeva Jõgeva maakond, Jõgeva vald, Jaama 1 vastuvõttu hetkel ei ole
Alavere Harju maakond, Anija vald, Alavere küla E-R 08:00-19:00 Vastuvõtt kokkuleppel! mahekaer märg; mahenisu kuiv/märg; mahehernes kuiv; maheoder kuiv
Kantküla kuivati Jõgeva maakond, Jõgeva vald, Kantküla küla Vastuvõtt kokkuleppel! raps märg

 

Juhised seakatku riskide maandamiseks söödateravilja käitlemisel

 

Scandagra Eesti AS teravilja ja õlikultuuride ostu-müügi üldtingimused 2018, PDF

 

Scandagra Eesti AS teravilja ja õlikultuuride ostu-müügi üldtingimused 2018 saak alates 1.10.2018, PDF

2018. aasta saagi toiduteravilja kvaliteeditingimused

TOIDUNISU baasnäitajad:

Kehtivad ja täiendavad kategooriad (sh IV kat ja V kat) on antud Ostja kodulehel

Kvaliteedinäitaja III kat. II kat. I kat.
Proteiin %, min 12 13 14
Niiskus, % 11…14**
Mahukaal, min kg/hl 75 76 77
Langemisarv sek, min 240 250 275
Kleepvalk %, min 24 26 28
Teralisand, sh peentera, %* Max 5,0 (sh peentera max 3,0)
Toksilisus Pole lubatud
Kahjulikud lisandid, % Max 0,05
Tuulekaer Max 200 tk/kg Pole lubatud

TOIDURUKIS

Kvaliteedinäitaja II kat. I kat.
Niiskus, % 11…14
Mahukaal, min kg/hl 72
Langemisarv sek, min 120 150
Teralisand, sh peentera, %* Max 4,0 (sp peentera max 3,0)
Toksilisus Pole lubatud
Kahjulikud lisandid, % Max 0,05
Tuulekaer, tk Pole lubatud

TOIDUKAER

Vili peab olema ühtlaselt ilus, särav, kollane, ilma kõrvaliste lõhnadeta, korraliku teraga, peavad olema toidukaera sordid, mis on antud Ostja kodulehel.

Kvaliteedinäitaja I kat.
Niiskus, % 11…14
Mahukaal, min kg/hl 54
Teralisand, sh peentera, %* 5,0
Ilma kestata tera, max % 5,0

*Peentera:
nisu läbiminek 2,0×20 mm sõelast;
rukki läbiminek 1,8×20 mm sõelast;
kaera läbiminek 1,7×20 mm sõelast

** prügilisand on lubatud max 2%. Prügi üle 1% arvutatakse teravilja kogusest maha ja ei kuulu tasumisele

 • Nakatatus pole ühelgi viljal lubatud
 • Scandagra Eesti AS teeb pakkumise III kategooria toidunisu kvaliteedile
 • Hinnakorrektsiooni info vastavalt kvaliteedile avaldatakse Ostja kodulehel
 • Toiduvilja kategooriate min näitajad võivad hooajal muutuda

 

Toiduteravilja kvaliteeditingimused 2018, PDF

2018. aasta saagi söödateravilja kvaliteeditingimused

Kvaliteedinäitaja Tingimus
A. Suurim lubatud niiskusesisaldus A. Maksimaalselt 14%
B. Kokku nende koostisosade ülemmäär, mida ei või sisaldada laitmatu kvaliteediga söödateravili (lõigud 1, 2, 3, 4, 4) B. Maksimaalselt kokku odral 12%, nisul 7%
1. Katkised terad 1. Maksimaalselt 3,0% (erandjuhul ja lisakokkuleppel kuni 5%*)
2. Teralisandid (v.a punktis 3 märgitud) millest (2.1, 2.2, 2.3, 2.4)
2.1 muud teraviljad
2.2 kahjustatud terad
2.3 rohelised terad
2.4 kidurad terad
2. Maksimaalselt kokku 7%, odral 12% (erandjuhul ja kokkuleppel odral kuni 16%, nisul/tritikalel kuni 11%*)
2.1. maksimaalselt 5,0% (piirmäära ületamisel on võimalus erikokkuleppeks)
2.2. maksimaalselt 5,0%
2.3. maksimaalselt kuni 0,8% (märjal viljal kuni 2%)
2.4. maksimaalselt 7 % (erandjuhul ja kokkuleppel odral kuni 16%, nisul/ tritikalel kuni 11%)
3. Fusarioossed terad 3. Maksimaalselt 0,1% ,piirmäära ületamisel erikokkulepe
4. Kasvama läinud terad 4. Maksimaalselt 6%
5. Prügilisandid (lõigud 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6, 5.7, 5.8) kokku**
5.1 võõrseemned
5.2 haigustunnustega võõrseemned
5.3 võõrkehad (mineraalsed lisandid jms)
5.4 seemnekestad (orgaanilised lisandid)
5.5 tungalterad
5.6 surnud putukad ja nende osad
5.7 kahjulikud lisandid
5.8 riknenud terad
5. Maksimaalselt kokku 3,0% (märjal viljal kuni 4%)
5.1. maksimaalselt 3,0%
5.2. maksimaalselt 0,1 %
5.3. maksimaalselt 0,1%
5.4. maksimaalselt 3,0%
5.5. maksimaalselt 0,02%
5.6. proovist leidmisel tehakse kordusproov
5.7. maksimaalselt 0,2%
5.8. maksimaalselt 0,2%
6. Elus kahjurid 6. Ei ole lubatud
7. Mahukaal kilogrammi/hektoliitris min 7. Baasmahukaal oder 62,0 kg/hl, nisu 72,0 kg/hl, rukis 72,0 kg/hl, tritikale 70,0 kg/hl, kaer 52,0 kg/hl.
8. Tuulekaer 8. 100 tera /kg kuni maksimaalselt 250 tk/kg. Üle 250 tk/kg võetakse vili vastu kokkuleppehinnaga

B. NENDE KOOSTISOSADE MÄÄRATLEMINE, MIDA EI VÕI SISALDADA LAITMATU KVALITEEDIGA SÖÖDATERAVILJAD

1. Katkised terad. Katkiste teradena käsitatakse kõiki teravilja teri, mille endosperm või tuum on osaliselt katmata ning mille idukilp on eemaldunud. Samuti vilja käitlemisel ja sorteerimisel katki läinud terad. Välja arvatud juhul, kui kaeral on eemaldunud tera kest.
2. Teralisandid on segu mittetäisväärtuslikest põllukultuuride teradest.
2.1. Muud teraviljad: teravilja terad, mis ei kuulu prooviks võetavate terade liiki.
2.2. Kahjustatud terad: näritud terad. Kahjurite poolt kahjustatud terad, muljutud, kidurad ning märgatavalt alaarenenud terad, külma- võetud, krimpsunud terad, kuivatamisel paisunud terad kuuluvad samuti sellesse rühma
2.3. Rohelised terad.
2.4. Kidurad terad on terad mis pärast kõikide teiste koostisosade proovist kõrvaldamist läbivad järgmiste avadega sõela: nisul 2,0 mm, odral 2,2 mm.
3. Fusarioossed terad on terad, mille koor on saastunud haigustekitaja seeneniidistikuga (Fusarium mycelium’iga) ; kõnealused terad on veidi kidurad, kortsudega ja neil on roosad või valged hajusad ebamääraste piirjoontega laigud.
4. Kasvama läinud terad on terad, mille idujuur või idupung on palja silmaga selgelt näha. Kasvama läinud tera on kerge eristada harilikust terast, kuna idul on selgelt nähtavad muutused.
5. Prügilisandid on orgaanilise ja anorgaanilise päritoluga lisandid, mis vilja sihtotstarbelisel kasutamisel kuuluvad eraldamisele.
5.1. Võõrseemned on kultuurtaimede või looduslikult kasvavate taimede seemned, v.a. teraviljaseemned ja teralisandid.
5.2. Väliste haigustunnustega seemneteks nimetatakse teri, mis on inimestele ja loomadele mürgised, takistavad või raskendavad teraviljade puhastamist ja jahvatamist ning mis mõjutavad teraviljatoodete kvaliteeti.
5.3. Võõrkehad on kivid, liiv, mineraalne tolm ja muud proovides leiduvad mineraalse päritoluga lisandid. MINERAALSE LISANDIGA TARNITUD VILI, MILLE PUHUL MINERAALNE LISAND AVASTATAKSE ALLES KAUBA MAHALAADIMISEL – TRAHV 415 EUR KOOREM!
5.4. Seemnekestad ja orgaanilised lisandid on kõik teraviljaproovi koostisosad, mis on orgaanilist päritolu kuid ei kuulu lõikudesse 1, 2, 3, 4, 5.1, 5.4, 5.5.
5.5. Tungalterad (Claviceps purpurea).
5.6. Surnud putukad ja nende osad.
5.7. Kahjulikud lisandid on taimse päritoluga lisandid, mis on inimese või looma tervisele ohtlikud. Kahjulikeks lisanditeks loetakse järgnevate taimede seemneid: roosa kibekas (Acroptilon repens), kirju sarikhernes (Coronilla varia), rebasesabaline sophia (Sophora alopecuroides), lantjsetjas termopsis ( Thermopsis lupinoides), hall trihhodesma (Trihodesma incanum), harilik äiakas (Agrostemma githago), uimastav raihein (Lolium temulentum), lina-raihein (Lolium remotum), ogaõun (Datura stramonium), riitsinus (Ricinus communis) ja liblikõieliste sugukonda kuuluv Clotalaria perekond või taime teisi osasid.
5.8. Riknenud seemned on terad, mis on muutunud inimtoiduks ja söödateravilja puhul kariloomade toiduks kõlbmatuks mädanemise, jahukaste, bakterite või mõne muu põhjuse tõttu. Riknenud terad on samuti isekuumenemisel või kuivatamisel liiga kõrge temper- atuuri tõttu kahjustunud terad. Kuumenenud terade seemnealgme kesta värvus on hallikaspruunist mustani ja tuuma ristlõige kol- lakashallist pruunjasmustani.
6. Elus kahjurid on kõik laokahjurid, kes leitakse proovist.
7. Mahukaalu lubatud minimaalsest baasnäitajast väiksema näitaja puhul korrigeeritakse iga kultuuri puhul baashinda alljärgnevalt.
Iga madalama kg/hl korral baasmahukaalust alandatakse hinda -1 EUR/t.
Märja vilja korral arvutatakse mahukaal ümber ja võetakse aluseks kuiva vilja mahukaal.

Kaer Oder Nisu Rukis Allahindlus €/tonn
51-51,9 61-61,9 71-71,9 71-71,9 -1
50-50,9 60-60,9 70-70,9 70-70,9 -2
49-49,9 59-59,9 69-69,9 69-69,9 -3
48-48,9 58-58,9 68-68,9 68-68,9 -4
47-47,9 57-57,9 67-67,9 67-67,9 -5
46-46,9 56-56,9 66-66,9 66-66,9 -6
45-45,9 55-55,9 65-65,9 65-65,9 -7

8. Tuulekaer on lubatud max kuni 250 tk/kg, Üle 250 tk/kg võetakse vili vastu kokkuleppehinnaga.

Tuulekaer, tk/kg Allahindlus €/tonn
kuni 100 0
101-119 -3
120-139 -6
140-159 -9
160-169 -12
180-189 -15
200-219 -18
220-250 -23

9. Söödavili ei tohi sisaldada väliste haigustunnustega, riknenud ega mädanevaid seemneid, olla viljale mitteomase värvuse, lõhnaga ega nakatunud taimehaigustest. Vili peab olema kuivatatud, jahutatud ja vilja temperatuur peab olema alla +20°C. Normaalse vilja lõhn on ilma kopitanud, linnase, kuivatusgaaside, hallituse või muu kõrvallõhnata. Teravilja transportimiseks kasutatud veok peab olema enne teravilja laadimist KORRALIKULT PUHASTATUD. Kui peale mahalaadimist selgub, et vili on saastunud eelnevalt transpordis veetud kaubaga, on Ostjal õigus söödateravilja vastuvõtmisest keelduda ja nõuda tagasi pealelaadimiseks ja vastuvõtusüsteemi puhastamiseks tehtud kulutuste kompenseerimist.
10. Punktis 5 loetletud prügilisandite eest makstakse 0% kokkulepitud söödateravilja baashinnast, kui prügilisandite kogus ületab 1,0%.
11. Kõik hinnad on ilma käibemaksuta.

 

Söödateravilja kvaliteeditingimused 2018, PDF

 

2018. aasta saagi õlikultuuride kvaliteeditingimused

Rapsi ja rüpsi kvaliteeditingimused
1. Suurim lubatud niiskusesisaldus baas 6,0%, maksimaalselt kuni 9,0%
2. Prügilisandid baas 2,0%, maksimaalselt kokku kuni 4,0%
3. Ülekuumutatud terad (Canadian standard by FOSTA) maksimaalselt kuni 5,0%
4. Õli sisaldus baasiline sisaldus 40,0%
5. Klorofüll maksimaalselt kuni 30 mg/kg (kokkuleppel kuni 50)
6. Glükosinolaadid maksimaalselt kuni 25 mmol/kg
7. Eruukhapped maksimaalselt kuni 2,0%
8. Vabade rasvhapete sisaldus FFA maksimaalselt kuni 2,0%

NENDE KOOSTISOSADE MÄÄRATLEMINE, MIDA EI VÕI SISALDADA LAITMATU KVALITEEDIGA ÕLIKULTUURID. HINNAKORREKTSIOONID.

1. Niiskus lubatud 6-9%, alla 6,0% ja üle 9,0% niiskusega seemet ei osteta.
2. Prügilisandid on orgaanilise ja anorgaanilise päritoluga lisandid, mis õlikultuuride sihtotstarbelisel kasutamisel kuuluvad eraldamisele. Baasiline võõrlisandite sisaldus on 2%, mahaarvestus hinnast 0,1% iga 0,1% võõrlisandite sisalduse erinevuse kohta baasilisest. Üle 4,0% prügilisandiga seemet vastu ei võeta. Kui kaup võetakse vastu esialgsete analüüsitulemuste alusel ning lõpliku analüüsi tulemus on suurem kui 4%, toimub mahaarvestus hinnast 0,5% iga 0,1% erinevuse kohta lubatud maksimumist 4%.
3. Ülekuumutatud terad (Canadian standard by FOSTA) on rapsiseemned, mille värvus ja lõhn on muutunud jäädavalt kuivatamise käigus ning on tingitud liiga kuumast kuivatusprogrammist.
4. Baasiline õlisisaldus 40%, juurde-ja mahaarvestus 0,15% baashinnast iga 0,1% õlisisalduse erinevuse kohta baasilisest.
5. Klorofüllisisaldus maksimaalselt 30 mg/kg mahaarvestus baashinnast 0,1% iga 1,0 mg/kg kohta kuni 50 mg/kg-ni.
6. Glükosinolaatide sisaldus seemnes maksimaalselt 25 mmol/kg, üle antud normi seemet ei osteta.
7. Eruukhapete sisaldus maksimaalselt 2%.
8. Vabade rasvhapete sisaldus FFA maksimaalselt 2%.
Õlikultuurid ei tohi sisaldada väliste haigustunnustega, riknenud ega mädanevaid seemneid, olla õlikultuuridele mitteomase värvuse, lõhnaga ega nakatunud taimehaigustest. Seemneid peab olema kuivatatud, jahutatud ja tarnimisel peab nende temperatuur olema alla +20°C. Väliste haigustunnustega seemneteks nimetatakse teri, mis on inimestele ja loomadele mürgised. Õlikultuuride transportimiseks kasutatud veok peab olema enne kauba laadimist KORRALIKULT PUHASTATUD. Kui peale mahalaadimist selgub, et õlikultuurid on saastunud eelnevalt transpordis veetud kaubaga, on Ostjal õigus kauba vastuvõtmisest keelduda ja nõuda tagasi pealelaadimiseks ja vastuvõtusüsteemi puhastamiseks tehtud kulutuste kompenseerimist.

Õlikultuuride kvaliteeditingimused 2018, PDF

2018. aasta sagi herne ja oa kvaliteeditingimused

Kvaliteedinäitaja Söödahernes Kollane hernes Söödauba Toiduuba
Niiskus %, max 14 14 14 14
Prügilisand %, max 2 2 2 2
Katkised %, max * 8 3
Värvi puhtus %, min 95
Laigulisus %, max ** 4 4
Kahjurite poolt kahjustatud seemned, % 3 3
Vigastatud seemned, % *** 5 5
Toksilisus Pole lubatud Pole lubatud

* Katkised terad: poolikud ja katkised seemned.
** Laigulisus: rohelised-pruunikad-mustad täpid, pruunikad-kollased laigud, plekid.
*** Vigastatud seemned: krimpsus, muljutud, alaarenenud, kahjustatud, kasvama läinud seemned.

Värvi puhtuse analüüsimisel ei arvestata kollase herne hulka:

 • Rohelised seemned
 • Tumenenud seemned
 • Rohelised-pruunikad-mustad seemned
 • Ebaühtlaselt valminud seemned

Prügilisand üle 1% arvutatakse kogusest maha ja ei kuulu tasumisele.
Prügilisandi hulka kuuluvad:

 • Tolm
 • Kivi, muld jms
 • Tühjad kestad
 • Varre osad, lehed
 • Umbrohtude seemned
 • Teised kultuurseemned (näiteks oder, nisu jt.)

Lõhn – iseloomulik tervele kaunviljale, ilma kopitanud, hallituse või muu kõrvallõhnata.
Värvus – kaunviljale vastava omase värvusega.
Nakatatus – pole lubatud.

 


Herne ja oa kvaliteeditingimused 2018, PDF

KUIVATAME KÕIKI TERAVILJASID, RAPSI, HERNEST, UBA

 • Kuivatisse suunatakse vili, mille niiskus on suurem kui 14% ja kuivatatakse kuni 13,5%
 • Kuivatamine 4€/t 1% niiskuse kohta
  Näide: Vilja niiskus 16%, kuivatamise hind 10 €/t.
 • Hind kehtib Viljandi, Elva, Keila ja Näpi vastuvõtupunktides
 • Vilja, rapsi, herne ja oa kuivatamisel teistes vastuvõtupunktides kehtib kuivatamise koha hinnakiri (vt eraldi faile)
 • Alates 01.oktoober lisandub teenuskuivatite hinnale 10%

Aafrika seakatku viirus hävineb 70°C kraadi juures. Soovitame tungivalt vilja kuivatada min 80°C kraadi juures,  et viirus hävineks 100%lise kindlusega
Juhised seakatku riskide maandamiseks söödateravilja käitlemisel

 

 

Alavere kuivati hinnakiri 2018

 

Kantküla kuivati hinnakiri 2018

 

Kärevere kuivati hinnakiri tavaviljale 2018

Teravilja hoiustamine Scandagra Eesti AS laos nii tava-kui mahevili:

 1. Hoiutasu 1 €/t kuus alates tarnepäevast
  1.1 arvestus päevade lõikes ja hoiustamise arve esitatakse igakuiselt
 2. Hoiustada saab kuni 1.06.2019
 3. Otse laeva või sadamasse tarnel
  3.1 saab hoiustada kuni laeva lahkumiseni, aga mitte hiljem kui 10.november
  3.2 pikema hoiustamise soovi korral teeme eraldi kokkuleppe
 4. Hoiustatud vilja tagastamine:
  4.1 hoiustatud vilja tagastamisel tuleb lisaks hoiutasule tasuda ka sisse- ja väljalaadimistasu kokku 3 €/t kohta
  4.2 tagastatud vili vastab vähemalt artikli min. kvaliteedinõuetele, mis on sätestatud Scandagra Eesti kvaliteeditingimustes
 5. Juhul, kui hoiuvili müüakse Scandagara Eestile sel juhul sisse-ja väljalaadmistasu ei kaasne
 6. Hoiuvilja transpordiarve esitatakse peale tarnet, maksetähtajaga 1.okt, mis üldjuhul tasaarveldatakse.

 

Veohind = km x t x koefitsient:

 • km (kilomeeter) arvestuseks on pealelaadimiskoha ja mahalaadimiskoha vaheline kaugus;
 • t (tonni) – kauba kaal
 • koefitsienti muudetakse iganädalaselt vastavalt kütusehinna muutumisele.

Minimaalseks koorma suuruseks on 25 tonni. Juhul, kui koorem on väiksem, kompenseerib klient vahe vastavalt valemile: km x (25-t) x koefitsient.

Tasuta pealelaadimisaeg on 1 tundi.

Seisutunni tasu: esimene tund tasuta, teine tund 17 €/h +km , alates kolmas tund 25 €/h +km.

Kombaini alt laadimiseks palume teavitada 1 tööpäev ette.

Kvaliteeditingimustele mittevastav vili/raps saadetakse kliendile tagasi ja veo kompenseerib klient vastavalt valemile: km x 25t x (koefitsient+0,006).

Täpsem info: Anneli Sutt +372 51 32 677