Teraviljade herbitsiidid

CDQ SX

Toimeained: metüülmetsulfuroon 111 g/kg, metüültribenuroon 222 g/kg
Preparaadi vorm: vees lahustuvad graanulid (SG)
Taimekaitsetunnistus: nõutav

Zypar

Toimeained: metüülhalauksifeen 6,25 g/l (6 g/l halauksifeenina); florasulaam 5 g/l
Preparaadi vorm: õlidispersioon
Taimekaitsetunnistus: nõutav
Tootja: Dow AgroSciences, Taani

TBM 75 WG

Toimeained: metüültribenuroon 750 g/kg (75%)
Preparaadi vorm: vees dispergeeruvad graanulid
Taimekaitsetunnistus: nõutav
Tootja: Sharda Cropchem, India

Starane XL

Toimeained: florasulaam 2,5 g/l; fluroksüpüür 100 g/l
Preparaadi vorm: suspoemulsioon (SE)
Taimekaitsetunnistus: nõutav
Tootja: Corteva, Prantsusmaa

Sekator OD

Toimeained: amidosulfuroon 100 g/kg; metüüljodosulfuroon-naatrium 25 g/l mefenpüür-dietüül 250 g/l
Preparaadi vorm: õlidispersioon
Taimekaitsetunnistus: nõutav
Tootja: Bayer CropScience AG, Saksamaa

ROXY 800 EC

Toimeained: prosulfokarb – 800 g/l
Preparaadi vorm: emulsioonikontsentraat (EC)
Taimekaitsetunnistus: nõutav
Tootja: Globachem N.V, Belgia

PUMA UNIVERSAL

Toimeained: fenoksaprop-P-etüül 69 g/l; dietüülmefenpüür 75 g/l nafta lahusti (petrooleum)
Preparaadi vorm: emulsioonikontsentraat
Taimekaitsetunnistus: nõutav
Toootja: Bayer CropScience AG, Saksamaa

Primus

Toimeained: florasulaam 50 g/l
Preparaadi vorm: suspensioonikontsentraat
Taimekaitsetunnistus: nõutav
Tootja: The Corteva Chemical Company, Taani

Mustang forte

Toimeained: 10 g/l amiinopüraliidi; 5 g/l florasulaami; 180 g/l 2,4D
Preparaadi vorm: suspo-emulsioon (SE)
Taimekaitsetunnistus: nõutav
Tootja: Dow AgroSciences SA, Taani

MCPA 750

Toimeained: MCPA 750 g/l
Preparaadi vorm: vesilahus
Taimekaitsetunnistus: nõutav
Tootja: Nufarm GmbH&Co KG, Austria

Mateno Duo

Toimeained: aklonifeen 500 g/l; diflufenikaan 100 g/l
Preparaadi vorm: suspensioonkontsentraat
Taimekaitsetunnistus: nõutav
Tootja: Bayer AG, Saksamaa

Komplet

Toimeained: flufenatseet 280 g/l; diflufenikaan 280 g/l
Preparaadi vorm: suspensioonikontsentraat
Taimekaitsetunnistus: nõutav
Tootja: Bayer CropScience AG, Saksamaa

Hussar Activ Plus OD

Toimeained: 2,4-D-etüülheksüülester 300 g/l; metüüljodosulfuroon-naatrium 10 g/l; metüültieenkarbasoon 7,5 g/l; mefenpüür-dietüül 30 g/l
Preparaadi vorm: õlidispersioon
Taimekaitsetunnistus: nõutav
Tootja: Bayer AG, Saksamaa

Galistop 200®

Toimeained: fluroksüpüür 200 g/L
Preparaadi vorm: emulsioonikontsentraat (EC)
Taimekaitsetunnistus: nõutav
Tootja: Barclay Chemicals Manufacturing Ltd., Iirimaa

Flight® Forte

Toimeained: pendimetaliin 320 g/l (28,8 % kaalust), pikolinafeen 16 g/l
Preparaadi vorm: suspensioonikontsentraat (SC)
Taimekaitsetunnistus: nõutav
Tootja: BASF SE, Saksamaa

Estet® 600 EC

Toimeained: 2,4-D 600 g/l
Preparaadi vorm: emulsioonikontsentraat
Taimekaitsetunnistus: nõutav
Tootja: Nufarm GmbH & Co, Austria

Ergon®

Toimeained: metüülmetsulfuroon 68 g/kg ja metüültiofeensulfuroon 682 g/kg
Preparaadi vorm: vees dispergeeruvad graanulid
Taimekaitsetunnistus: nõutav
Tootja: Rotam Agrochemical Co. Ltd., Chai Wan – Hong Kong

Diflanil 500 SC 

Toimeained: diflufenikaan 500 g/l
Preparaadi vorm: suspensioonikontsentraat
Taimekaitsetunnistus: nõutav
Esindaja: Nordisk Alkali AB

Dicoherb Super® 750 SL

Toimeained: MCPA 660 g/l , dicamba 90 g/l
Preparaadi vorm: vesilahus
Taimekaitsetunnistus: nõutav
Tootja: Nufarm GmbH & Co, Austria

Broadway® Star

Toimeained: püroksulaam 70,8 g/kg, florasulaam 14,2 g/kg
Preparaadi vorm: vees dispergeeruvad graanulid
Taimekaitsetunnistus: nõutav
Tootja: Corteva Agriscience Denmark A/S, Taani