Puma Universal

Puma Universal on valiva toimega süsteemne herbitsiid kõrreliste umbrohtude, eelkõige tuulekaera ja rukki-kasteheina tärkamisjärgseks tõrjeks tali- ja suvinisul, tali- ja suviodral, rukkil ja tritikalel.

Toimeained: fenoksaprop-P-etüül 69 g/l; dietüülmefenpüür 75 g/l; nafta lahusti (petrooleum), tugevalt aromaatne
Preparaadi vorm: emulsioonikontsentraat
Taimekaitsetunnistus: vajalik

Soovitatakse kasutada koos kleepainega Actirob (metüleeritud rapsiõli).

Valmistaja ja pakkija:
Bayer CropScience AG
Alfred-Nobel str 50,
40789 Monheim
SaksamaaPäring


Tagasi