Viljaosakonna kontaktid

Amet

Nimi

Telefon

E-mail

Ostujuht (teravili, raps)
Urbo Vilibert
Logistikajuht (teravilja logistika)
Kennet Käos
Klienditoe spetsialist (mahevili)
Eleri Dubolazov
Klienditoe spetsialist (tavavili)
Eneli Kink
Viljaäri juht
Marge Pähkel