Maheteravili

Ostame täismahe teravilja ja rapsi, nii kuiva kui märga vilja

Maheteravilja ostujuht
(Võru-, Põlva-, Tartu-, Jõgeva-, Lääne- ja Ida-Virumaa)
Marek Vares +372 517 6833 marek.vares@scandagra.ee
Maheteravilja ostuspetsialist
(Valga-, Viljandi-, Pärnu-, Rapla-, Järva-, Harju- ja Läänemaa ning saared)
 Diana Salf +372 5198 7556  diana.salf@scandagra.ee
Viljaosakonna spetsialist (maheteravili)
Eleri Dubolazov
+372 5309 5653 eleri.dubolazov@scandagra.ee

 

Scandagra Eesti AS teravilja ja õlikultuuride ostu-müügi üldtingimused 2019, PDF

 

 

Mahevilja ja -rapsi 2019. aasta saagi kvaliteet peab vastama järgnevatele tingimustele:

Kvaliteedinäitaja Mahukaal
min. kg/hl
Proteiin, % Kleepvalk, pestud Langemine Peentera %, max Õli %, min
Söödanisu 72
Toidunisu 78 Min 12 Min 20 220 2
Oder 62
Toidukaer 52 8
Söödakaer 48
Hernes
Söödarukis 72
Toidurukis, 1.kat 73 150 3
Raps/rüps 40
 • Niiskus kõigil viljadel max 14%, rapsil max 9%
 • Toidukaera puhul peab olema toidukaera sort
 • Putuka- haigustevaba, ilus vili
 • Peentera: nisu läbiminek 2,0x20mm sõelast, rukki läbiminek 1,8x20mm sõelast, kaera läbiminek 2,0 x 20mm sõelast .
 • Prügilisand on kõigil kultuuridel lubatud max 2%. Prügi üle 1% teraviljadel ning rapsil ja kaunviljadel üle 2%, arvutatakse kogusest maha ja ei kuulu tasumisele.
 • Rapsi baasiline õlisisaldus 40%, juurde-ja mahaarvestus 1,5% baashinnast iga 1% õlisisalduse erinevuse kohta baasilisest.
 • Kui Kaubal on prügi rohkem kui 2%, siis läheb Kaup sorteerimisele, mille tasu on 15 eur/t.
 • Mükotoksiinid DON, ZEA ja OTA ei tohi ületada järgmiseid piirmäärasid:
  DON (vomitoxin HPLC meetodil) maksimaalselt  1250 μg/kg;
  ZEA(Zearalenoon), maksimaalselt 50 μg/kg
  OTA(Ohratoksiin) maksimaalselt 2,5 μg/kg;
 • Teised kvaliteedinäitajad vastavalt Scandagra Eesti söödateravilja, kaunviljade ja õlikultuuride
 • Hinnakorrektsiooni info vastavalt kvaliteedile avaldatakse Ostja kodulehel.
 • Toiduvilja min kvaliteedinõuded võivad hooajal muutuda.

 

Scandagra Eesti AS, alates 1.august 2019.

 

Mahevilja kvaliteeditingimused 2019, PDF