Transport

Veohind = km x t x koefitsient:

  • km (kilomeeter) arvestuseks on pealelaadimiskoha ja mahalaadimiskoha vaheline kaugus;
  • t (tonni) – kauba kaal
  • koefitsienti muudetakse vastavalt turuolukorrale ning kütusehinnale

Minimaalseks koorma suuruseks on 25 tonni. Juhul, kui koorem on väiksem, kompenseerib klient vahe vastavalt valemile: km x (25-t) x koefitsient.

Tasuta pealelaadimisaeg on 1 tund

Seisutunni tasu: esimene tund tasuta, teine tund 17 €/h +km , alates kolmas tund 25 €/h +km.

Kombaini alt laadimiseks:

  • palume teavitada 1 tööpäev ette.
  • kombaini alt laadimine 2 eur/t  (min 50 eur/koorem)
  • ooteaeg 1 tund tasuta,  alates teine tund 25 eur /h

Kvaliteeditingimustele mittevastav vili/raps saadetakse kliendile tagasi ja veo kompenseerib klient vastavalt valemile: km x 25t x (koefitsient+0,006).

Alates 15.09.2021 on Scandagra Eesti AS viljaveohinnad järgnevad:

  • Koefitsient 0,067
  • Lähivedu 2,5 EUR/T

Kõigist vedudest tuleb informeerida Scandagra logistikut!

Pikematele distantsidele lepitakse veohind enamasti logistikuga eraldi kokku. Seda mitte tehes on Scandagral õigus vedu tasustada mitte koefitsiendi, vaid tariifi järgi, millega vedu oleks võimalik olnud teostada.

Täpsem info: Kennet Käos tel. +372 515 5479