Transport

Veohind = km x t x koefitsient:

  • km (kilomeeter) arvestuseks on pealelaadimiskoha ja mahalaadimiskoha vaheline kaugus;
  • t (tonni) – kauba kaal
  • koefitsienti muudetakse iganädalaselt vastavalt kütusehinna muutumisele.

Minimaalseks koorma suuruseks on 25 tonni. Juhul, kui koorem on väiksem, kompenseerib klient vahe vastavalt valemile: km x (25-t) x koefitsient.

Tasuta pealelaadimisaeg on 1 tundi.

Seisutunni tasu: esimene tund tasuta, teine tund 17 €/h +km , alates kolmas tund 25 €/h +km.

Kombaini alt laadimiseks palume teavitada 1 tööpäev ette.

Kvaliteeditingimustele mittevastav vili/raps saadetakse kliendile tagasi ja veo kompenseerib klient vastavalt valemile: km x 25t x (koefitsient+0,006).

Täpsem info: Kennet Käos tel. +372 515 5479