Puhtimisvahendid

Maxim 025 FS

Toimeained: 25 g/l fludioksoniil
Preparaadi vorm: voolav kontsentraat (FS) seemnete keemiliseks töötlemiseks
Taimekaitsetunnistus: nõutav
Tootja: Syngenta

Redigo® Pro

Toimeained: protiokonasool 150 g/l, tebukonasool 20 g/l
Preparaadi vorm: suspensioonikontsentraat seemnete puhtimiseks
Taimekaitsetunnistus: nõutav
Tootja: Bayer

Celest Trio 060 FS

Toimeaine: 25 g/l fludioksoniil, 25 g/l difenokonasool, 10 g/l tebukonasool
Preparaadi vorm: Voolav kontsentraat (FS) seemnete keemiliseks töötlemiseks
Taimekaitsetunnistus: nõutav
Tootja: Syngenta

Vibrance® Star

Toimained: 25 g/l sedaksaan + 25 g/l fludioksoniil + 20 g/l tritikonasool
Kulunorm: 1,5–2,0 l/t seemnete kohta, kaera puhul 1,5 l/t seemnete kohta
Taimekaitsetunnistus: nõutav
Tootja: Syngenta
Registreering kehtib kuni: 31.10.2022