Vibrance® Star

Vibrance® Star on kontaktse ja süsteemse toimega puhtimisvahend seemnetega ja mullas levivate haigustekitajate vastu  suvi-, tali- ja speltanisul, suvi- ja taliodral, kaeral, talirukkil ja talitritikalel.

Toimemehhanism

Sedaksaan on laia toimespektriga pürasool-karboksamiidide keemilisse gruppi kuuluv lokaalsüsteemne fungitsiid, mis liigub taimedes juhtsoonte (ksüleemi) kaudu tõusva vooluna alumistelt taime osadelt ülemistele. Toimib seenpatogeenides suktsinaat dehüdrogenaasi inhibiitorina (SDHI), st inhibeerib suktsinaat dehüdrogenaasi ensüümi (SDH) ning osaleb seega kompleks II mitokondriaalses elektronide transpordi ahelas ehk hingamisahelas. Suktsinaat
dehüdrogenaas on mitokondriaalses hingamisahelas põhiline samm energia tootmiseks rakkudes. Tavaolukorras toetab TCA tsükkel hingamisahelat katkematult, vähendades ekvivalente. Sedaksaan blokeerib antud tsükli, põhjustades sellega olulise rakuenergia katkemise. Seemnete puhtimisel kaitseb efektiivselt idanevat seemet, juurestikku ning tärkavat taime.

Fludioksoniil on fenüülpürroolide gruppi kuuluv pikaajalise toimega kontaktne fungitsiid, mis toimib steroolide biosünteesi inhibiitorina, blokeerides seenerakkude membraanis steroolide biosünteesis C14 metülaasi. Häirib osmootse signaali ülekandes mitogeen-aktiveeritud proteiinkinaasi (MAP-kinaasi). Proteiin-kinaas katalüüsib glütserooli sünteesi reguleeriva ensüümi fosforüleerimist (fosfaatrühma lisamist valgule). Inhibeerides ensüümi proteiinkinaasi, ei lase fludioksoniil osmootsetel protsessidel seeneraku membraanis tavapäraselt toimuda ning
seetõttu on vee omastamine raku poolt, rakumembraaniga seotud protsessid ja rakuseina süntees häiritud. Taolise metaboolse häire tulemusena on pärsitud seenekoniidide ja -mütseeli kasv ning eostorukeste areng. Kaitseb seemikut, omab mõõdukat ravivat toimet.

Tritikonasool on asoolide gruppi kuuluv lokaalsüsteemne fungitsiid, mis on tuntud steroolide biosünteesi inhibiitori/demetülaasi inhibiitorina (SBI/DMI fungitsiid). Pärsib seeneraku membraanis sterooli sünteesi, lekitades sellega tsütoplasma sisu ja hävitades nii haigustekitaja. On eriti efektiivne odra-lendnõe (Ustilago nuda) tõrjel. Kaitseb juuri ja seemet.

Kasutamine ja kulunormid

KultuurTaimehaigusKulunorm l/t
seemnete kohta
Suvi- ja
talinisu
Lumiseen (Monographella nivalis)
Tõusmepõletik, risoktonioos (Rhizoctonia spp.)
Nisu-helelaiksus (Parastagonospora nodorum)
Kõrreliste harilik juuremädanik (Fusarium spp.)
Nisu-kõvanõgi (Tilletia tritici)
Nisu-lendnõgi (Ustilago segetum var. tritici)
1,5-2,0*
Suvi- ja
talioder
Lumiseen (Monographella nivalis)
Odra-triiptõbi (Pyrenophora graminea)
Tüfuloos (Typhula incarnata)
Odra-lendnõgi (Ustilago segetum var. nuda)
Odra-kõvanõgi (Ustilago segetum var. hordei)
Kõrreliste harilik juuremädanik (Fusarium spp.)
1,5-2,0*
TalirukisLumiseen (Monographella nivalis)
Rukki-kõrrenõgi (Urocystis occulta)
1,5-2,0*
TalitritikaleLumiseen (Monographella nivalis)
Kõrreliste harilik juuremädanik (Fusarium spp.)
Nisu-lendnõgi (Ustilago segetum var. tritici)
Nisu-kõvanõgi (Tilletia tritici)
Nisu-helelaiksus (Parastagonospora nodorum)
1,5-2,0*
KaerKaera-lendnõgi (Ustilago segetum var. avenae)1,5
SpeltanisuNisu-kõvanõgi (Tilletia tritici)
Nisu-lendnõgi (Ustilago segetum var. tritici)
Kõrreliste harilik juuremädanik (Fusarium spp)
Tõusmepõletik, risoktonioos (Rhizoctonia spp)
Nisu-helelaiksus (Parastagonospora nodorum)
1,5-2,0*

* Suuremat kulunormi kasutada, kui seemned on haigusega tugevalt nakatunud või kui
seemneid koristati ebasoodsates ilmastikutingimustes
.

Töölahuse kogus peaks olema 5,5-10,0 l/t seemnete kohta. Töölahuse valmistamiseks lahustada toote kulunorm 1 tonni seemnete kohta 4-8 liitris vees. Jälgida, et seemned kattuksid ühtlaselt. Parema katvuse tagamiseks võib vee normi vajadusel suurendada, eriti, kui seemned on väikesed. Samuti võib puhtimiseks kasutada lahjendamata toodet, kui seemnete ühtlaseks katvuseks on olemas vastavad puhtimisseadmed. Puhtimisprotsess nõuab vastavaid seadmeid, mis on nõuetekohaselt ettevalmistatud ja seadistatud valitud kulunormile. Puhtida võib ainult sorteeritud, hästi puhastatud, mehhaaniliselt vigastamata ja tolmuvabu seemneid. Mitte puhtida märga või idanenud seemet. Kui seemnete niiskussisaldus on suurem kui 16%, nende idanemisvõime langeb ja selliseid seemneid ei hoiustata, vaid külvatakse koheselt. Külvamata jäänud puhitud seemned võib hoiustada järgmise hooajani, kui nende niiskussisaldus
on normaalne (13-14%) ning seemneid hoitakse kuivas. Seemnete idanevust tuleb aasta jooksul kontrollida.

Rohkem infot:

Urmet Hiiekivi

Tootejuht (taimekaitsevahendid ja mikroväetised)

Küsimused ja päringud: