Kvaliteeditingimused

2021. aasta saagi toiduteravilja kvaliteeditingimused

TOIDUNISU baasnäitajad:

V kat on antud lehel hinna fikseerimine

KaliteedinäitajaI kat.II kat.III kat.IV kat.
Proteiin %, min14131211
Niiskus, %11…1411…1411…1411…14
Mahukaal, min kg/hl77767574
Langemisarv sek, min275250240210
Kleepvalk %, min28262422
Teralisand, sh peentera, %*max 5.0 (s.h peentera** max 3.0,sh teised teraviljad 1,5%max 5.0 (s.h peentera** max 3.0,sh teised teraviljad 1,5%max 5.0 (s.h peentera** max 3.0,sh teised teraviljad 1,5%max 5.0 (s.h peentera** max 3.0,sh teised teraviljad 1,5%
ToksilisusPole lubatudPole lubatudPole lubatudPole lubatud
Kahjulikud lisandid, %Max 0,05Max 0,05Max 0,05Max 0,05
Sh fusarioossed terad, %Max 0,1Max 0,1Max 0,1Max 0,1
Katkised teradMax 3%Max 3%Max 3%Max 3%
Tuulekaer ***Max 20tk/kgMax 20tk/kgMax 20tk/kgMax 20tk/kg
 • Ostja jätab endale õiguse muuta ja lisada täiendavaid kvaliteedikategooriaid;
 • Scandagra Eesti AS teeb pakkumise III kategooria toidunisu kvaliteedile;
 • hinnakorrektsiooni info vastavalt kvaliteedile avaldatakse Ostja kodulehel.

Toidurukis

KvaliteedinäitajaII kat.I kat.
Niiskus, %11…1411…14
Mahukaal, min kg/hl7272
Langemisarv sek, min120150
Teralisand, sh peentera, %*Max 4,0 (sp peentera** max 3,0; sh teised teraviljad 1,5%)Max 4,0 (sp peentera** max 3,0; sh teised teraviljad 1,5%)
ToksilisusPole lubatudPole lubatud
Tungaltera %***Max 0,05Max 0,05
Tuulekaer, tk/kg***Max 20Max 20

Toidukaer

Kaer peab olema ühtlaselt ilus hele  särav kollane, ilma kõrvaliste lõhnadeta, korraliku teraga, peavad olema toidukaera sordid.

JknrKvaliteedinäitajaVäärtus
1.Niiskus, %11…14
2.Mahukaal, min kg/hl54
3.Muud teraviljad%, max*1,0
4.Tumenenud terad peale koorimist  % max ***0,5
5.Peentera % max **10
6.Ilma kestata terad % max5,0
7.Tuulekaer tk/kg ***20

* Teralisand: peentera; muud teraviljad; kahjurite kahjustatud terad, terad, mille idu värvus on muutunud, plekilised terad; kuivatamisel ülekuumutatud terad;
** peentera: nisu  läbiminek  2,0 x 20mm  sõelast, rukki  läbiminek 1,8 x 20mm sõelast, kaera läbiminek 2,0 x 20mm sõelast;
*** prügilisand on lubatud max  2%. Prügi üle 1% arvutatakse teravilja kogusest maha ja  ei kuulu tasumisele.
Prügilisand on võõrseemned (sh tuulekaer), riknenud terad (sh tumenenud terad), võõrkehad, seemnekestad, tungaltera, nõgihaigusega terad, loomse päritoluga lisandid (suled, karvad, väljaheited, surnud putukad ja putukate osad).

 • Elus kahjurid ei ole lubatud;
 • fusarioossete tunnustega terade osakaal maksimaalselt kuni 0,1%;
 • kui toiduvilja kvaliteedi näitajatega teraviljas on tuulekaera sisaldus lubatust suurem, siis võetakse vili vastu söödateraviljana, kui see vastab söödateravilja kvaliteedi näitajatele;
 • mükotoksiinide sealhulgas Deoxynivalenol(DON), Zearalenoon(ZEN), Ochratoxin A, Alfatoxin B1 sisaldus ei tohi ületada EU normidega määratud piirväärtusi.

Mükotoksiinide maksimaalsed lubatud piirnormid toiduviljas , µg/kg ( EÜ 1881/2006 )

MükotoksiinidDONZEAOTA
Toidunisu ja toidurukis12501005
Toidukaer17501005
 • Toiduvili ei tohi sisaldada väliste haigustunnustega, riknenud ega mädanevaid seemneid, olla viljale mitteomase värvuse, lõhnaga ega nakatunud taimehaigustest;
 • vili peab olema kuivatatud, jahutatud ja vilja temperatuur peab olema alla +25°C. Normaalse vilja lõhn on ilma kopitanud, linnase, kuivatusgaaside, hallituse või muu kõrvalise lõhnata;
 • teravilja transportimiseks kasutatud veok peab olema enne teravilja laadimist KORRALIKULT PUHASTATUD. Kui peale mahalaadimist selgub, et vili on saastunud eelnevalt transpordis veetud kaubaga, on Ostjal õigus teravilja vastuvõtmisest keelduda ja nõuda tagasi peale laadimiseks ja vastuvõtusüsteemi puhastamiseks tehtud kulutuste kompenseerimist;
 • toiduvilja kategooriate ja kvaliteedi miinimum näitajad võivad hooajal muutuda.

2021. aasta saagi söödateravilja kvaliteeditingimused

Kvaliteedinäitaja:Tingimus:
A. Suurim lubatud niiskusesisaldusA. Maksimaalselt 14%
B. Kokku nende koostisosade ülemmäär, mida ei või sisaldada laitmatu kvaliteediga söödateravili (lõigud 1, 2, 3, 4, 4)B. Maksimaalselt kokku odral 12%, nisul 7%
1. Katkised terad1. Maksimaalselt 3,0% (erandjuhul ja lisakokkuleppel kuni 5%)
Teralisandid (v.a punktis 3 märgitud) millest (2.1, 2.2, 2.3, 2.4)
2.1 muud teraviljad
2.2 kahjustatud terad
2.3 rohelised terad
2.4 kidurad terad
Maksimaalselt kokku 7%, odral 12% (erandjuhul ja kokkuleppel odral kuni 16%, nisul/tritikalel kuni 11%*)
2.1 maksimaalselt 5,0% (piirmäära ületamisel on võimalus erikokkuleppeks)
2.2 maksimaalselt 5,0%
2.3 maksimaalselt kuni 0,8% (märjal viljal kuni 2%)
2.4 maksimaalselt 7 % (erandjuhul ja kokkuleppel odral kuni 16%, nisul/ tritikalel kuni 11%)
3. Fusarioossed terad3. Maksimaalselt 0,1%, piirmäära ületamisel erikokkulepe.
4. Kasvama läinud terad4. Maksimaalselt 6%
5. Prügilisandid (lõigud 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5,5.6, 5.7, 5.8, 8) kokku5.1 võõrseemned5.2 haigustunnustega võõrseemned5.3 võõrkehad (mineraalsed lisandid jms)5.4 seemnekestad (orgaanilised lisandid)5.5 tungalterad5.6 surnud putukad ja nende osad5.7 kahjulikud lisandid5.8 riknenud terad5.  Maksimaalselt kokku 3,0% (märjal viljal kuni 4%)5.1.  maksimaalselt 3,0%5.2. maksimaalselt 0,1 %5.3. maksimaalselt 0,1%5.4. maksimaalselt 3,0%5.5. maksimaalselt 0,02%5.6. proovist leidmisel tehakse kordusproov5.7. maksimaalselt 0,2%5.8. maksimaalselt 0,2%
6. Elus kahjurid6. Ei ole lubatud
7. Mahukaal kilogrammi/hektoliitri kohta min7. Baasmahukaal oder 62,0 kg/hl, nisu 72,0 kg/hl, rukis 72,0 kg/hl, tritikale 70,0 kg/hl, kaer 52,0 kg/hl.
8. Tuulekaer8. 100 tera /kg kuni maksimaalselt 250 tk/kg. Üle 250 tk/kg võetakse vili vastu kokkuleppehinnaga
9. Mükotoksiinid9. DON 1750, ZEA 100, OTA 5

A. Kuivatisse suunatakse kuivatamata vili niiskusega alates 13,5% k.a ja kuivatud vili, mille niiskus on 14,1% k.a.

B. Nende koostisosade määratlemine, mida ei või sisaldada laitmatu kvaliteediga söödateraviljad.

 1. Katkised terad – katkiste teradena käsitatakse kõiki teravilja teri, mille endosperm või tuum on osaliselt katmata ning mille idukilp on eemaldunud. Samuti vilja käitlemisel ja sorteerimisel katki läinud terad. Välja arvatud juhul, kui kaeral on eemaldunud terakest.
 2. Teralisandid on segu mittetäisväärtuslikest põllukultuuride teradest.
  • 2.1. Muud teraviljad: teravilja terad, mis ei kuulu prooviks võetavate terade liiki.
  • 2.2. Kahjustatud terad: näritud terad. Kahjurite poolt kahjustatud terad, muljutud, kidurad ning märgatavalt alaarenenud terad, külma- võetud, krimpsunud terad, kuivatamisel paisunud terad kuuluvad samuti sellesse rühma.
  • 2.3. Rohelised terad.
  • 2.4. Kidurad terad on terad mis pärast kõikide teiste koostisosade proovist kõrvaldamist läbivad järgmiste avadega sõela: nisul 2,0 mm, odral 2,2 mm.
 3. Fusarioossed terad on terad, mille koor on saastunud haigustekitaja seeneniidistikuga (Fusarium mycelium’iga) ; kõnealused terad on veidi kidurad, kortsudega ja neil on roosad või valged hajusad ebamääraste piirjoontega laigud.
 4. Kasvama läinud terad on terad, mille idujuur või idupung on palja silmaga selgelt näha. Kasvama läinud tera on kerge eristada harilikust terast, kuna idul on selgelt nähtavad muutused.
 5. Prügilisandid on orgaanilise ja anorgaanilise päritoluga lisandid, mis vilja sihtotstarbelisel kasutamisel kuuluvad eraldamisele.
  • 5.1.Võõrseemned on kultuurtaimede või looduslikult kasvavate taimede seemned, v.a. teraviljaseemned ja teralisandid.
  • 5.2.Väliste haigustunnustega seemneteks nimetatakse teri, mis on inimestele ja loomadele mürgised, takistavad või raskendavad teraviljade puhastamist ja jahvatamist ning mis mõjutavad teraviljatoodete kvaliteeti.
  • 5.3.Võõrkehad on kivid, liiv, mineraalne tolm ja muud proovides leiduvad mineraalse päritoluga lisandid. MINERAALSE LISANDIGA TARNITUD VILI, MILLE PUHUL MINERAALNE LISAND AVASTATAKSE ALLES KAUBA MAHALAADIMISEL – TRAHV 415 EUR KOOREM!
  • 5.4. Seemnekestad ja orgaanilised lisandid on kõik teraviljaproovi koostisosad, mis on orgaanilist päritolu kuid ei kuulu lõikudesse 1, 2, 3, 4, 5.1, 5.4, 5.5.
  • 5.5. Tungalterad (Claviceps purpurea).
  • 5.6. Surnud putukad ja nende osad.
  • 5.7. Kahjulikud lisandid on taimse päritoluga lisandid, mis on inimese või looma tervisele ohtlikud. Kahjulikeks lisanditeks loetakse järgnevate taimede seemneid: roosa kibekas (Acroptilon repens), kirju sarikhernes (Coronilla varia), rebasesabaline sophia (Sophora alopecuroides), lantjsetjas termopsis ( Thermopsis lupinoides), hall trihhodesma (Trihodesma incanum), harilik äiakas (Agrostemma githago), uimastav raihein (Lolium temulentum), lina-raihein (Lolium remotum), ogaõun (Datura stramonium), riitsinus (Ricinus communis) ja liblikõieliste sugukonda kuuluv Clotalaria perekond või taime teisi osasid.
  • 5.8.Riknenud seemned on terad, mis on muutunud inimtoiduks ja söödateravilja puhul kariloomade toiduks kõlbmatuks mädanemise, jahukaste, bakterite või mõne muu põhjuse tõttu. Riknenud terad on samuti isekuumenemisel või kuivatamisel liiga kõrge temperatuuri tõttu kahjustunud terad. Kuumenenud terade seemnealgme kesta värvus on hallikaspruunist mustani ja tuuma ristlõige kollakashallist pruunjasmustani.
 6. Elus kahjurid on kõik laokahjurid, kes leitakse proovist.
 7. Mahukaalu lubatud minimaalsest baasnäitajast väiksema näitaja puhul korrigeeritakse iga kultuuri puhul baashinda alljärgnevalt. Iga madalama kg/hl korral baasmahukaalust alandatakse hinda -1 EUR/t. Märja vilja(v.a Kaer) korral arvutatakse mahukaal ümber ja võetakse aluseks kuiva vilja mahukaal.
 8. Tuulekaer on lubatud max kuni 250 tk/kg, Üle 250 tk/kg võetakse vili vastu kokkuleppehinnaga.
 9. Söödavili ei tohi sisaldada väliste haigustunnustega, riknenud ega mädanevaid seemneid, olla viljale mitteomase värvuse, lõhnaga ega nakatunud taimehaigustest. Vili peab olema kuivatatud, jahutatud ja vilja temperatuur peab olema alla +25°C. Normaalse vilja lõhn on ilma kopitanud, linnase, kuivatusgaaside, hallituse või muu kõrvalise lõhnata.
 10. Teravilja transportimiseks kasutatud veok peab olema enne teravilja laadimist KORRALIKULT PUHASTATUD. Kui peale mahalaadimist selgub, et vili on saastunud eelnevalt transpordis veetud kaubaga, on Ostjal õigus söödateravilja vastuvõtmisest keelduda ja nõuda tagasi peale laadimiseks ja vastuvõtusüsteemi puhastamiseks tehtud kulutuste kompenseerimist.
 11. Punktis 5 ja 8 loetletud prügilisandid kokku üle 1% arvutatakse teravilja kogusest maha ja ei kuulu tasumisele. Kõik hinnad on ilma käibemaksuta.
KaerOderNisuRukisAllahindlus €/t
51-51,961-61,971-71,971-71,9-1
50-50,960-60,970-70,970-70,9-2
49-49,959-59,969-69,969-69,9-3
48-48,958-58,968-68,968-68,9-4
47-47,957-57,967-67,967-67,9-5
46-46,956-56,966-66,966-66,9-6
45-45,955-55,965-65,965-65,9-7
Tuulekaer tk/kgAllahindlus €/t
kuni 1000
101-119-3
120-139-6
140-159-9
160-169-12
180-189-15
200-219-18
220-250-23

2021. aasta saagi õlikultuuride kvaliteeditingimused

Rapsi ja rüpsi kvaliteeditingimused

1.Suurim lubatud niiskusesisaldusbaas 6,0%, maksimaalselt kuni 9,0%
2.Prügilisandidbaas 2,0%, maksimaalselt kokku kuni 4,0%
3.Ülekuumutatud terad (Canadian standard by FOSTA)maksimaalselt kuni 5,0%
4.Õli sisaldusbaasiline sisaldus 40,0%
5.Klorofüllmaksimaalselt kuni 30 mg/kg (kokkuleppel kuni 50)
6.Glükosinolaadidmaksimaalselt kuni 25 mmol/kg
7.Eruukhappedmaksimaalselt kuni 2,0%
8.Vabade rasvhapete sisaldus FFAmaksimaalselt kuni 2,0%

NENDE KOOSTISOSADE MÄÄRATLEMINE, MIDA EI VÕI SISALDADA LAITMATU KVALITEEDIGA ÕLIKULTUURID. HINNAKORREKTSIOONID.

 1. Niiskus lubatud 6-9%, alla 6,0% ja üle 9,0% niiskusega seemet ei osteta.
 2. Prügilisandid on orgaanilise ja anorgaanilise päritoluga lisandid, mis õlikultuuride sihtotstarbelisel kasutamisel kuuluvad eraldamisele. Baasiline võõrlisandite sisaldus on 2%, mahaarvestus hinnast 0,1% iga 0,1% võõrlisandite sisalduse erinevuse kohta baasilisest. Üle 4,0% prügilisandiga seemet vastu ei võeta. Kui kaup võetakse vastu esialgsete analüüsitulemuste alusel ning lõpliku analüüsi tulemus on suurem kui 4%, toimub mahaarvestus hinnast 0,5% iga 0,1% erinevuse kohta lubatud maksimumist 4%.
 3. Ülekuumutatud terad (Canadian standard by FOSTA) on rapsiseemned, mille värvus ja lõhn on muutunud jäädavalt kuivatamise käigus ning on tingitud liiga kuumast kuivatusprogrammist.
 4. Baasiline õlisisaldus 40%, juurde-ja mahaarvestus 0,15% baashinnast iga 0,1% õlisisalduse erinevuse kohta baasilisest.
 5. Klorofüllisisaldus maksimaalselt 30 mg/kg mahaarvestus baashinnast 0,1% iga 1,0 mg/kg kohta kuni 50 mg/kg-ni.
 6. Glükosinolaatide sisaldus seemnes maksimaalselt 25 mmol/kg, üle antud normi seemet ei osteta.
 7. Eruukhapete sisaldus maksimaalselt 2%.
 8. Vabade rasvhapete sisaldus FFA maksimaalselt 2%.
  Õlikultuurid ei tohi sisaldada väliste haigustunnustega, riknenud ega mädanevaid seemneid, olla õlikultuuridele mitteomase värvuse, lõhnaga ega nakatunud taimehaigustest. Seemneid peab olema kuivatatud, jahutatud ja tarnimisel peab nende temperatuur olema alla +20°C. Väliste haigustunnustega seemneteks nimetatakse teri, mis on inimestele ja loomadele mürgised.
  Õlikultuuride transportimiseks kasutatud veok peab olema enne kauba laadimist KORRALIKULT PUHASTATUD. Kui peale mahalaadimist selgub, et õlikultuurid on saastunud eelnevalt transpordis veetud kaubaga, on Ostjal õigus kauba vastuvõtmisest keelduda ja nõuda tagasi pealelaadimiseks ja vastuvõtusüsteemi puhastamiseks tehtud kulutuste kompenseerimist.

2021. aasta saagi herne ja oa kvaliteeditingimused

KvaliteedinäitajaSöödahernesKollane hernesSöödaubaToiduuba
Niiskus %, max14141414
Prügilisand %, max2222
Katkised %, max *25153
Värvipuhtus %, min95
Laigulisus %, max **4
Teised kultuurseemned %, max222
Kahjurite poolt kahjustatud seemned, %33
Vigastatud seemned, % ***55
ToksilisusPole lubatudPole lubatudPole lubatudPole lubatud

* Katkised terad: poolikud ja katkised seemned.
** Laigulisus: rohelised-pruunikad-mustad täpid, pruunikad-kollased laigud, plekid.
*** Vigastatud seemned: krimpsus, muljutud, alaarenenud, kahjustatud, kasvama läinud seemned.

Värvipuhtuse analüüsimisel ei arvestata kollase herne hulka:
 • Rohelised seemned
 • Tumenenud seemned
 • Rohelised-pruunikad-mustad seemned
 • Ebaühtlaselt valminud seemned
Prügilisand üle 1% arvutatakse kogusest maha ja ei kuulu tasumisele.
Prügilisandi hulka kuuluvad:
 • Tolm
 • Kivi, muld jms
 • Tühjad kestad
 • Varre osad, lehed
 • Umbrohtude seemned
 • Teised kultuurseemned (näiteks oder, nisu jt.)
 • Lõhn – iseloomulik tervele kaunviljale, ilma kopitanud, hallituse või muu kõrvallõhnata.
 • Värvus – kaunviljale vastava omase värvusega.
 • Elus kahjurid – pole lubatud.
 • Kaunvili ei tohi sisaldada riknenud ega mädanevaid seemneid, olla kaunviljale mitteomase värvuse, lõhnaga ega nakatunud taimehaigustest.
 • Kaunvili peab olema kuivatatud, jahutatud ja temperatuur peab olema alla +25°C. Normaalse kaunvilja lõhn on ilma kopitanud, linnase, kuivatusgaaside, hallituse või muu kõrvalise lõhnata.
 • Teravilja transportimiseks kasutatud veok peab olema enne teravilja laadimist KORRALIKULT PUHASTATUD. Kui peale mahalaadimist selgub, et vili on saastunud eelnevalt transpordis veetud kaubaga, on Ostjal õigus teravilja vastuvõtmisest keelduda ja nõuda tagasi peale laadimiseks ja vastuvõtusüsteemi puhastamiseks tehtud kulutuste kompenseerimist.