Hinna fikseerimine

Viljahinnad kehtivad fikseerimiseks kuni kella 16:00
Hinna fikseerimiseks võta ühendust meie müügispetsialistiga.

Hinnad kehtivad Scandagra Eesti AS lepingulistele klientidele

2019 aasta saagi viljahinnad:

Kultuur Hind, eur/t (km-ta) Tarne tingimus
Söödanisu 141 DAP, Tarnituna Muuga
Söödanisu 136 DAP, Tarnituna Keila
Söödanisu 135 DAP, Tarnituna Näpi
Söödanisu 131 DAP, Tarnituna Viljandi
Söödanisu 130 DAP, Tarnituna Elva
Söödanisu 130 DAP, Tarnituna Valga
Toidunisu 1 kat 156 DAP, Tarnituna Muuga
Toidunisu 2 kat 153 DAP, Tarnituna Muuga
Toidunisu 3 kat 150 DAP, Tarnituna Muuga
Toidunisu 4 kat 146 DAP, Tarnituna Muuga
Toidunisu 5 kat 141 DAP, Tarnituna Muuga
Toidunisu 1 kat 151 DAP, Tarnituna Keila
Toidunisu 2 kat 148 DAP, Tarnituna Keila
Toidunisu 3 kat 145 DAP, Tarnituna Keila
Toidunisu 4 kat 141 DAP, Tarnituna Keila
Toidunisu 5 kat 136 DAP, Tarnituna Keila
Toidunisu 1 kat 150 DAP, Tarnituna Näpi
Toidunisu 2 kat 147 DAP, Tarnituna Näpi
Toidunisu 3 kat 144 DAP, Tarnituna Näpi
Toidunisu 4 kat 140 DAP, Tarnituna Näpi
Toidunisu 5 kat 135 DAP, Tarnituna Näpi
Toidunisu 1 kat 146 DAP, Tarnituna Viljandi
Toidunisu 2 kat 143 DAP, Tarnituna Viljandi
Toidunisu 3 kat 140 DAP, Tarnituna Viljandi
Toidunisu 4 kat 136 DAP, Tarnituna Viljandi
Toidunisu 5 kat 131 DAP, Tarnituna Viljandi
Toidunisu 1 kat 144 DAP, Tarnituna Elva
Toidunisu 2 kat 141 DAP, Tarnituna Elva
Toidunisu 3 kat 138 DAP, Tarnituna Elva
Toidunisu 4 kat 134 DAP, Tarnituna Elva
Toidunisu 5 kat 130 DAP, Tarnituna Elva
Tritikale 123 DAP, Tarnituna Keila
Tritikale 115 DAP, Tarnituna Viljandi
Söödaoder 138 DAP, Tarnituna Muuga
Söödaoder 132 DAP, Tarnituna Näpi
Söödaoder 128 DAP, Tarnituna Viljandi
Söödaoder 126 DAP, Tarnituna Elva
Söödarukis 107 DAP, Tarnituna Keila
Söödarukis 100 DAP, Tarnituna Viljandi
Toidurukis 107 DAP, Tarnituna Keila
Toidurukis 100 DAP, Tarnituna Viljandi
Söödakaer 110 EXW, Hind kodus
Toidukaer (54 kg/l) 122 EXW, Hind kodus
Toiduhernes (kollane) 170 DAP, Tarnituna Bekkeri
Söödauba 174 DAP, Bekkeri
Toiduuba 233 DAP, Bekkeri
Raps 359 DAP, BLRT

 

2019 a saagi toidunisu kategooriad:

Kvaliteedinäitaja  V  IV     III    II      I    
  Proteiin % min 10% 11% 12% 13% 14%
  Kleepvalk % min 20 22 24 26 28
  Langemisarv sek min 180 210 240 250 275
  Mahukaal kg/hl min 73 74 75 76 77

Toidunisu kategooriate hinnakorrektsioonid 2019 a saak:
Alates 11.09.2019

Kvaliteet Proteiin Hinnakorrektsioon
I kategooria 14% + 6 €/t
II kategooria 13% + 3 €/t
III kategooria 12% Baashind
IV kategooria 11% - 4 €/t
V kategooria 10% - 9 €/t (Muuga,Keila,Näpi, Viljandi)
V kategooria 10% - 8 €/t (Elva)

Hinnakorrektsioonid kasvanud terade ja fusarioosi pealt.

Kasvanud terad

10%-15%

 -3 €/t

15,1%-20%

 -5 €/t

20,1%-25%

 -10 €/t

Fusarioos

>3%

 -5 €/t

>5%

 -15 €/t