Hinna fikseerimine

Viljahinnad kehtivad fikseerimiseks kuni kella 16:00
Hinna fikseerimiseks võta ühendust meie müügispetsialistiga.

Hinnad kehtivad Scandagra Eesti AS lepingulistele klientidele

2019 aasta saagi viljahinnad:

Kultuur Hind, eur/t (km-ta) Tarne tingimus
Söödanisu 166 DAP, Tarnituna Muuga
Söödaoder 152 DAP, Tarnituna Muuga
Toidunisu 1 kat 191 DAP, Tarnituna Muuga
Toidunisu 2 kat 186 DAP, Tarnituna Muuga
Toidunisu 3 kat 182 DAP, Tarnituna Muuga
Toidunisu 4 kat 178 DAP, Tarnituna Muuga
Toidunisu 5 kat 166 DAP, Tarnituna Muuga
Kollane hernes 193 DAP, Tarnituna Bekkeri
Söödakaer 135 DAP, Tarnituna Keila
Toidukaer (54 kg/l) 140 DAP, Tarnituna Keila
Söödanisu 159 DAP, Tarnituna Viljandi
Söödaoder 147 DAP, Tarnituna Viljandi
Söödarukis 127 DAP, Tarnituna Viljandi
Toidunisu 1 kat 181 DAP, Tarnituna Viljandi
Toidunisu 2 kat 176 DAP, Tarnituna Viljandi
Toidunisu 3 kat 172 DAP, Tarnituna Viljandi
Toidunisu 4 kat 168 DAP, Tarnituna Viljandi
Toidunisu 5 kat 159 DAP, Tarnituna Viljandi
Toidurukis 132 DAP, Tarnituna Viljandi
Tritikale 140 DAP, Tarnituna Viljandi
Söödanisu 156 DAP, Tarnituna Elva
Toidunisu 1 kat 179 DAP, Tarnituna Elva
Toidunisu 2 kat 174 DAP, Tarnituna Elva
Toidunisu 3 kat 170 DAP, Tarnituna Elva
Toidunisu 4 kat 166 DAP, Tarnituna Elva
Toidunisu 5 kat 156 DAP, Tarnituna Elva
Söödakaer 120 EXW, HInd kodus
Toidukaer (54 kg/l) 130 EXW, HInd kodus
Raps 381 DAP, Tarnituna BLRT

2020 aasta saagi viljahinnad:

Kultuur Hind, eur/t (km-ta) Tarne tingimus
Söödanisu 158 DAP, Tarnituna Muuga
Söödaoder 155 DAP, Tarnituna Muuga
Toidunisu 3 kat 170 DAP, Tarnituna Muuga
Kollane hernes 194 DAP, Tarnituna Bekkeri
Söödarukis 120 DAP, Tarnituna Keila
Toidurukis 130 DAP, Tarnituna Keila
Söödakaer 120 EXW, Hind kodus
Toidukaer (54 kg/l) 134 EXW, Hind kodus
Raps 368 DAP, Tarnituna BLRT

 

2019 a saagi toidunisu kategooriad:

Kvaliteedinäitaja  V  IV     III    II      I    
  Proteiin % min 10% 11% 12% 13% 14%
  Kleepvalk % min 20 22 24 26 28
  Langemisarv sek min 180 210 240 250 275
  Mahukaal kg/hl min 73 74 75 76 77

Toidunisu kategooriate hinnakorrektsioonid 2019 a saak:
Alates 24.01.2020

Kvaliteet Proteiin Hinnakorrektsioon
1 kategooria 14% + 9 €/t
2 kategooria 13% + 4 €/t
3 kategooria 12% Baashind
4 kategooria 11% - 4 €/t
5 kategooria 10% - 16 €/t (Muuga)
5 kategooria 10% -13 €/t (Viljandi)
5 kategooria 10% - 14 €/t (Elva)