Hinna fikseerimine

Viljahinnad kehtivad fikseerimiseks kuni kella 16:00
Hinna fikseerimiseks võta ühendust meie müügispetsialistiga.

2018 aasta saagi viljahinnad:

Vilja liik Hind, eur/t (km-ta) Tarne tingimus
Söödaoder Hind kodus
Söödaoder Tarnituna Keila
Söödanisu Hind kodus
Söödanisu Tarnituna Keila
Tritikale Hind kodus
Toidunisu III kat Tarnituna Keila
Raps Tarnituna Bekkeri/Muuga
Hernes (kollane) Hind kodus
Hernes (kollane) Tarnituna Muuga
Söödahernes Hind kodus
Söödauba Hind kodus
Toiduuba Bekkeri
Söödakaer Hind kodus
Toidukaer (54 kg/l) Hind kodus
Söödarukis Hind kodus

2018 a saagi toidunisu kategooriad:

Kvaliteedinäitaja  V  IV     III    II      I    
  Proteiin % min 10% 11% 12% 13% 14%
  Kleepvalk % min 20 22 24 26 28
  Langemisarv sek min 180 210 240 250 275
  Mahukaal kg/hl min 73 74 75 76 77

Toidunisu kategooriate hinnakorrektsioonid 2018 a saak:
Alates 09.01.2019

Kvaliteet Proteiin Hinnakorrektsioon
I kategooria 14% + 0 €/t
II kategooria 13% + 0 €/t
III kategooria 12% Baashind
IV kategooria 11% - 0 €/t
V kategooria 10% - 0 €/t

Hinnakorrektsioonid kasvanud terade ja fusarioosi pealt.

Kasvanud terad

10%-15%

 -3 €/t

15,1%-20%

 -5 €/t

20,1%-25%

 -10 €/t

Fusarioos

>3%

 -5 €/t

>5%

 -15 €/t