Hinna fikseerimine

  • Viljahinnad kehtivad fikseerimiseks täna kuni kella 16:00;
  • Hinna fikseerimiseks võta ühendust meie müügispetsialistiga;
  • Hinnad kehtivad Scandagra Eesti AS lepingulistele klientidele.

2023 aasta saagi viljahinnad uuendamisel:

Kultuur Hind, eur/t (km-ta) Tarne tingimus
Söödanisu DAP, Tarnituna Muuga
Toidunisu 1 kat DAP, Tarnituna Muuga
Toidunisu 2 kat DAP, Tarnituna Muuga
Toidunisu 3 kat DAP, Tarnituna Muuga
Toidunisu 4 kat DAP, Tarnituna Muuga
Toidunisu 5 kat DAP, Tarnituna Muuga
Söödaoder DAP, Tarnituna Muuga
Toidunisu 1 kat DAP, Tarnituna Keila
Toidunisu 2 kat DAP, Tarnituna Keila
Toidunisu 3 kat DAP, Tarnituna Keila
Toidunisu 4 kat DAP, Tarnituna Keila
Toidunisu 5 kat DAP, Tarnituna Keila
Söödanisu DAP, Tarnituna Keila
Söödaoder DAP, Tarnituna Keila
Söödarukis DAP, Tarnituna Keila
Toidurukis DAP, Tarnituna Keila
Tritikale DAP, Tarnituna Keila
Toidunisu 1 kat DAP, Tarnituna Viljandi
Toidunisu 2 kat DAP, Tarnituna Viljandi
Toidunisu 3 kat DAP, Tarnituna Viljandi
Toidunisu 4 kat DAP, Tarnituna Viljandi
Toidunisu 5 kat DAP, Tarnituna Viljandi
Söödanisu DAP, Tarnituna Viljandi
Söödaoder DAP, Tarnituna Viljandi
Söödarukis DAP, Tarnituna Viljandi
Toidurukis DAP, Tarnituna Viljandi
Tritikale DAP, Tarnituna Viljandi
Toidunisu 1 kat DAP, Tarnituna Elva
Toidunisu 2 kat DAP, Tarnituna Elva
Toidunisu 3 kat DAP, Tarnituna Elva
Toidunisu 4 kat DAP, Tarnituna Elva
Toidunisu 5 kat DAP, Tarnituna Elva
Söödanisu DAP, Tarnituna Elva
Söödakaer EXW, Hind kodus
Toidukaer 1 (54 kg/hl) EXW, Hind kodus
Toidukaer 2 (52 kg/hl) EXW, Hind kodus
Kollane hernes DAP, Tarnituna Muuga
Söödahernes DAP, Tarnituna Muuga
Raps DAP, Tarnituna Muuga

2023 a saagi toidunisu kategooriad:

Kvaliteedinäitaja  V  IV     III    II      I    
  Proteiin % min 10% 11% 12% 13% 14%
  Kleepvalk % min 20 22 24 26 28
  Langemisarv sek min 180 210 240 250 275
  Mahukaal kg/hl min 73 74 75 76 77