Hinna fikseerimine

Viljahinnad kehtivad fikseerimiseks kuni kella 16:00
Hinna fikseerimiseks võta ühendust meie müügispetsialistiga.

Hinnad kehtivad Scandagra Eesti AS lepingulistele klientidele

2021 aasta saagi viljahinnad uuendamisel:

Kultuur Hind, eur/t (km-ta) Tarne tingimus
Toidunisu 3 kat DAP, Tarnituna Muuga
Söödanisu DAP, Tarnituna Muuga
Söödaoder DAP, Tarnituna Muuga
Kollane hernes DAP, Tarnituna Bekkeri
Toidunisu 3 kat DAP, Tarnituna Keila
Söödanisu DAP, Tarnituna Keila
Söödaoder DAP, Tarnituna Keila
Söödarukis DAP, Tarnituna Keila
Toidurukis DAP, Tarnituna Keila
Tritikale DAP, Tarnituna Keila
Toidunisu 3 kat DAP, Tarnituna Viljandi
Söödanisu DAP, Tarnituna Viljandi
Söödaoder DAP, Tarnituna Viljandi
Söödarukis DAP, Tarnituna Viljandi
Toidurukis DAP, Tarnituna Viljandi
Tritikale DAP, Tarnituna Viljandi
Toidunisu 3 kat DAP, Tarnituna Elva
Söödanisu DAP, Tarnituna Elva
Söödakaer EXW, Hind kodus
Toidukaer (54 kg/l) EXW, Hind kodus
Raps DAP, Tarnituna Muuga TK

2021 a saagi toidunisu kategooriad:

Kvaliteedinäitaja  V  IV     III    II      I    
  Proteiin % min 10% 11% 12% 13% 14%
  Kleepvalk % min 20 22 24 26 28
  Langemisarv sek min 180 210 240 250 275
  Mahukaal kg/hl min 73 74 75 76 77