Söödad

Scandagra Eesti AS toodab täis- ja täiendsöötasid sigadele, veistele, hobustele, lammastele, erinevatele kodulindudele, karusloomadele, karpkaladele ja küülikutele. Söötade tootmisel lähtume põhimõttest, et head sööta saab toota kvaliteetsest toorainest, järgides hügieeni- ning ohutusnõudeid ja kasutades teadmisi, oskusi ja kogemusi nii kodust kui kaugemalt. Kõik suuremahulised toorained nagu teraviljad, šrotid, koogid, toiduainetetööstuse kõrvalsaadused läbivad enne tootmises kasutusele võtmist kvaliteedikontrolli meie oma või mõnes teises tunnustatud laboris.

Väiksemahulised ja range kontrolli all toodetavad toorained nagu eelsegud, proteiinikontsentraadid, energiarikkad toorained, sünteetilised aminohapped, monokaltsiumfosfaat ja teised mineraalsed lisandid läbivad plaanipärase kontrolli, mille käigus tehakse vajalikud analüüsid Põllumajandusuuringute Keskuses Sakus. Iseendale väljatöötatud, järelevalveametnike poolt heakskiidetud ja juba aastaid tulemuslikult toiminud enesekontrollisüsteem (vastab ka ISO 9001 ning 14001 nõuetele) tagab Scandagra tootmis- ja müügiüksustes käideldud sööda ohutuse ja nõuetele vastavuse. Söötade granuleerimisprotsessis toimuv termiline töötlemine annab veelgi suurema kindluse ohutuse tagamisel.

Teadmised ja oskused, mida Scandagra söötade tootmiseks kasutab, pärinevad oma kvalifitseeritud töötajatelt, Taani ja Rootsi emafirmade ja teiste tütarettevõtete spetsialistidelt ning teadlastelt Eestis ja mujal maailmas. Väärtuslikud kogemused on saadud nii klientide kui enda praktilise tegevuse käigus. Kõik täis- ja täiendsöödad, mis on toodetud Scandagra Eesti AS tehastes, on teaduslikult põhjendatud. Kõikides täissöötades on tagatud toitainete optimaalne omastatavus, mis kindlustab loomade ja lindude maksimaalse produktiivsuse minimaalse söödakuluga. Täiendsöötadesse on lisatus toitaineid, millest põhisöötades puudus on, nii et kogu ratsioon oleks tasakaalus ja toitainete vajadused kaetud. Scandagra söödatehastes toodetud söödad on kontrollitud ja ohutud. Söötade kasutamisel saate lisateavet küsida meie müügi- ja söötmisspetsialistidelt.

FarmMin®

Mineraalsed täiendsöödad mäletsejalistele

Scandagra Eesti AS tuli 2010. aasta kevadel turule uute toodetega, mille kaubamärgiks sai FarmMin®. Eesmärk oli turule tuua mikro- ja makroelemente ning vitamiine sisaldavad tooted, milliste väljatöötamisel on aluseks võetud Eesti loomakasvatajate poolt kasutatavad söödad. FarmMin® tooted on mõeldud kasutamiseks veistel, lammastel ja kitsedel selleks, et:

 • Tagada normaalne kasv ja areng;
 • Parandada loomade vastupanuvõimet haigustele;
 • Saavutada maksimaalne produktiivsus.

Tänaseks on meil turul rohkem kui kümme erinevat FarmMin® toodet.

Noorloomade täiendsöödad

Scandagra kasutab veiste täiendsöötades kõiki Eestis kasvatatavaid teravilju: otra, nisu, kaera, rukist. Lisaks nimetatule ka imporditud maisi. Proteiinisöötadest leiavad kasutust kuumpressi rapsikook, soja- ja päevalillešrott, lina- ja päevalillekook. Sööda mitmekesistamiseks on mõeldud suhkrupeedi kuivlõigud ja nisukliid ning teised toorained sõltuvalt kvaliteedist ja hinnast. Energia tõstmiseks kasutame õli ja hüdrogeenimata rasva. Samuti erinevaid eelsegusid makro- ja mikroelementide ning vitamiinide lisamiseks. Immuunsuse tõstmiseks lisame pärmi fermentatsioonil ja ensüümtehnoloogial toodetud lisaaineid.

Lehmade lisasöötmine sõltub kõige enam rohusöötade kogusest, selle toiteväärtusest ja lehma laktatsiooni järgust. Mida hilisemas kasvufaasis on silo või hein valmistatud, seda rohkem lisasööta kulub toodangu saamiseks.

Scandagra toodab veistele väga erinevaid täiendsöötasid, mis peamiselt erinevad energia sisalduse, metaboliseeruva proteiini ja vatsa proteiini bilansi poolest.

Sigade söödad

Scandagra toodab täissöötasid nii põrsastele, kesikutele, nuumikutele, emistele kui kultidele. Samuti valmistame ravimsöötasid veterinaararsti ettekirjutatud retsepti alusel ning täiendsöötasid teravilja lisamisega farmides. Startersöötasid põrsastele pakume nii purustatult kui ka granuleeritult. Viimane tagab põrsastel sööda kergema seeduvuse ning parema liikumise tootmisprotsessi ajal kõigis söödaautomaatides. Kesikute ja nuumikute söödad on optimeeritud vastavalt isendite geneetikat ja farmide söötmistehnoloogiaid arvestades. Samuti järgitakse erinevatest riikidest pärit toitainetele kehtivaid norme ja seakasvatajate erisoove.

Imetava emise söötmisnormid: poegimisjärgselt anda 2,5-3 kg sööta päevas ja tõsta kogust 0,5 kg kaupa.

Parim söötmiskorraldus on kolm korda päevas:

 • 40% hommikul,
 • 30% lõunal ja
 • 30% õhtul päevasest vajadusest

Täiendsöötade puhul tuleb järgida vahekorda: kesikutele 18% ning nuumikutele 16 % täiendsööta teraviljadega segades.

Lindude söödad

Scandagra toodab lindudele väga erinevaid söötasid. Kõigis neis kasutatakse aga Eestis kasvatatud teravilju. Lisaks veel maisi, sojašrotti, rapsikooki, sojaproteiinikontsentraati, puhtaid aminohappeid, vitamiine, mikro- ja makroelemente, ensüüme, haigestumisriske vähendavaid lisaaineid ning loomulikult energeetiliselt väärtuslikku rapsi- ja linaõli.

Lindudele pakume munakana, noorkana, tibude, broilerite ja broileritibude täissööta ning kanade täiendsööta, jaanalindudele aga hetkel sööta Jaanalind 2, mida tuleks anda noorlindudele 3.-12. elukuul. Vutisöötadest on hetkel kaubavalikus munavuttide täissööt.

Alates märtsist 2020 oleme muutnud oma kanasöötade graanuli suurust. Kui ennamalt koosnes sööt purustatud graanulitest, siis nüüd on tegemist 4,5 mm – 1 cm suuruste graanulitega. Sööt on jahuvaba ning ei tolma.

Muud linnusöödad – vutid, noorkana ja teised tibulised on purustatud graanuli kujul.

Kanade täiendsööda andmisel tuleb järgida soovitust: noorlindudele 18% täiendsööta, 79% teravilja ja 3% lubjakivi, munejatele kanadele 20% täiendsööta, 71,5% teravilja ja 8,5% lubjakivi.

Hobuste täiendsöödad

Scandagra Eesti AS on ainuke eestimaine söödatootja, kes toodab ja pakub täiendsöötasid hobustele. Et söödad vastaksid kõikidele normidele ja vajadustele, oleme teinud koostööd nii hobusekasvatajate kui ratsasportlastega. Kõik söötades kasutatavad teraviljad – oder, nisu, mais, kaer samuti muu toore nagu suhkrupeedi kuivlõigud, nisuklii, sojašrott ja õli on eelnevalt kontrollitud ning see tagab loomade tervise ja õige toitainete sisalduse täiendsöötades:

 • Hobuste täiendsööt III: sisaldab teravilju: nisu, oder, kaer ja mais ning samuti sojašrotti. See on sobiv sööta kõikidele hobustele, erinevates vanuseastmetes sööta 0,5-4,5 kg päevas.
 • Hobuste täiendsööt „Proteiin“: söötmiseks varssund märadele, varssadele ja sugutäkkudele 0,3-3 kg päevas. Teraviljadest on kasutatud otra ja maisi, vajalik proteiinitase saavutatakse sojašrotiga.
 • FarmMin® hobustele: on makroelemente, orgaanilisi ja anorgaanilisi mikroelemente ning vitamiine sisaldav mineraalne täiendsööt. Sõltuvalt kehamassist anda sööta 30-150 g päevas. Vaata tooteinfot siit!

Lisaks sellele pakume oma klientidele veel teisigi kvaliteetseid tooteid:

 • ScanFarm® müsli hobustele on komplekssööt, mis on eelkõige mõeldud keskmisel treeningkoormusel olevatele hobustele.
 • Ökopellet on 100% looduslik toode, mis on toodetud erinevatest põhkudest või nende segust. Sobib väga hästi hobuste allapanuks.
 • Cavalor pakub meile oma kvaliteetseid ja tuntud söötasid, söödalisandeid ja hooldusvahendeid.

Lammaste söödad

Lammastele toodab Scandagra täiendsööta, mis on mõeldud lisaks põhisöödale ja rahuldab energia ja proteiini puudujääki. Toode on saadaval granuleerituna, kas siis pakendamata või pakendatult 25 või 1000 kg kottidesse.

Olenevalt põhisööda kvaliteedist on söötmissoovitus järgmine:

 • utele antav kogus võiks olla 200-300 g,
 • tiinetele uttedele kaks nädalat enne poegimist 250-600 g ute kohta,
 • peale poegimist 400-800 g koguni, et energiavajadust katta.

Lammaste täiendsöödas kasutatakse toorainetena otra, nisu, nisukliid, kaera, suhkrupeedi kuivlõike, rapsikooki, sojašrotti, õli, lubjakivi ja eelsegu.

Muud söödad

Lisaks põllumajanduse tootmisloomadele ja suurloomadele toodab Scandagra söödatehas söötasid erinevatele hobiloomadele, nt küülikutele, karpkaladele, jaanalindudele.

Söödalisandid ja farmihügieenitooted

Lisaks söötadele on võimalik Scandagra kaudu osta erinevaid söödalisandeid ja farmihügieeni tooteid. Täpsemat infot nende toodete kohta leiad Scandagra kodulehelt või meie müügispetsialistidelt.
Vilofossi poolt toodetud söödalisandite ja farmihügieenitoodete osas leidub infot ka Vilofossi kodulehel https://www.vilofoss.com/