Söödad

Söötade tellimine:

Söödablogi:

Scandagra Eesti AS toodab täis- ja täiendsöötasid sigadele, veistele, hobustele, lammastele, erinevatele kodulindudele, karusloomadele, karpkaladele ja küülikutele. Söötade tootmisel lähtume põhimõttest, et head sööta saab toota kvaliteetsest toorainest, järgides hügieeni- ning ohutusnõudeid ja kasutades teadmisi, oskusi ja kogemusi nii kodust kui kaugemalt. Kõik suuremahulised toorained nagu teraviljad, šrotid, koogid, toiduainetetööstuse kõrvalsaadused läbivad enne tootmises kasutusele võtmist kvaliteedikontrolli meie oma või mõnes teises tunnustatud laboris.

Väiksemahulised ja range kontrolli all toodetavad toorained nagu eelsegud, proteiinikontsentraadid, energiarikkad toorained, sünteetilised aminohapped, monokaltsiumfosfaat ja teised mineraalsed lisandid läbivad plaanipärase kontrolli, mille käigus tehakse vajalikud analüüsid Põllumajandusuuringute Keskuses Sakus. Iseendale väljatöötatud, järelevalveametnike poolt heakskiidetud ja juba aastaid tulemuslikult toiminud enesekontrollisüsteem (vastab ka ISO 9001 ning 14001 nõuetele) tagab Scandagra tootmis- ja müügiüksustes käideldud sööda ohutuse ja nõuetele vastavuse. Söötade granuleerimisprotsessis toimuv termiline töötlemine annab veelgi suurema kindluse ohutuse tagamisel.

Teadmised ja oskused, mida Scandagra söötade tootmiseks kasutab, pärinevad oma kvalifitseeritud töötajatelt, Taani ja Rootsi emafirmade ja teiste tütarettevõtete spetsialistidelt ning teadlastelt Eestis ja mujal maailmas. Väärtuslikud kogemused on saadud nii klientide kui enda praktilise tegevuse käigus. Kõik täis- ja täiendsöödad, mis on toodetud Scandagra Eesti AS tehastes, on teaduslikult põhjendatud. Kõikides täissöötades on tagatud toitainete optimaalne omastatavus, mis kindlustab loomade ja lindude maksimaalse produktiivsuse minimaalse söödakuluga. Täiendsöötadesse on lisatus toitaineid, millest põhisöötades puudus on, nii et kogu ratsioon oleks tasakaalus ja toitainete vajadused kaetud. Scandagra söödatehastes toodetud söödad on kontrollitud ja ohutud. Söötade kasutamisel saate lisateavet küsida meie müügi- ja söötmisspetsialistidelt.

FarmMin®

Mineraalsed täiendsöödad mäletsejalistele

Scandagra Eesti AS tuli 2010. aasta kevadel turule uute toodetega, mille kaubamärgiks sai FarmMin®. Eesmärk oli turule tuua mikro- ja makroelemente ning vitamiine sisaldavad tooted, milliste väljatöötamisel on aluseks võetud Eesti loomakasvatajate poolt kasutatavad söödad. FarmMin® tooted on mõeldud kasutamiseks veistel, lammastel ja kitsedel selleks, et:

 • Tagada normaalne kasv ja areng;
 • Parandada loomade vastupanuvõimet haigustele;
 • Saavutada maksimaalne produktiivsus.

Tänaseks on meil turul rohkem kui kümme erinevat FarmMin® toodet.

Noorveiste täiendsöödad

Scandagra kasutab noorveistele mõeldud täiendsöötades kõiki Eestis kasvatatavaid teravilju. Lisaks kasutame ka imporditud maisi. Proteiinisöötadest lisatakse noorveiste söötadele kuumpressi rapsikooki, linakooki, sojašrotti ning päevalillešrotti. Sööda mitmekesistamiseks on mõeldud suhkrupeedi kuivlõigud, nisukliid ning teised toorained sõltuvalt kvaliteedist ja hinnast. Energia tõstmiseks kasutame taimeõli ja hüdrogeenimata rasva. Samuti erinevaid eelsegusid makro- ja mikroelementide ning vitamiinide lisamiseks. Vasikate startersöötadesse on lisatud piimaproteiini.

Noorveistele pakume järgmisi täiendsöötasid:

 • Vasikate startersööt „ELIIT“
 • Vasikate startertsööt
 • Noorveiste täiendsööt 18%
 • Noorveiste mineraalne täiendsööt FarmMin noorveis

Startersöödad ja noorveiste täiendsööt 18% toodetakse granuleeritult. On võimalik tellida graanulina või purustatud graanulina.

Piimakarja täiendsöödad

Scandagra piimakarja täiendsöötades on kasutusel kõik Eestis kasvatatavad teraviljad. Samuti leidub söötades maisi, suhkrupeedi kuivlõike, melass, nisukliid ning teisi toorained vastavalt vajadustele. Proteiinisöötadest kasutame rapsikooki, rapsišrotti, sojašrotti ning päevalillešrotti. Energiataseme tõstmiseks on kasutusel taimeõli ja hüdrogeenimata rasva. Samuti kasutame erinevaid eelsegusid makro- ja mikroelementide ning vitamiinide lisamiseks.

Lehmade lisasöötmine sõltub kõige enam rohusöötade kogusest, selle toiteväärtusest ja lehma laktatsiooni järgust. Mida hilisemas kasvufaasis on silo või hein valmistatud, seda rohkem lisasööta kulub toodangu saamiseks. Enamasti jääb kasutatav täiendsööda kogus vahemikku 250-400 g/kg piima kohta.

Scandagral on kolm standardset piimakarjale mõeldud täiendsöötade sarja:

 • Veiste täiendsööt OPTI
 • Veiste täiendsööt MAXI
 • Veiste täiendsööt ROBI

Lisaks toodame ka individuaalseid täiendsöötasid vastavalt konkreetse farmi vajadustele ning abistame söödaratsioonide koostamisel.

Sigade söödad

Scandagra toodab täissöötasid nii põrsastele, kesikutele, nuumikutele, emistele kui kultidele. Samuti valmistame ravimsöötasid veterinaararsti ettekirjutatud retsepti alusel ning täiendsöötasid teravilja lisamisega farmides. Startersöötasid põrsastele pakume nii purustatult kui ka granuleeritult. Viimane tagab põrsastel sööda kergema seeduvuse ning parema liikumise tootmisprotsessi ajal kõigis söödaautomaatides. Kesikute ja nuumikute söödad on optimeeritud vastavalt isendite geneetikat ja farmide söötmistehnoloogiaid arvestades. Samuti järgitakse erinevatest riikidest pärit toitainetele kehtivaid norme ja seakasvatajate erisoove.

Imetava emise söötmisnormid: poegimisjärgselt anda 2,5-3 kg sööta päevas ja tõsta kogust 0,5 kg kaupa.

Parim söötmiskorraldus on kolm korda päevas:

 • 40% hommikul,
 • 30% lõunal ja
 • 30% õhtul päevasest vajadusest

Täiendsöötade puhul tuleb järgida vahekorda: kesikutele 18% ning nuumikutele 16 % täiendsööta teraviljadega segades.

Lindude söödad

Scandagra toodab lindudele väga erinevaid söötasid. Kõigis neis kasutatakse Eestis kasvatatud teravilju. Lisaks veel maisi, sojašrotti, päevalillešrotti, rapsikooki, sojaproteiinikontsentraati, puhtaid aminohappeid, vitamiine, mikro- ja makroelemente, ensüüme, haigestumisriske vähendavaid lisaaineid ning energeetiliselt väärtuslikke toormeid nagu taimeõli ja söödarasv.

Lindudele pakume:

 • Tibude täissööta;
 • Noorkanade täissööta;
 • Munakanade täissööta;
 • Broileritibude täissööta;
 • Broilerite täissööta;
 • Vutitibude täissööta;
 • Munavuttide täissööta;
 • Munevate jaanalindude täiendsööta;
 • Kanade täiendsööta.

Graanuli kujul toodame munakanade, broilerite ja jaanalindude söödad.

Muud lindudele mõeldud söödad toodame purustatud graanulina (tibude, noorkanade, vuttide söödad).

Alates märtsist 2020 oleme muutnud söötade graanuli suurust. Võtsime kasutusele matriitsi läbimõõduga 4,5 mm. Graanuli pikkus on söötadel nüüd 10 mm. Selle  tulemusel vähenes peenfraktsiooni osa söödas muutes need vähem tolmavamaks.

Hobuste täiendsöödad

Scandagra Eesti AS on ainuke eestimaine söödatootja, kes toodab ja pakub täiendsöötasid hobustele. Et söödad vastaksid kõikidele normidele ja vajadustele, oleme teinud koostööd nii hobusekasvatajate kui ratsasportlastega. Kõik söötades kasutatavad teraviljad – oder, nisu, mais, kaer samuti muu toore nagu suhkrupeedi kuivlõigud, nisuklii, sojašrott ja õli on eelnevalt kontrollitud ning see tagab loomade tervise ja õige toitainete sisalduse täiendsöötades:

 • Hobuste täiendsööt III: sisaldab teravilju: nisu, oder, kaer ja mais ning samuti sojašrotti. See on sobiv sööta kõikidele hobustele, erinevates vanuseastmetes sööta 0,5-4,5 kg päevas.
 • Hobuste täiendsööt „Proteiin“: söötmiseks varssund märadele, varssadele ja sugutäkkudele 0,3-3 kg päevas. Teraviljadest on kasutatud otra ja maisi, vajalik proteiinitase saavutatakse sojašrotiga.
 • FarmMin® hobustele: on makroelemente, orgaanilisi ja anorgaanilisi mikroelemente ning vitamiine sisaldav mineraalne täiendsööt. Sõltuvalt kehamassist anda sööta 30-150 g päevas. Vaata tooteinfot siit!

Lisaks sellele pakume oma klientidele veel teisigi kvaliteetseid tooteid:

 • ScanFarm® müsli hobustele on komplekssööt, mis on eelkõige mõeldud keskmisel treeningkoormusel olevatele hobustele.
 • Ökopellet on 100% looduslik toode, mis on toodetud erinevatest põhkudest või nende segust. Sobib väga hästi hobuste allapanuks.
 • Cavalor pakub meile oma kvaliteetseid ja tuntud söötasid, söödalisandeid ja hooldusvahendeid.

Lammaste söödad

Lammastele toodab Scandagra täiendsööta, mis on mõeldud lisaks põhisöödale ja rahuldab energia ja proteiini puudujääki. Toode on saadaval granuleerituna, kas siis pakendamata või pakendatult 25 või 1000 kg kottidesse.

Olenevalt põhisööda kvaliteedist on söötmissoovitus järgmine:

 • utele antav kogus võiks olla 200-300 g,
 • tiinetele uttedele kaks nädalat enne poegimist 250-600 g ute kohta,
 • peale poegimist 400-800 g koguni, et energiavajadust katta.

Lammaste täiendsöödas kasutatakse toorainetena otra, nisu, nisukliid, kaera, suhkrupeedi kuivlõike, rapsikooki, sojašrotti, õli, lubjakivi ja eelsegu.

Kitsede sööt

Kuigi kitsed on sööda suhtes küllaltki vähenõudlikud ei kata põhisöödad täielikult ära nende  toitefaktorite tarvet. Lisaks hobikorras peetavatele kitsedele on Eestis ka mitmeid piimakitsede farme kus loomade toitainete vajadused on oluliselt spetsiifilisemad. Kitsepiimast juustude ja muude toodete valmistamine esitab söötade koostistele täiendavaid tingimusi.

Scandagra tootevalikus leidub täiendsööt kitsedele mida söödetakse lisaks põhisöötadele. Käesolev sööt on mõeldud nii proteiini, energia kui ka vitamiinide ja mineraalide tarbe rahuldamiseks. Täiendsööda kasutamisel ei ole vajadust eraldi mineraalsööda lisamiseks. Toode on granuleeritud ning pakendatud 20kg kottidesse.

Scandagra kitsede täiendsööda söötmissoovitused on järgmised:

 • täiskasvanud kitsedele 0,5-2kg looma kohta päevas lisaks põhisöötadele;
 • piima andvatele kitsedele on orienteeruv kogus 400g ühe liitri piima kohta päevas.

Kitsede täiendsööda tootmisel on kasutatud toormetena maisi, teravilja, päevalilleshrotti, sojashrotti, rapsiseemnekooki, nisukliid, söödarasva, taimeõli, melass, soola, lubjakivi, monokaltsiumfosfaati, mikroelement ning vitamiine.

Mitmed meie mineraalsöödad (FarmMin tooted) on samuti kitsedele sobilikud.

Muud söödad

Lisaks põllumajanduse tootmisloomadele ja suurloomadele toodab Scandagra söödatehas söötasid erinevatele hobiloomadele, nt küülikutele, karpkaladele, jaanalindudele.

Söödalisandid ja farmihügieenitooted

Lisaks söötadele on võimalik Scandagra kaudu osta erinevaid söödalisandeid ja farmihügieeni tooteid. Täpsemat infot nende toodete kohta leiad Scandagra kodulehelt või meie müügispetsialistidelt.
Vilofossi poolt toodetud söödalisandite ja farmihügieenitoodete osas leidub infot ka Vilofossi kodulehel https://www.vilofoss.com/

Farm Min® lammastele mahe

Farm Min® veistele ja kitsedele

Farm Min® hobustele 

Cavalor

Noorkanade täissööt

Tootja: Scandagra Eesti AS

Tibude täissööt

Tootja: Scandagra EestI AS

Munakanade täissööt

Tootja: Scandagra Eesti AS