Redigo® Pro

Redigo® Pro on laia toimespektriga süsteemne puhtimisvahend seemnete ja mulla kaudu levivate seenhaiguste tõrjeks suvi- ja talinisul, suvi- ja taliodral, suvi- ja talitritikalel, rukkil ja kaeral.

Toimemehhanism

Teraviljade puhtimiseks mõeldud Redigo® Pro on laia toimespektriga süsteemse toimega
fungitsiid, mis tõrjub edukalt nii seemnete pinnal kui seemne sees arenevaid haigustekitajaid.
Preparaat sisaldab kahte toimeainet: protiokonasooli ja tebukonasooli. Mõlemad toimeained
on süsteemse mõjuga, mis tagab suviteraviljadel kindla kaitse kõikide oluliste seenhaiguste
vastu. Taliviljade puhtimisel peab arvestama, et Redigo Pro hävitab ainult seemnega levivaid
lumiseene eoseid. Mullas paiknevad lumiseene haigustekitajad Redigo Pro toimel ei hävi ning
lumiseene leviku ja nakatamise jaoks soodsate talvede korral võib lumiseene tõrje jääda
puudulikuks.

Toimespekter ja kasutusjuhend

KultuurHaigustekitajaKulunorm,
l/t
Soovitatud
töölahuse
hulk, l/t
Suvinisu,
talinisu
Nisu-kõvanõgi (Tilletia tritici, Tilletia foetida)
Nisu-lendnõgi (Ustilago nuda f. sp. tritici)
0.52.0-10.0
Suvinisu,
talinisu
Kõrreliste juuremädanik, tõusmepõletikud
(Fusarium spp.)
0.6672.0-10.0
Suvioder,
talioder
Odra-lendnõgi (Ustilago nuda f. sp. hordei)0.52.0-10.0
Suvioder,
talioder
Odra-triiptõbi (Pyrenophora graminea)
Kõrreliste harilik juuremädanik
(Cochliobolus sativus)
Võrsehaiguste kompleks (Fusarium spp.,)
0.6672.0-10.0
Suvitritikale
talitritikale
Kõrreliste juuremädanik, tõusmepõletikud
(Fusarium spp.,)
0.6672.0-10.0
RukisKõrreliste juuremädanik, tõusmepõletikud
(Fusarium spp.)
0.6672.0-10.0
KaerKaera-lendnõgi (Ustilago avenae)0.52.0-10.0
KaerKõrreliste juuremädanik, tõusmepõletikud
(Fusarium spp.,)
Kaera võrklaiksus (Pyrenophora avenae)
0.6672.0-10.0
Lubatud 1 töötlemiskord

Kasutamine

Redigo® Pro sobib kasutamiseks kõikidel teraviljasortidel.
Kasutusaeg: Seemned puhtida enne külvamist.
– Redigo® Pro’ga puhitud seemned külvata maha samal hooajal.
– Mõõta välja vajalik kogus preparaati. Valmistada puhtimislahus, segades preparaati veega
nii, et töölahuse kulu oleks vähemalt 2 l kuni 10 l ühe tonni seemnete kohta, st 1,5 – 9,3 l
vett + 0,5-0,67 l Redigo Pro/ 1 t seemnetele.
– Parima toime saavutamiseks kasutada ainult töökorras, nõuetekohaselt kalibreeritud
masinat, mis võimaldab täpselt määrata puhtimisvahendi kulu ja tagab seemnete ühtlase
kattumise preparaadiga. Nõuetele mittevastava masina kasutamisel võib seemnete
puhtimine jääda väheefektiivseks. Järgida ALATI kasutusjuhendit.
– Puhtida ainult kvaliteetseid seemneid (nõuetekohane idanevus, niiskusesisaldus kuni
16%, kahjustamata, idanemata, terved seemned), mis ei sisalda lisandeid ning ei tolma.

Rohkem infot:

Urmet Hiiekivi

Tootejuht (taimekaitsevahendid ja mikroväetised)

Küsimused ja päringud: