Celest Trio 060 FS

Celest Trio 060 FS on kontaktse ja süsteemse toimega puhtimisvahend seemnetega ja mullas levivate haigustekitajate vastu suvi- ja talinisul, suvi- ja taliodral, kaeral, suvi- ja talitritikalel ning rukkil.

Toimemehhanism

Fludioksoniil on kontaktne pikaajalise toimega fungitsiid, mis tungib osaliselt seemnetesse ja idulehe
kasvukuhikusse. Kindlustab seemnete kaitse seemnetega ja mullas levivate haigustekitajate vastu.

Difenokonasool on süsteemse ja pikaajalise toimega fungitsiid, mis tungib tõusmetesse juurte kaudu.
Difenokonasool on laia toimespektriga, tõrjub ka Tilletia controversa põhjustatud kõvanõge nisul.

Tebukonasool on süsteemse toimega fungitsiid, mis tungib kiiresti juurte kaudu tõusmetesse ja jõuab
epikotüüli (iduvars idulehtedest ülalpool). Kaitseb seemneid nii Tilletia tritici ja Ustilago tritici, kui ka
seemnetega levivate haigustekitajate eest.

Kasutamine ja kulunormid

KultuurHaigusKulunorm l/t seemnete kohta
TalinisuTilletia caries, Tilletia controversa (kõvanõgi
nisul)
Ustilago tritici (lendnõgi nisul)
Fusarium spp. (fusarioosid)
Microdochium nivale (lumiseen)
Septoria nodorum (helelaiksus viljapeadel)
1,5 -2,0
SuvinisuFusarium spp. (fusarioosid)
Septoria nodorum (helelaiksus viljapeadel)
Tilletia caries (kõvanõgi nisul)
Ustilago tritici (lendnõgi nisul)
1,5 -2,0
TalioderUstilago nuda, Ustilago hordei (lendnõgi
odral)
Pyrenophora teres (odra-võrklaiksus)
Pyrenophora graminea (odra-triiptõbi)
Fusarium spp. (fusarioosid)
Microdochium nivale (lumiseen)
1,5
SuvioderUstilago nuda, Ustilago hordei (lendnõgi
odral)
Pyrenophora teres (odra-võrklaiksus)
Pyrenophora graminea (odra-triiptõbi)
Fusarium spp. (fusarioosid)
1,5 – 2,0
RukisFusarium spp. (fusarioosid)
Microdochium nivale (lumiseen)
Urocystis occulta (rukki-kõrrenõgi)
1,5 -2,0
Suvi – ja taliritikaleFusarium spp. (fusarioosid)
Microdochium nivale (lumiseen)
Urocystis occulta (rukki-kõrrenõgi)
1,5 -2,0
KaerUstilago nuda (lendnõgi kaeral)1,5

Kasutussoovitused

Töölahuse kogus peaks olema 6-10 l/t seemnete kohta. Töölahuse valmistamiseks lahustada toote
kulunorm 1 tonni seemnete kohta 4-8 l veega. Jälgi, et seemned kattuksid ühtlaselt. Vajadusel võib vee
kogust suurenda, eriti kui seemned on väiksed. Samuti võib puhtimiseks kasutada lahjendamata toodet,
kui seemnete ühtlaseks katvuseks on olemas vastavad puhtimisseadmed. Puhtimisprotsess nõuab
vastavaid seadmeid, mis on nõuetekohaselt ettevalmistatud ja seadistatud valitud kulunormile.
Puhtida võib ainult sorteeritud, hästi puhastatud, mehhaaniliselt vigastamata ja tolmuvabu seemneid.
Mitte puhtida märga või idanenud seemet. Kui seemnete niiskussisaldus on suurem kui 16%, nende
idanemisvõime langeb ja selliseid seemneid ei hoiustata, vaid külvatakse koheselt. Külvamata jäänud
puhitud seemned võib hoiustada järgmise hooajani juhul, kui nende niiskussisaldus on normaalne (13-
14%) ja hoitakse kuivas. Seemnete idanevust tuleb aasta jooksul kontrollida.

Rohkem infot:

Urmet Hiiekivi

Tootejuht (taimekaitsevahendid ja mikroväetised)

Küsimused ja päringud: