Diflanil 500 SC

Diflanil 500 SC on selektiivne kontaktne ning mulla kaudu toimiv herbitsiid kaheiduleheliste ja kõrreliste umbrohtude hävitamiseks talinisu (kaasa arvatud ka speltanisu), odra, rukki ja talitritikale kultuurides.

Toimeaine: diflufenikaan 500 g/l
Preparaadi vorm: suspensioonikontsentraat
Taimekaitsetunnistus: vajalik

Diflanil 500 SC-d ei tohi kasutada lähemal kui 15 m veekogudest!

Esindaja: Nordisk Alkali ABPäring


Tagasi