Dicoherb Super® 750 SL

Dicoherb Super® 750 SL on selektiivse toimega süsteemne herbitsiid. Herbitsiid on mõeldud ühe- ja mitmeaastaste kaheiduleheliste umbrohtude hävitamiseks talinisu ja -rukki, suvinisu ja -odra põldudel.

Toimeaine: MCPA 660 g/l , dicamba 90 g/l
*Toode sisaldab ohtlikke aineid MCPA dimetüülamiinsool; dikamba dimetüülamiinsool ja 4-kloro-2-metüülfenool.
Preparaadi vorm:
vesilahus
Taimekaitsetunnistus: vajalik

Tootja ja registreerimise omanik:
Nufarm GmbH & Co KG
St.-Peter Str. 25
A-4021 Linz,
AustriaPäring


Tagasi