Broadway® Star

Broadway® Star on süsteemne herbitsiid, mis on mõeldud kõrreliste ja kaheiduleheliste umbrohtude hävitamiseks kevadel talinisus, talirukkis, talitritikales ja suvinisus.
*Kaksikpakis koos DMA 600-ga

Toimeained: florasulaam 14,2 g/kg, püroksulaam 70,8 g/kg
Preparaadi vorm: Vees dispergeeruvad graanulid
Taimekaitsetunnistus: vajalik

Registreerimise haldaja ja tootja:
Dow AgroSciences Danmark A/S
Sorgenfrivej 15
DK-2800 Kgs. Lyngby, TaaniPäring


Tagasi