Zypar

Zypar on süsteemne lehtede kaudu toimiv herbitsiid laialeheliste umbrohtude leviku kontrollimiseks talinisus, taliodras, rukkis, tritikales, suvinisus ja suviodras.

Toimemehhanism

Zypar sisaldab halauksifeeni, mis kuulub sünteetiliste auksiinide herbitsiidide hulka, ja florasulaami, mis on ALS inhibeeriv lisand. Nähtavad tulemused ilmnevad, sõltuvalt umbrohu liigist, paari päeva kuni mõni nädal pärast pritsimist.

Toimespekter

Zypar kontrollib suure hulga laialeheliste umbrohtude levikut:

  • roomav madar ehk virn (Galium aparine)
  • harilik kesalill (Matricaria spp.)
  • kukemagun (Papaver rhoeas)
  • valge hanemalts (Chenopodium album)
  • verev iminõges liigid (Lamium spp)
  • harilik punand (Fumaria officinalis)
  • kurereha liigid (Geranium spp)

Kasutamine

Taliteraviljad:
Zypar võib kasutada kevadel taliteraviljadel BBCH 23.-29. faasis (3 kõrvalvõrset kuni võrsumise lõpuni) kulunormiga 0,75 l/ha või BBCH 30.-45. faasis (kõrsumise algusest kuni viljatupe avanemise keskpaigani) kulunormiga 1,0 l/ha.
Suvinisu ja -oder:
Zypar võib kasutada suviteraviljadel BBCH 13.-29. faasis (3. pärislehe faasist kuni võrsumise lõpuni) kulunormiga 0,5 l/ha või BBCH 30.-45. faasis (kõrsumise algusest kuni viljatupe avanemise keskpaigani) kulunormiga 1,0 l/ha.
Pritsimiskordi: 1 (kevadine pritsimine)

Rohkem infot:

Urmet Hiiekivi

Tootejuht (taimekaitsevahendid ja mikroväetised)

Küsimused ja päringud: