Zypar

Zypar on süsteemne lehtede kaudu toimiv herbitsiid laialeheliste umbrohtude leviku kontrollimiseks talinisus, taliodras, rukkis, tritikales, suvinisus ja suviodras.
*Kaksikpakis koos TBM 75 WG-ga.

Toimeained: metüülhalauksifeen 6,25 g/l (6 g/l halauksifeenina); florasulaam 5 g/l
*Sisaldab taimekaitseainet metüülklokvintotseet 6 g/l
Preparaadi vorm: õlidispersioon
Taimekaitsetunnistus: vajalik

Loa valdaja:
Dow AgroSciences Danmark A/S
Sorgenfrivej 15
DK-2800 Kgs.
Lyngby
TaaniPäring


Tagasi