ROXY 800 EC

Roxy 800 EC kõrreliste ja kaheiduleheliste umbrohtude tõrjeks taliteraviljadel, kartulil ja kõrreliste heintaimede seemnepõldudel.

Toimemehhanism

Roxy 800 EC on taimekaitsevahend kontsentraadi vormis vesiemulsiooni valmistamiseks, mis on ette nähtud mõningate ühe- ja kaheiduleheliste üheaastaste umbrohtude hävitamiseks teravilja-, kartulikultuurides ja rohttaimedes. Ideaalseteks vahendi toime tingimusteks on mõõdukas temperatuur ja mulla hea niiskustase. Roxy 800 EC toimib ka kultuuride madala niiskustaseme korral, aga tema toime ei ole nii tõhus, kui optimaalse niiskuse korral. Ebasoodsates tingimustes võivad tekkida kultuurtaimede kahjustused, mis põhinevad taimede kerges kolletumises. Need kahjustused ei avalda mõju saagikuse suurusele ja on taastuvad. Vahend on ette nähtud kasutamiseks põllupritside abil.

Toimespekter

Roxy 800 EC annuses 2 l/ha:
Tundlikud umbrohud
:

 • vesihein
 • roomav madar
 • murunurmikas
 • valge iminõges
 • harilik mailane
 • rukki-kastehein

Keskmiselt tundlikud umbrohud:

 • hiirekõrv
 • põld-lõosilm

Preparaadi toimele mittealluvad umbrohud: põldkannike, teekummel, uimastav ja karjamaa-raihein, kukemagun
Roxy 800 EC annuses 3 l/ha:
Tundlikud umbrohud
:

 • vesihein
 • roomav madar
 • murunurmikas
 • valge iminõges
 • harilik mailane
 • rukki-kastehein,
 • hiirekõrv
 • põld-lõosilm

Keskmiselt tundlikud umbrohud:

 • Uimastav raihein

Preparaadi toimele mittealluvad umbrohud: põldkannike, teekummel, kukemagun

Kasutamine

Talinisu, talioder, rukis, talitritikale
Kasutada pärast külvi enne tärkmist kuni esimese kõrvalvõrse tekkimiseni. Suuremat annust kasutada tugevalt umbrohtu kasvanud kasvukohtade korral.
Kulunorm: 1,5 – 4 l/ha.
Suurim pritsimiste arv vegetatsiooniperioodil: 1
Soovitatav vee hulk: 160-250 l/ha.
Kartul
Kasutada pärast külvi kuni esimeste võrsete mullast väljumiseni (BBCH 01-11). Preparaati võib kasutada ka pärast kõplamist.
Kulunorm: 4 l/ha.
Suurim pritsimiste arv vegetatsiooniperioodil: 1
Soovitatav vee hulk: 160 – 250 l/ha.
Rohttaimed: raihein (Lolium perenne, Lolium multiflorum), aruhein (Festuca sp) ja aasnurmikas (Poa pratensis)
Kasutada hästi kasvama läinud rohtaimede kultuuridele sügisperioodil.
Kulunorm: 1-1,5 l/ha.
Suurim pritsimiste arv vegetatsiooniperioodil: 1
Soovitatav vee hulk: 160 – 250 l/ha.

Rohkem infot:

Urmet Hiiekivi

Tootejuht (taimekaitsevahendid ja mikroväetised)

Küsimused ja päringud: