Galera

Galera on süsteemne herbitsiid üheaastaste- ja mõnede mitmeaastaste kaheiduleheliste umbrohtude tõrjeks tali- ja suvirapsis ning suvirüpsis.

Toimeained: klopüraliid 267 g/l, pikloraam 67 g/l
Preparaadi vorm: vesilahus
Taimekaitsetunnistus: vajalik

Registreerimise haldaja ja tootja:
Dow AgroSciences Danmark A/S
Sorgenfrivej 15
DK-2800 Kgs. Lyngby, Taani

 Päring


Tagasi