Metazamix

MetazamixTM on valiva toimega herbitsiid laialeheliste ja kõrreliste umbrohtude leviku piiramiseks tali- ja suvirapsi ning suvirüpsi põldudel.

Toimeained: Metasakloor 500 g/l, aminopüraliid 5,3 g/l ja pikloraam 13,3 g/l
Preparaadi vorm: suspensioonikontsentraat
Taimekaitsetunnistus: vajalik

Registreerimise haldaja ja tootja/pakendaja:
Dow AgroSciences Danmark A/S
Sorgenfrivej 15
DK-2800 Kgs. Lyngby,
TaaniPäring


Tagasi