TALIRAPS INV1266 CL

 • CL (clearfield) tehnoloogial põhinev sort
 • Väga hea talvekindlus
 • Väga kõrge saagipotentsiaal ja õlisus
 • Scandagra põllupäeva katsetes 2019.
  aastal saagikus 5374 kg/ha
 • Kiire algareng sügisel
 • Kevadine kasvu algus varane-keskmine
 • Keskmise kuni kõrge kasvukõrgus
 • Tugeva varrega ja hea seisukindlusega
 • Kõtrade avanemiskindlus
 • Vastupidav fomoosile
 • Hea lahendus minimeeritud mullaharimise korral
  erinevatel muldadel

Rohkem infot:

Mikk Tagel

Tootejuht (seemned ja väetised)

Küsimused ja päringud: