Põldhernes Alvesta

  • Varane;
  • poollehetu, kollane toiduhernes;
  • väga suur saagipotentsiaal;
  • lühike kuni keskmine õitsemisperiood;
  • kõrge proteiinisisaldus;
  • keskmine kuni kõrge 1000 seemne mass;
  • keskmine kuni kõrge kasvukõrgus;
  • hea seisukindlus.

Rohkem infot:

Mikk Tagel

Tootejuht (seemned ja väetised)

Küsimused ja päringud: