Talioder KWS ORBIT

 • Väga hea talvekindlusega kuuerealine talioder
 • Väga varane – esimene kultuur koristuskonveieris
 • Väga kõrge saagipotentsiaal
 • Kõrge 1000 seemne mass ja mahukaal
 • Madal kuni Keskmine kasvukõrgus, tugeva kõrrega
 • Kergem koristada ja väiksemad koristuskaod
 • Väga hea võrsumisvõime
 • Hea haiguskindlus

  Agrotehnilised soovitused
 • Külviaeg septembri esimene dekaad
 • Külvinorm sõltuvalt külviajast 250-300 idanevat tera/m²
 • Külviga koos anda madala N- sisaldusega NPK- väetist
 • Sügisene umbrohutõrje on soovituslik
 • Sügisel kasuta mangaani sisaldavat leheväetist
 • Kasuta sügisel enne külmade saabumist fungitsiidi
 • Kevadine lämmastikuga pealtväetamine kahes osas (60/40)

Rohkem infot:

Mikk Tagel

Tootejuht (seemned ja väetised)

Küsimused ja päringud: