06/09/2022

Talirapsi ja teraviljade sügistööd

Sügisene umbrohutõrje teraviljades annab raskesti tõrjutavatele umbrohtudele parema mõju ning suurema ajaakna kevadise umbrohutõrje teostamisel.

Kategooria: Taimekasvatus

Augustikuu lõpus sadanud vihmad on pannud külvatud talirapsi põldudel kasvama kuivuse käes olnud rapsiseemned, mis on tekitanud ebaühtlust põldudel ja raskusi tööde valimisel. Sellisel juhul tuleks vaadata põllu üldfooni ja teha hinnang selle järgi, sest suuremad taimed on tugevamad ja tähtsam on neid hoida. Kui põld on ebaühtlane, siis soovitan kasutada kasvuregulaatoriks leebemaid tooteid nagu näiteks Toprex 375 EC normiga 0,3 l/ha, kui 75% taimikust on 3-4 lehe faasis, või Tilmor normiga0,75-1,0 l/ha,  et vältida suuremate taimede ülekasvamist. Kui põllul on palju väikeseid taimi, siis asoole sisaldavad tooted (Juventus, Caryx, Orius, Folicur) võivad liiga tugevalt kasvu reguleerida ja taimikule stressi tekitada, sellisel juhul tuleb eriti arvestada taimede kasvufaasiga kasutusnormi valimisel. Varajaste külvide ja tugevas kasvus põldude puhul on kindlasti vaja kasutada kasvureguleerimiseks tugevama mõjuga tooteid nagu näiteks Caryx normiga 1,0-1,2 l/ha või Juventus normiga 0,7-0,8 l/ha. Tebukonasooli sisaldavate tootede puhul arvestada normiks 0,15 l toodet ühe pärislehe kohta, kuid mitte rohkem, kui 1,0 l/ha-le.

Taliraps 4 pärislehe kasvufaasis
Taliraps 6 pärislehe kasvufaasis

Kui umbrohutõrje on veel tegemata ja taliraps tärganud, siis on seda võimalik teha tootega Belkar 0,25 l/ha, alates rapsi teisest pärislehest, kuid arvestada tuleb, et vahe kasvuregulaatorite pritsimise ja kõrreliste tõrjega peab olema vähemalt 7 päeva. Samuti saab kasutada ristõieliste umbrohtude tõrjeks Salsat normiga 15-25 g/ha-le, kuid siin peab silmas pidama, et umbrohud ei tohi olla suuremad, kui 2-3 pärislehte. Hiliste ja väikeste külvide turgutamiseks on sobilik lämmastikväetamine ja häid tulemusi on eelnevatel aastatel on andnud ka lehekaudne pritsimine seguga Humiextract QA + Amino Ultra normidega 2,0 + 0,75 l/ha, sinna juurde võib ka lisada 0,75-1,0 l/ha boori, kui rapsitaimed on 1,5-2 pärislehe faasis.

Hoogsalt on käimas taliteraviljade külvid üle Eesti. Taliteraviljade külvinormide puhul tuleb kindlasti arvestada sordi eripäradega ning samuti ka eelvilja mõjuga. Sügisene umbrohutõrje teraviljades annab raskesti tõrjutavatele umbrohtudele parema mõju ning suurema ajaakna kevadise umbrohutõrje teostamisel, samuti on osade umbrohtude efektiivne tõrjumine kevadel raske. Herbitsiidide valikul tuleks lähtuda oma põllul olevatest probleemsetest umbrohtudest ja eelviljast.

Sügisene umbrohutõrje teostatud, pilt kevad 2022

Heaks lahenduseks on mullapreparaat Diflanil 500 SC (diflufenikaan 500 g/l)kasutusnormiga 0,125-0,25 l/ha alates külvist kuni kultuuri 3 lehe faasini. Antud toode tõrjub erinevaid laialehelisi umbrohte nagu põldkannike, mailased, kesalill, roomav madar ehk virn, jpt ning ka rapsivarist ja s.h  CL rapsivarist ning annab mõju umbrohtudele kuni 8-ks nädalaks. Toote kasutamisel tuleb jälgida, et mullas oleks piisavalt niiskust. Kui umbrohud on tärganud ja suuremad kui idulehtede kasvufaasis, siis lisada segupartnerina juurde kontaktne toode TBM 75 WG normiga 10-15 g/ha-le. TBM 75 WG lisamisel paagisegusse on vajalik kasutada märgajat Profiwet 0,1 l/ha.  Diflanil 500 SC ja TBM 75 WG kooskasutamisel saate nii kiire kontaktse, kui ka pikaldase mullamõju umbrohtudele.

Murunurmika probleemi korral lisada Diflanil 500 SC paagisegusse tooteid Boxer (800 g/l prosulfokarb) või Professional (800 g/l prosulfokarb) normiga 2,0-3,0 l/ha. Murunurmikas on järjest suuremaks probleemiks saamas just minimeeritud mullaharimisega põldudel. Efektiivne murunurmika tõrje toimib just sügisel.

Võimalus on veel kasutada  mullaherbitsiidi Mateno Duo (diflufenikaan 35 g/l, aklonifeen 175 g/l), mis tõrjub mailasi, kannikest, verevat iminõgest vesiheina, virna, litter-heina ja rapsivariseid s.h CL rapsivarist. Kasutatakse kultuuri 1-3 lehe faasis normiga 0,35 l/ha.

Kui on näha, et kõrreliste umbrohtude probleemid hakkavad ’üle pea’ kasvama, siis on heaks abivahendiks orasheina või rukki-kasteheina tõrjumisel Attribut. Registreerituna talinisule, talirukkile ja talitritikalele on Attributil päris lai toimespekter, samuti saab lahti odravarisest, rapsivarisest jt. ristõielistest. Kasutusnorm 60-100 g/ha, soovitame juurde lisada märgajat. Hariliku orasheina ja rukki-kasteheina tõrje on tõhusaim, kui umbrohtudel on 4-5 pärislehte.

Murunurmikas

Aastaid juba turul olnud sügisherbitsiididest soovitame kasutada Flight fortet (pendimetaliin 320 g/l, pikolinafeen 16 g/l). Toode mõjub nii mulla kui lehtede kaudu, normiga 1,5-2,5 l/ha kultuuri 1-3 lehe faasis. Praktiline kasutuskogemus on näidanud, et efektiivne norm kasutamisel on minimaalselt 2,0 l/ha. Tugev mõju põldkannikesele, murunurmikale, põld-lõosilmale, isekülvanud rapsile, herne varisele. Sobib CL rapsi varise tõrjumiseks. Teiseks tooteks mille efektiivne kasutusaeg on sügisel kultuuri 1-3 lehe faasis on Komplet (diflufenikaan 280 g/l, flufenatseet 280 g/l) normiga 0,4-0,5 l/ha. Toode tõrjub nii kõrrelisi kui kaheidulehelisi umbrohtusid nagu näiteks: rukki-kasteheina, põldkannikest, põldmailaseid, kurerehasid, hariliku punandit, rapsi võõrkultuurina, vesiheina, kesalille jt. umbrohtusid. Sobib CL rapsi varise tõrjumiseks.

Kuna enamiku ülalkirjeldatud teraviljatoodete puhul on tegemist enamasti mulla kaudu mõjuvate herbitsiididega, siis nende kasutamisel tuleks jälgida, et oleks võimalikult palju musta mullapinda ja niiskust, et tagada maksimaalne efektiivsus ja tõrje.

Kaarel Kallion

Scandagra Eesti agronoom-nõustaja