MEDAX® MAX

Medax® Max on kasvuregulaator talinisul, suvinisul, suviodral, taliodral, talirukkil, talitritikalel, talikaeral, suvikaeral lamandumise vältimiseks.

Toimemehhanism

Medax Max sisaldab kahte toimeainet: proheksadioonkaltsium ja etüültrineksapak. Mõlemad toimeained liigitatakse aksüültsükloheksadioonideks. Need vähendavad kõrre rakuseina pikkuskasvu reguleeriva giberellini biosünteesi. Proheksadioonkaltsiumi ja etüültrineksapaki toimel lüheneb teravilja kõrre sõlmevahe pikkus, mis kokkuvõttes vähendab töödeldud taimede kõrgust. Tulemuseks on parema seisukindlusega, lühema kõrrega tugevam teravili. Mõlemad toimeained muutuvad aktiivseks neile vastavas happe vormis. Selleks peab proheksadioonkaltsium vees lahustuma, etüültrineksapaki mõjumiseks peab aga toimuma taimes ainevahetus protsess. Taime ainevahetuse tase sõltub tugevasti aktiivse kasvu teguritest, nt temperatuurist ja niiskusest. Kaks toimeainet aktiveeruvad taimes erinevalt, proheksadioonkaltsium mõjub kohe, etüültrineksapak toimib taimes aeglasemalt ja pikemat aega. Etüültrineksapak levib taimes süsteemselt. Proheksadioonkaltsium levib taimes peamiselt ülespoole.

Kasutusjuhend

Medax Max’i tuleb kasutada tali- ja suvinisul, tali- ja suviodral, talirukkil, talitritikalel, tali- ja suvikaeral vastavalt järgnevas tabelis toodud kulunormile ja pritsimise ajale.
Talinisul, taliodral, talirukkil ja talitritikalel võib teha kuni kaks pritsimist, minimaalne intervall pritsimiste vahel on 7päeva. Tabelis on ära toodud kultuuri kulunorm kasvufaasi järgi.
Maksimaalne kulunorm kogu kasvuhooaja jooksul (jagatud pritsimisel) on toodud tabeli märkuste osas.

Kasutamine

KultuurKulunorm,
kg/ha
Kasvufaas, BBCHMärkused
Talinisu0,3-0,7529-39, võrsumise lõpp –
lipulehe täielik arenemine
Kuni kaks pritsimist, minimaalne
intervall pritsimiste vahel 7 päeva.
Kogu hooajal maksimaalselt 1 kg/ha
Talinisu0,3-0,539-49, lipulehe täielik
arenemine – esimesed ohete
tipud nähtavad
Kuni kaks pritsimist, minimaalne
intervall pritsimiste vahel 7 päeva.
Kogu hooajal maksimaalselt 1 kg/ha
Talioder0,5-1,029-39, võrsumise lõpp –
lipulehe täielik arenemine
Kuni kaks pritsimist, minimaalne
intervall pritsimiste vahel 7 päeva.
Kogu hooajal maksimaalselt 1,5 kg/ha
Talioder0,5-0,7539-49, lipulehe täielik
arenemine – esimesed ohete
tipud nähtavad
Kuni kaks pritsimist, minimaalne
intervall pritsimiste vahel 7 päeva.
Kogu hooajal maksimaalselt 1,5 kg/ha
Talirukis0,5-1,029-39, võrsumise lõpp –
lipulehe täielik arenemine
Kuni kaks pritsimist, minimaalne
intervall pritsimiste vahel 7 päeva.
Kogu hooajal maksimaalselt 1 kg/ha
Talirukis0,5-0,7539-49, lipulehe täielik
arenemine – esimesed ohete
tipud nähtavad
Kuni kaks pritsimist, minimaalne
intervall pritsimiste vahel 7 päeva.
Kogu hooajal maksimaalselt 1 kg/ha
Talitritikale0,3-0,7529-39, võrsumise lõpp –
lipulehe täielik arenemine
Kuni kaks pritsimist, minimaalne
intervall pritsimiste vahel 7 päeva.
Kogu hooajal maksimaalselt 1 kg/ha
Talitritikale0,539-49, lipulehe täielik
arenemine – esimesed ohete
tipud nähtavad
Kuni kaks pritsimist, minimaalne
intervall pritsimiste vahel 7 päeva.
Kogu hooajal maksimaalselt 1 kg/ha
Talikaer0,3-0,7529-39, võrsumise lõpp –
lipulehe täielik arenemine
Ainult üks pritsimine
Suvioder0,3-0,529-39, võrsumise lõpp –
lipulehe täielik arenemine
Ainult üks pritsimine
Suvinisu0,3-0,529-39, võrsumise lõpp –
lipulehe täielik arenemine
Ainult üks pritsimine. Pärast
kasvufaasi 35 pritsida ainult 0,3 kg/ha
Suvikaer0,3-0,529-34, võrsumise lõpp –
peavarrel moodustub neljas
kõrresõlm
Ainult üks pritsimine.
Pärast kasvufaasi 34 ei pritsita

Rohkem infot:

Urmet Hiiekivi

Tootejuht (taimekaitsevahendid ja mikroväetised)

Küsimused ja päringud: