Pioneer®- SILA-BAC®

Pioneer®- SILA-BAC® bioloogilised silokindlustuslisandid:

Toote nimi ja kood Tüüp Kasutamine Eesmärk
SILA-BAC® 1188 Homofermetatiivsete bakterite segu Rohu-, maisi- ja teraviljasilo ning hernesilo valmistamiseks.

Kuivainesisaldus 20–28 %

Kiire pH alanemine.
Kiirem sileerumine ja suurenenud sööda söömus
SILA-BAC® Stabilizer 11A44 Heterofermetatiivsete bakterite segu Kuiva heina säilitamiseks või väga kuiva silo säilitamiseks, et takistada pärmseente ja hallitusseente kasvu.

Kuivainesisaldus üle 30 %

Takistab riknemist ja sööda  kuumenemist.
Parem aeroobne stabiilsus.
SILA-BAC® Kombi Rapid React 11G22RR Homo- ja heterofermentatiivseid baktereid sisaldav segu Rohu- ja teraviljasilo ning herne- teraviljasilo.

Kuivainesisaldus 28–42 %, optimaalselt

28 -33 %

Kiire pH langus ja sileerumine ning võimalus silohoidla kiireks  avamiseks.
Parem sileerumine ja loomade tootlikkus ning sööda aeroobne stabiilsus.
Vähendab riknemist ja kuumenemist söötmise ajal.
SILA-BAC® Mais Kombi Rapid React 11C33RR Homo- ja heterofermentatiivseid baktereid sisaldav segu Mais.

Kuivainesisaldus 28–40 %

Parem sileerumine ja loomade tootlikkus ning kiire aeroobne stabi-liseerumine.
Kiire sileerumine ning võimalus silohoidla kiireks avamiseks. Vähendab riknemist ja kuumenemist söötmise ajal.

 

 

 Päring


Tagasi