30/05/2022

Scandagra Grupp võitis Euroopa Rekonstruktsiooni- ja Arengupanga (inglise k. EBRD) kõrgeima kuldtaseme auhinna keskkonna ja sotsiaalvaldkonna uuendamise kategoorias

Pressiteade 30.05.2022

Mahevili on meie prioriteet

“EBRD-poolne kõrge auhind on suurepärane tunnustus meie meeskonna tööle ja ettevõtte tulemustele. Mahevili on aastaid olnud Scandagra grupi prioriteetseks ärisuunaks. Me pakume põllumeestele koolitust, praktilist kogemust ning investeerisime Baltikumis 500 tuhat eurot koolitusega seotud praktilistele põllukatsetele. Tänaseks oleme veendunud jätkusuutliku ja turvalise toidu tarneketi ehitamise tähtsuses,” ütles Scandagra Grupi tegevjuht Julius Puodžiuvelis.

“Koostöö EBRD-ga algas neli aastat tagasi võimaldamaks tõsta mahevilja tootmis- ja müügimahte Baltikumis. Scandagra Grupp sai 2018. aastal EBRD-lt 30 miljoni euro suuruse laenu, mida kasutati mahevilja kasvatuse ergutamiseks kolmes Balti riigis. Raha kasutati maheviljeluse meetodite propageerimiseks ning sertifitseeritud mahevilja ostuks. Samuti investeeriti mahevilja tootjate efektiivsuse parandamisse läbi põldkatsete ning laboratoorsete uuringute. Mahevilja kasvatuses on olnud viimastel aastatel ka palju väljakutseid, kuid Euroopa Komisjoni “põllult lauale” strateegia toob mahevilja tootmisele täiendavat tähelepanu ning tõstab selle tähtsust,” lisas Puodžiuvelis.

Koostöö värskendamine EBRD-ga 2022. aastal.

2022. aasta alguses otsustas EBRD anda Scandagra Grupile 30 miljonit eurot käibekapitali laenu. Laenuprojekti raames teevad Scandagra ja EBRD koostööd arendamaks põllumajandustootjate kasvuhoonegaaside (KHG) emiteerimise jälgimise, raporteerimise ja tõendamise süsteemi.

Scandagra Grupp tegutseb kõigis Balti riikides ja kokku kuulub gruppi viis ettevõtet. Grupi 2021. aasta müügitulu ületas 500 miljonit eurot. Vilja eksporditi 2020. aastal üle miljoni tonni.

Lisainfo:

Julius Puodžiuvelis, AB „Scandagra Group“, +37060041542, email:

julius.puodziuvelis@scandagra.com

Rasa Čergelienė, Strategic Relations Management Agency Flow, +370 686 82764, email:

rasa@theflow.lt

VIIMASED UUDISED