02/01/2024

Võida uueks hooajaks TASUTA traktori+väetisekülviku kasutusõigus!

Kampaania kestab 02.01-15.03.2024. Loosimine toimub 15.03.2024.

KAMPAANIA TINGIMUSED

 • Kampaaniat korraldavad Scandagra Eesti AS ja Yara Eesti, mis kestab 15. märtsini 2024 või kuniks kaupa jätkub.
 • Loosipileti tagab loosikorvi 4 koorma ost YaraMila ja/või YaraBela graanulväetist + 600L YaraVita leheväetist (va. YV Universal Bio ja Bortrac), mis on soetatud vahemikus 02.01.-15.03.2024.
 • Kampaania auhinnaks on üheks hooajaks tasuta kasutusõigus traktorile +väetisekülvikule, kasutusperiood 01.04.2024 – 30.09.2024 (max 800 tt).
 • Iga juriidiline ettevõte saab miinimum koguse ostu korral loosikorvi ühe pileti. Suurem ostukogus lisa loosipiletit juurde ei anna.
 • Loosimine toimub 15.03.2024.
 • Kampaaniaga seotud auhind toimetatakse kliendini hiljemalt 2024 aprilli alguseks.
 • Scandagra Eestil on õigus traktor+väetisekülvik toimetada Suure Põllupäeva demoalale, mis toimub 3.juulil 2024 Viljandi Katsekeskuses.
 • Kampaania auhinna toimetab võitjani Scandagra Eesti AS’i ja Yara Eesti esindaja.
 • Kampaanias ei osale Scandagra Eesti AS ega Yara Eesti töötajad.
 • Kampaania auhinda ei asendata teist liiki auhinnaga ning auhinna maksumust ei hüvitata rahas.
 • Scandagra Eesti AS’il on õigus muuta kampaania reegleid või kampaania mõjuval põhjusel ennetähtaegselt lõpetada, teavitades avalikkust sellest kodulehekülje vahendusel.
 • Scandagra Eesti AS loeb mõjuvaks põhjuseks asjaolu, mida Scandagra Eesti AS ei saa mõjutada ja mille puhul ei saa temalt mõistlikkuse põhimõttest lähtudes oodata, et ta kampaania väljakuulutamise ajal selle asjaoluga arvestaks või seda väldiks.
 • Kõik kampaaniaga seotud pretensioonid tuleb saata kirjalikult korraldaja aadressil Tähe 13, Viljandi, 71020, Eesti. Esitatud pretensioonidele vastatakse viie tööpäeva jooksul. Kõik kampaaniast tulenevad vaidlused lahendatakse Eesti Vabariigis kehtivate seaduste järgi.
 • Lisateavet kampaania kohta saab e-posti aadressil [email protected].

VIIMASED UUDISED