24/03/2022

Taimekasvatuse olulisus ja tulemused 2021. aasta põhjal

Vanarahvatarkus ütleb : „Julge pealehakkamine on pool võitu“ ning uue taimekasvatushooaja eel on mõistlik heita pilk 2021. aastasse  ning vaadata, milliseid tulemusi näitasid eelneva aasta erinevad põldkatsed ja kasvatustehnoloogiad.

Läinud hooajal suurema mahulisi katseid sai näha Scandagra Eesti korraldatud põllupäeval Jõgeval ETKI-s, kus võrreldi erinevaid sorte,  taimekasvatus- ja väetustehnoloogiaid ning põllumehed said oma silmaga uudistada erinevat põllumajandustehnikat.

Põuast ja kuivusest ei jäänud puutumata ka põllupäeva põllud ning alates 1. juunist, kuni 7. juulini sadas katsepõldudel 11mm vihma ja kõige rohkem said põuast kannatada suvikultuurid, kus olulist rolli mängis külviaeg. Hea näitena saab tuua kaera, mis külvati aprilli viimastel päevadel ja saagikused olid väga head, kuid kaks nädalat hiljem külvatud suviodra saak jäi alla keskmise. Katsepõllu pindalad  olid tavapärasest suuremad, iga katseosa suurus oli 0,3-0,4 ha, et tehnoloogiate erinevusi saaks paremini hinnata ja tulemused  oleksid võrreldavamad tavaviljelusega. Huvipakkuvaim katse oli katse talirapsil, kus kontrollosal ei kasutatud ühtegi taimekaitsevahendit peale herbitsiidi, mineraalväetamine oli sama, kui osal, kus kasutati taimekaitsevahendeid ja leheväetisi. Leheväetamine kõigil katseosadel toimus samasuguselt, erinevused olid sügisesel ja kevadisel kasvureguleerimisel ja õitsemisaegsel haigustõrjel, nagu eespool mainitud siis kontrollosal taimekaitsevahendeid ja leheväetiseid ei kasutatud.

Tabel 1. Talirapsi saagikus, kvaliteet ja tulukus erinevatel katsevariantidel.

Saagierinevustest andis esimest korda aimu kontrollosa õitsemise lõpetamine 7-8 päeva enne teisi katseosasid. Sügisene liigne kasv ja taimede kasvukuhiku väljavenimine tõstis küll talvekahjude mõju, kuid saagikust mõjutas enam kevadine väiksem külgharude moodustumine ning  teada on, et rapsi saagikusest võivad külgharud anda kuni 50%. Tulukuse arvutuse juures on võetud rapsi tonni hinnaks 600 eurot ja arvestatud sinna juurde õlilisa vastavalt tulemustele. Tulukuse juures pole mahaarvestusi tehtud sisendite ja masintööde osas, kuid eraldi joonisel on toodud välja kulud fungitsiididele/insektitsiididele/leheväetistele erinevatel katsevariantidel. Erinevate variantide  taimekaitsetööd tõstsid rapsi saagikust vahemikus 1150-1340 kg/ha ja rahalises vääringus varieerus tulukuse tõus vahemikus 662-930 eurot/ha kohta. Antud katse näitas, et raps reageerib erinevatele taimkaitsetöödele hästi ning  kontrollvariandi üle 4,1 tonnine saak pole halb, aga kui teostada erinevaid taimekasvatustöid,  suudab raps  samal põllul, sama väetusfooni juures anda üle tonni paremat saaki.

Majanduslikus võtmes oli rajatud ka teine katse, kus võrdlusesse oli pandud suviodra puhistele lisatavad erinevad lisaained. Kontrollvariandiks oli võetud ainult puhisega töödeldud variant. Põuast sai kõige rohkem mõjutada suvioder, mille saagikus jäi alla keskmise, kuid vaatamata rasketele ilmastikutingimustele tulid katses välja erinevused lisaainete mõju vahel. Nagu allpool olevas tabelis on näha, andis lisaainetega puhtimine juurde 130-200 kg/ha enam saaki ja sellega tõusis tulukus 26-40 eur/ha kohta . Kõige parema tulemuse andis nö vanur turul ehk „YaraTera Tenso Coctail , mis sisaldab erinevaid mikroelemente ning on häid tulemusi andnud juba aastaid tagasi. Lisaainete kasutamine puhtimisel annab kiirema ja parema tärkamise just heitlikel aastatel ning seemne ümber olevad toitained on taimele esmaseks toiduks, kui juurestik veel areneda pole jõudnud.

Tabel 2. Suvioder „Irina“ saagikus, kvaliteet ning lisatulu

Kõik katsetulemused on leitavad Scandagra kodulehel (Trükised) veebiversioonina Scandagra  põllupäevikus – 2021. aasta katsed, Jõgeval Eesti Taimekasvatuse Instituudis või on võimalik küsida väljatrükki Scandagra müügiesindajatelt.

Kaarel Kallion

Scandagra Eesti agronoom-nõustaja

VIIMASED UUDISED