24/08/2021

Taliviljade sügisesed tööd

Nagu ütleb vanasõna, mida külvad seda lõikad ja käsikäes käivad augustikuus külv ja kultuuride koristustööd.

Sooja suve esimesele poolele on järgnenud sademete rohke suve teine pool, mis omakorda on seganud erinevaid töid ja tegemisi põllul. Nagu ütleb vanasõna, mida külvad seda lõikad ja käsikäes käivad augustikuus külv ja kultuuride koristustööd. Vihmaste ilmade tõttu on talirapsi külvid sel aastal lükkunud optimaalsest ajast hilisemaks. Hilisemate külvide puhul tuleb sügisel arvestada suurema lämmastiku kogusega, et taliraps kasvaks piisavalt suureks ning talvituks edukalt. Kui rapsile on planeeritud anda lisalämmastikku, siis mõistlik on seda teha esimese pärislehe faasis. Vastavalt külvikorrale ja eelviljale võiks taliraps saada sügisel kokku lämmastikku 30-50 kg/ha-le, et taimed suudaksid sügisel piisavalt kasvada ja areneda. Suurem lämmastikukogus tuleb kindlasti arvestada neile rapsidele, kus külv oli hiline, mis on tänasel päeva alles idulehtede faasis või alles külvatud – eesmärk on soodustada taimede kiiremat arengut.

Kui taimik on tärganud või mullapinnal on palju eelvilja põhku, siis peale tärkamist on talirapsi umbrohutõrje on võimalik teostada toodetega Metazamix ja Belkar. Segu kasutamisel on toodete kasutusnormid Metazamix 0,6-0,8 l/ha + Belkar 0,25 l/ha, parema efektiivsuse tagamiseks võib lisada toodete kombinatsioonile märgajat Dassoil või Hefe Elit.  Segu kasutamisel tuleb jälgida, et 80%-l talirapsi taimedel oleks minimaalselt 2 pärislehte. Kasvuregulaatorite kasutamisel  järgida tööoodet, milleks on 7 päeva.

Kui põllul on probeleemiks kõrrelised umbrohud või teravilja varis, siis nende tõrjumiseks  võib kasutada tooteid Targa Super, Zetrola või Quick 5% EC. Antud tooteid võib segada kasvuregulaatorite ja leheväetistega. Zetrolat ei tohi segada teiste herbitsiididega. Ära ei tohiks unustada ka nälkjate seiret ja vajadusel tõrjet, kuna vihmased ja niisked ilmad on nälkjatele soodsad tegurid.

Taliraps 4. pärislehe kasvufaasis
Taliraps 4. pärislehe kasvufaasis

Nälkjate kahjustus, pilt 2020 sügis.
Taliraps 4. pärislehe kasvufaasis

Varajaseks kasvureguleermiseks talirapsi 3-4 lehe kasvufaasis on sobilik kasutada toodet Toprex 375 EC normiga 0,3 l/ha. Toprexi tugevaks küljeks on hea haigustõrje efektiivsus – näiteks mustmädanikule ehk fomoosile ja tsülindrosporioosile. Samuti sobib toodet kasutada hiliste ja ebaühtlaselt tärganud külvide  puhul, kus Toprex pole nii tugeva kasvu reguleeriva efektiga väikestele ja ebaühtlaselt tärganud taimedele. Hilisemaks kasvureguleerimiseks sobivad tooted on  Tilmor normiga 0,8-1,2 l/ha, Caryx normiga 0,7-1,4 l/ha, Juventus 90 normiga 0,7-0,8 l/ha või Artina EC 0,5-0,8 l/ha. Juventus ja Artina on mõlemad metkonasooli sisaldavad tooted. Kasvuregulaatori kasutamise saab ühildada ka leheväetiste kasutamisega. Taliraps vajab sügisel keskmiselt 300g boori hektarile, boori vajaduse rahuldamiseks sobilikud tooted on Boor-Mo normiga 1,5-2,0 l/ha, samuti on võimalik segupartnerina lisada mikrodekompleksi Profi Raps normiga 1,0-2,0 l/ha, mis sisaldab lämmastikku, boori, väävlit, mangaani, magneesiumi ja molübdeeni.

Taliteraviljadega seotud tegevused

Hoogsalt läheneb ka taliteraviljade külviaeg. Kellel  külvatavad sordid veel valitud pole, siis taliodra sortidest on turul uus sort KWS Orbit, mille n.ö vanem vend on hetkel turul olev sort KWS Tenor. Uut sorti iseloomustab madalam ja tugevam kõrs ning suurem saagipotentsiaal, samuti näitas läinud talv antud sordil ka tugevamat vastupanu lumiseenele, võrrelduna vanema eelkäijaga. Talinisu sortidest näitasid käesoleval aastal heast küljest ennast KWS Spencer ja Effekt, kus viimane on madala kõrrega ja hea võrsumisvõimega ning talvekindel Rootsi sort. KWS Spenceri tugevaim külg on hea kvaliteet ning võime hoida langemisarvu, kui koristus peaks jääma hilisemaks. Samuti pole kuhugi kadunud talinisu sordid RGT Reform, Creator ja KWS Emil .

Teraviljades läheb aasta-aastalt populaarsemaks sügisene umbrohutõrje, millega saab lahti nii eelviljaks oleva kultuuri varisest, kui ka talvituvatest umbrohtudest. Sügisese umbrohutõrje praktilisusest  ei pea näiteid pikalt otsima, kui meenutada 2020. ja 2021. aasta kevadeid, kus ilmad olid jahedate temperatuuridega ning külvisügised soojad ja pikad. Pikk ja soe sügis andis umbrohtudele aega kasvamiseks ning mõlemal kevadel võis põllul leida õitsvaid umbrohtusid. See viis olukorrani, kus umbrohutõrjet oli raske teostada ning suureks kasvanud talvitunud umbrohud ei allunud preparaatide tõrjele. Teine probleem meie kevadete juures on sageli temperatuur, mis ei lase umbrohutõrjet teostada, kuna enamus herbitsiide vajavad efektiivseks toimimiseks temperatuuri +10 kraadi ja praktika näitab, et kohati võib seegi temperatuur olla madal tõhusaks toimimiseks. Selliste probleemide vältimiseks on soovitatav kasutada sügisest umbrohutõrjet, mis annab kevadel suurema ajaakna herbitsiidi kasutamisel, kuna pole talvitunud umbrohtusid ning samuti ei sõltu herbitsiidi mõju umbrohtudele nii suurel määral enam madalast temperatuurist.

Vasakul on teostatud sügisene umbrohutõrje, paremal mitte. Kevad 2021

Herbitsiidide valikul tuleks lähtuda oma põllul olevatest probleemsetest umbrohtudest ja eelviljast. Heaks lahenduseks on mullapreparaat Diflanil 500 SC (diflufenikaan 500 g/l) normiga 0,125-0,250 l/ha külvist kuni kultuuri 3 lehe faasini. Antud toode tõrjub erinevaid laialehelisi umbrohte nagu põldkannike, mailased, kesalill, roomav madar ehk virn, lisaks ka rapsivarist, kus hulgas ka CL rapsivarist ning annab mõju umbrohtudele kuni 8-ks nädalaks. CL rapsivarise juures soovitame kasutada suuremat kulunormi, milleks oleks 0,2 l/ha. Toote kasutamisel tuleb jälgida, et mullas oleks piisavalt niiskust ning peale pritsimist ei tuleks suuri vihmasadusid, vältimaks toimeaine sattumist sügavamatesse kihtidesse. Kui umbrohud on tärganud ja suuremad kui idulehtede kasvufaasis, siis lisada segupartnerina juurde kontaktne toode TBM 75 WG normiga 10-15 g/ha-le. TBM 75 WG lisamisel paagisegusse, on vajalik kasutada märgajat Contact 0,1 l/ha.  Diflanil 500 SC ja TBM 75 WG koos kasutamisel saate nii kiire kontaktse, kui ka pikaldase mullamõju umbrohtudele.

Murunurmika probleemi korral lisada Diflanil 500 SC paagisegusse tooteid  Roxy 800 EC (800 g/l prosulfokarb) või  Boxer (800 g/l prosulfokarb) või Proffessional (800 g/l prosulfokarb) normiga 2,0 l/ha. Murunurmikas on järjest suuremaks probleemiks saamas just minimeeritud mullaharimist viljelevatel põldudel. Efektiivne murunurmika tõrje toimib just sügisel.

Tooted, mida on võimalk samuti sügisel umbrohutõrjeks kasutada on Mateno Duo (diflufenikaan 35 g/l, aklonifeen 175 g/l), mis tõrjub mailasi, kannikest, verevat iminõges,t vesiheina, virna, litter-heina ja rapsivariseid s.h CL rapsivarist. Kasutatakse kultuuri 1-3 lehe faasis normiga 0,35 l/ha. Juba aastaid turul olnud sügisestest herbitsiididest soovitame kasutada Flight Fortet (pendimetaliin 320 g/l, pikolinafeen 16 g/l). Toode mõjub nii mulla kui lehtede kaudu, normiga 1,5-2,5 l/ha kultuuri 1-3 lehe faasis. Praktiline kasutuskogemus on näidanud, et efektiivne norm kasutamisel on minimaalselt 2,0 l/ha. Tugev mõju põldkannikesele, murunurmikale, põld-lõosilmale, isekülvanud rapsile, herne varisele. Sobib CL rapsi varise tõrjumiseks. Teine toode, mille efektiivne kasutusaeg on sügisel kultuuri 1-3 lehe faasis, on Komplet (diflufenikaan 280 g/l, flufenatseet 280 g/l) normiga 0,4-0,5 l/ha. Toode tõrjub nii kõrrelisi kui kaheidulehelisi umbrohtusid nagu näiteks: rukki-kasteheina, põldkannikest, põldmailaseid, kurerehasid, hariliku punandit, rapsi võõrkultuurina, vesiheina, kesalille jt. umbrohtusid. Sobib CL rapsi varise tõrjumiseks.

Kuna enamiku ülalkirjeldatud teraviljatoodete puhul on tegemist enamasti mulla kaudu mõjuvate herbitsiididega, siis nende kasutamisel tuleks jälgida, et oleks võimalikult palju musta mullapinda ja niiskust, et tagada maksimaalne efektiivsus ja tõrje.

Autor: Kaarel Kallion- agronoom-nõustaja, Scandagra Eesti  AS

VIIMASED UUDISED