12/01/2024

Aminohapete võlud

Aminohapete kasutamine kevadises taimede turgutusringis on muutunud aasta-aastalt aina levinumaks tavaks. Kuid miks on nende populaarsus viimasel ajal nõnda kiirelt tõusnud? See tuleneb põllumeeste teadlikkuse kasvust aminohapete kasutamise eelistest taimekasvastuses.

Kategooria: Taimekasvatus

Aminohapete kasutamine esimeses pritsiringis aitab parandada talve poolt kurnatud taimede võimet taastuda stressist ning lisaks suurendab vastupidavust eelseisvatele stressifaktoritele, mis taimi kevadel ees ootavad- nendeks on näiteks öökülmad ning põuastress. Samuti tõstab vastupanuvõimet haigustele ja kahjuritele.

Kuna iga taimekaitsevahendi kasutamine põllul on kultuurtaimedele mingil määral stressiallikaks, siis aminohapete kasutamine pritsiringis aitab sellist stressi vähendada. Näiteks kasutades esimeses pritsiringis herbitsiide, aitavad aminohapped neutraliseerida umbrohutõrjevahendite negatiivset mõju kultuurtaimikule.

Aminohapped kuuluvad nii valkude, süsivesikute, klorofülli jne koostisesse. Osa aminohappeid kuulub auksiinide (kasvuained) koostisesse ja seetõttu aitavad toetada taime rakkude jagunemist ning juurestiku arengut. Peale selle on aminohapetel niisutav/märgav efekt, see parandab nii taimekaitsevahendite kui ka väetiste efektiivsust ning omavahelist koostoimet. Taimed toodavad aminohappeid ka ise kulutades selleks energiat. Lisapritsimisel antakse taimedele nende arenguks vajalikud aminohapped, vältides nende tootmiseks vajalikku energiakulu, mida taim saab kasutada mõnes teises vajalikus füsioloogilises protsessis.

Soovitame esimesse pritsiringi lisada nimetatuid aminohappeid sisaldavat toodet Amino Ultra, kulunormiga 0,5-1,0 l/ha. Toode on kergesti lahustuv ka kevadises jahedamapoolses vees ning on kiiresti taime imenduv. Amino Ultra sisaldab peale aminohapete veel lämmastikku, fulvohappeid ning orgaanilisi aineid.

NB: Aminohappeid sisaldavate toodete kasutamisel on eriti oluline jälgida, et tegu oleks just VABU aminohappeid (L-aminohappeid) sisaldava tootega ning jälgida nende sisaldust tootes, sest taimedes kasutavate valkude hulka kuuluvad ainult vabad aminohapped ja need on taimede ainevahetuses ainsad aktiivsed aminohapped.

Aina levinum praktika on leheväetiste kelaatimine. Kelaatimisel moodustatakse toiteelementide ümber kaitsev kiht takistades seega toiteelementide soovimatut reageerimist teiste pritsipaagis olevate segupartneritega. Kelaatimisel imenduvad mikroelemendid taimelehtedesse kiiremini kui kristalsete sooladena, muutudes taimedele kiiresti kättesaadavateks. Lisaks pikendab kelaatimine taimes toitainete vabanemise aega. Leheväetiste kelaatimine on eriti tõhus just aminohapetega, sest aminohapete molekulid on väga väikesed ja oma väikese suuruse tõttu saavad hõlpsasti taimekudedesse tungida. Taime sisenedes vabaneb mineraal või metall (nt mangaan, magneesium jne) ning kaitsekesta moodustunud aminohappejäägid kasutatakse ära taime poolt. Scandagra tootevalikus on aminohapetega kelaaditud leheväetiseks Alfa S. Tegu on vesilahusel põhineva tootega, mis sisaldab lisaks aminohapetele ja väävlile ka teraviljadele vajalikke võtmeelemente. Lisaks suurendab toode taimede vastupanuvõimet seen- ja bakteriaalsetele haigustele. Soovitatav toote kulunorm on 0,7-1,0 l/ha.

Joonis 1. Vasakul kontroll, paremal kasutatud toodet Alfa S normiga 1,0 l/ha faasis BBCH 27.
Allikas: Agroconsult

Nende toodete kasutamisest põldkatsetes saab näite tuua talinisu KWS Spencer põllust 2021. aastal Jõgeval, mille kevadisse pritsiprogrammi oli vegetatsiooni alguses lisatud toodet Amino Ultra kulunormiga 1,0 l/ha ning kõrsumisel toodet Alfa S 1,0 l/ha. Selleks, et suurendada taimede vastupanuvõimet stressitingimustele veelgi lisati võrsumis -ning kõrsumisaja pritsiringidesse toodet Lebosol Räni normiga 0,5 l/ha. Aminohapete, Alfa S-i ja Räni koosmõjul saadi antud katsepõllus kontrollvariandist 276 kg/ha enam saaki ning nende toodete kasutamine pritsisegudes tõstis ka saagi kvaliteeti.

Joonis 2. Talinisu KWS Spencer saak (kg/ha) kasutades tooteid Amino Ultra 1,0 l/h; Alfa S 1,0 l/ha ja 2x Lebosol Räni 0,5 l/ha ning katse kontrollvariandi saak (kg/ha).

Tooted Amino Ultra ja Alfa S on Scandagra tootevalikus ning Eesti põllumeeste poolt kasutusel olnud juba aastaid ning on end majanduslikult igati õigustanud.  

_________________________

Mariette Sakkool

Scandagra Eesti agronoom-nõustaja