12/09/2023

Fookuses talirapside ja taliteraviljade taimekaitse

Erinevate kultuuride koristus on jõudnud eelmise nädala kuivade ilmadega lõpusirgele ning hoo on sisse saanud talirapsi taimekaitsetööd ning taliteraviljade külv.

Kategooria: Taimekasvatus

Talirapside külviaeg oli antud aastal enamasti varasemapoolne ning umbrohutõrje on enamus põldudel teostatud. Juhul kui talirapsis on umbrohutõrje tegemata või külv oli hiline ning mullatoimeline herbitsiid on tegemata, siis on umbrohutõrjet võimalik teostada kontaktse tootega Belkar kulunormiga 0,25-0,5 l/ha, mis on lubatud alatest rapsi 2. pärislehe faasist, siia võib segupartnerina lisada Metazamixi 0,6-0,8 l/ha, või näiteks ka Rapsan 500 SC 1,5 l/ha- seda segupartnerit kasutada pigem kui umbrohud on väikesed ja vaba mullapinda piisavalt, kuna tegemist on mullaherbitsiidiga. Belkar soolotootena sobib hästi peale rohumaid külvatud talirapsidesse, kus probleemiks on umbrohuna lutsern, ning sel juhul tuleks kasutada normi 0,3-0,4 l/ha ja rapsi kasvufaas võiks olla 4-5 pärislehte. Kindlasti ei tohiks talirapsis tähelepanuta jätta tülikaid kõrrelisi umbrohtusid nagu murunurmikas ja orashein, kuna neid saab peale põhikultuuri külvi efektiivselt tõrjuda just talirapsist. Kui probleemiks on orashein ja teravilja varis, siis sobilikud tõrjevahendid on vanad ja head tuttavad tooted nagu Targa Super 1,0-2,0 l/ha, Quick 5% EC 1,25 l/ha, Fortune 0,6-1,6 l/ha ja Zetrola 0,75-1,5 l/ha. Antud tooted on hästi segatavad leheväetiste ja kasvuregulaatoritega ning saab pritsipaagis ühildada. Pritsimise normide valikul jälgida, et varise tõrjel kasutada pigem madalamaid norme ning orashein tahab saada pigem maksimumnorme. Murunurmika tõrjel on head efektiivsust näidanud paar aastat turul olnud toode Centurion Plus, mille kulunorm on 1,0 l/ha. Lisaks murunurmikale tõrjub ta ka muid kõrrelisi umbrohtusid s.h teravilja varist, kuid siin tuleks meeles pidada, et toode tõrjub siiski seemnest tärganud murunurmikat ja n.ö eelmise aasta mätast ta kahjuks ei tõrju.

Pilt 1. Belkar toimetamas lutserni varisega sügis 2022

Talirapside kasvureguleerimisel ning toote ja kulunormi valikul tuleks juhinduda taimede kasvust. Kui taimede kasv on lopsakas ja hea, siis valida pigem toode, mis on tugevama kasvu reguleeriva efektiga nagu näiteks Caryx, kulunormiga 0,8-1,2 l/ha- normi valikul ning vaadates ka ilmastikku, siis heas kasvjõus taimedel kasutada pigem normi 1,0 l/ha, et saada soovitud efekt. Kui taimik on tugevas kasvujõus ja juba saavutanud 6 pärislehe kasvufaasi, siis on soovitatav kasutada toodet Juventus  normiga 0,7-0,8 l/ha. Väiksemate taimede ja külvide puhul saab kasutada näiteks Toprex 375 SC normiga 0,3 l/ha või Tilmor 0,8-1,0 l/ha. Tebukonasooli sisaldav Folicur on kasutatav nii kasvuregulaatorina 5-6 lehe faasis 0,5 l/ha kui ka tõrjevahendina sügisel levivate haiguste tsülindrosporioosi ja fomoosi tõrjeks. Kõik kasvuregulaatorid on segatavad erinevate leheväetistega nagu näiteks boorid ja spetsiaalsed leheväetised Profi Raps, Brassitrel Pro jne.

Hoogsalt on käimas taliteraviljade külvid üle Eesti. Taliteraviljade külvinormide puhul tuleb kindlasti arvestada sordi eripäradega ning samuti ka eelvilja mõjuga. Sügisene umbrohutõrje teraviljades annab raskesti tõrjutavatele umbrohtudele parema mõju ning suurema ajaakna kevadise umbrohutõrje teostamisel, samuti on osade umbrohtude efektiivne tõrjumine kevadel raske.

Sügisene umbrohutõrje tegemata: Pilt 10.04.2023

Herbitsiidide valikul tuleks lähtuda oma põllul olevatest probleemsetest umbrohtudest ja eelviljast. Hea hinna ja kvaliteedi suhtega on mullapreparaat Sempra (diflufenikaan 500 g/l)normiga 0,125-0,250 l/ha, kasutamine külvist kuni kultuuri 3 lehe faasini. Antud toode tõrjub erinevaid laialehelisi umbrohtusid nagu põldkannike, mailased, kesalill, roomav madar ehk virn, jpt ning ka rapsivarist ja s.h.  CL rapsivarist ning annab mõju umbrohtudele kuni 8-ks nädalaks. Toote kasutamisel tuleb jälgida, et mullas oleks piisavalt niiskust. Kui umbrohud on tärganud ja suuremad kui idulehtede kasvufaasis, siis on soovitatav lisada segupartnerina juurde kontaktne toode TBM 75 WG normiga 10-15 g/ha-le. TBM 75 WG lisamisel paagisegusse, on vajalik kasutada märgajat Profiwett 0,1 l/ha.  Sempra  ja TBM 75 WG koos kasutamisel saate nii kiire kontaktse, kui ka pikaldase mullamõju umbrohtudele.

Murunurmika probleemi korral lisada Sempra paagisegusse tooteid  Roxy 800 EC (800 g/l prosulfokarb) või  Boxer (800 g/l prosulfokarb) või Professional (800 g/l prosulfokarb) normiga 2,0-2,5 l/ha. Murunurmikas on järjest suuremaks probleemiks saamas just minimeeritud mullaharimist viljelevatel põldudel. Efektiivne murunurmika tõrje toimub just sügisel.

Murunurmikas talinisus- mida on juba mullapreparaatidega raske tõrjuda.

Kuna antud umbrohi tahab väikeses kasvufaasis tõrjumist, siis kevadeks head ja efektiivset tõrjevahendit ei ole, sest umbrohi suudab sügisel ja talvel piisavalt suureks kasvada. Prosulfokarbi tooted toimivad kõrrelistest umbrohtudest väga hästi just murunurmikale, harilikule nurmikale, rukki-kasteheinale, põld-rebasesabale ning kukehirsile. Kaheidulehelistest umbrohtudest mailastele, virnale, vesiheinale, põld-lõosilmale, kurerehale, verev iminõgesele, valge hanemaltsale ja harilikule punandile.

Veel on võimalik kasutada mullaherbitsiidi Mateno Duo (diflufenikaan 35 g/l, aklonifeen 175 g/l), mis tõrjub mailasi, kannikest, verevat iminõgest vesiheina, virna, litter-heina ja rapsivariseid s.h CL rapsivarist. Kasutatakse kultuuri 1-3 lehe faasis normiga 0,35 l/ha. Juba aastaid turul olnud sügisherbitsiididest soovitame kasutada Flight Fortet (pendimetaliin 320 g/l, pikolinafeen 16 g/l). Toode mõjub nii mulla kui lehtede kaudu, normiga 1,5-2,5 l/ha kultuuri 1-3 lehe faasis. Praktiline kasutuskogemus on näidanud, et efektiivne norm kasutamisel on minimaalselt 2,0 l/ha. Tugev mõju põldkannikesele, murunurmikale, põld-lõosilmale, isekülvanud rapsile(sh CL rapsile), herne varisele. Teiseks tooteks mille efektiivne kasutusaeg on sügisel kultuuri 1-3 lehe faasis on Komplet (diflufenikaan 280 g/l, flufenatseet 280 g/l) normiga 0,4-0,5 l/ha. Toode tõrjub nii kõrrelisi, kui kaheidulehelisi umbrohtusid nagu näiteks: rukki-kasteheina, põldkannikest, põldmailaseid, kurerehasid, hariliku punandit, rapsi võõrkultuurina, vesiheina, kesalille jt. umbrohtusid. Sobib CL rapsi varise tõrjumiseks.

Kuna enamiku ülalkirjeldatud teraviljatoodete puhul on tegemist enamasti mulla kaudu mõjuvate herbitsiididega, siis nende kasutamisel tuleks jälgida, et oleks võimalikult palju musta mullapinda ja niiskust, et tagada maksimaalne efektiivsus ja tõrje.

_________________________

Kaarel Kallion

Scandagra Eesti agronoom-nõustaja