06/06/2023

Hetkeolukord põllul: võimalikud lahendused taimekaitsest ja leheväetistest

Kuigi paljudes Eesti piirkondades on kevad olnud kuivemapoolne, siis taimede kasvufaasid meile armu ei anna ning taimede areng on kiire.

Kategooria: Taimekasvatus

Nõnda on talinisudes kätte jõudnud või kohe-kohe kätte jõudmas lipulehe faas ning kuivusest hoolimata levivad taimedel mitmed haigused. Haiguste levikut on intensiivistanud nädalavahetuse vihmad, kuna kõik tingimused selleks on nüüd väga head. Nagu iga tubli Eesti põllumees teab, siis nisudel on eriti oluline tervena hoida lipuleht ja sellest järgmine leht ning odral lipuleht ning ohted. Selleks tuleb aga kasutada häid ja tugevaid fungitsiidilahendusi, milleks on näiteks: Ascra Xpro 0,8 l/ha; Revytrex 0,8-1,0 l/ha; Elatus Era 0,7-1,0 l/ha; Elatus Plus 0,6 l/ha + Pecari 300 EC 0,4 l/ha; Priaxor Powerpack 0,4+0,4 l/ha. Neid tooteid võib kasutada kõikide taliteraviljakultuuride haiguste tõrjeks. Leheväetistest soovitame koos fungitsiidiga pritsiringi lisada kõrge kaaliumi ja väävli sisaldusega toodet VIVAGEL KS 37-65 kasutusnormiga 1,0-1,5 l/ha, et soodustada õitsemist ja pähikute täitumist ning põuakahjustuste korral Amino Ultrat 1,0 l/ha või Prolist 2 g/ha, et aidata taimedel stressist taastuda ja/või vastu pidada eelseisvatele stressitingimustele.

Nisu-pruunlaiksuse haigusnähtude ilmumine talinisu lipulehel, Järvamaa 29. mai.

Taliteraviljade herbitsiididest on hilisemates kasvufaasides võimalik teostada umbrohutõrjet toodetega Zypar, Galistop 200 ja Starane XL ning seda kuni kasvufaasini BBCH 45. Kasvufaasiga BBCH 39 ehk lipulehe keelekese ilmumisega lõppeb ära toodete CDQ SX, TBM 75 WG, Primus ja Nufarm MCPA 750 kasutamine. Kuni kultuuri lipulehe keelekese ilumiseni on võimalik teha ka tuulekaera tõrjet tootega Axial 50 EC.

Suviteraviljad on enamasti saavutanud võrsumisfaasi ning varajased külvid on alustanud kõrsumist. Tänu vihmahoogudele on umbrohud kasvama hakanud ja seega on nüüd fookuses umbrohutõrje. Heaks lahenduseks on näiteks Starane XL 0,8-1,0 l/ha + Ergon 10 g/ha ning märgaja Profiwett 0,1 l/ha. Kui on soov peale koristust külvata liblikõielisi, siis tuleks Ergon asendada TBM 75 WG-ga, normiga 10 g/ha. Suvinisul võiks segusse lisada veel kasvuregulaatori, et soodustada taimiku võrsumist ja juurestiku arengut, selleks võib kasutada toodet Regucil Start normiga 0,2 l/ha või segu Regucil Start 0,15 l/ha + Cycocel 750 0,5 l/ha. Suviodrale tuleks leheväetiste osas pritsisegusse juurde panna elemendina mangaani tootega Profi Mangaan Nitraat. Suvinisule ja kaerale tuleks anda teraviljade võtmeelemente toodetega Alfa S, mis on vesilahusel põhinev, või Profi Basis Plus, mis on suspensioonkontsentraat, mõlemad tooted sisaldavad mikroelementidest Mn, Zn, Cu, Mg, S ja põhilelementidest lämmastikku. Põua ja öökülmade poolt kannatada saanud taimikule tuleks pritsisegusse lisada ka aminohappeid tootega Amino Ultra. Neil suviviljadel, mis on jõudnud 2. kõrresõlme faasi, tuleks tähelepanu pöörata kasvureguleerimisele- siin tuleks arvestada sordi eripärasid, lämmastiku fooni ja sademete hulka. Sobilikud tooted on Regucil või Medax Max. Koos kasvuregulaatoritega saab ühildada ka fungitsiidide pritsimise, teise kõrresõlme aknasse sobivad näiteks:  Amistar 250 SC 0,4 l/ha + Pecari 300 EC 0,4 l/ha; Priaxor Powerpack 0,35 + 0,35 l/ha; Balaya 0,5-0,75 l/ha (norm vastavalt sordile ja tehnoloogiale).Leheväetistena sobivad paagisegusse koos fungitsiidide ja kasvuregulaatoritega enamlevinud mikroelemente sisaldavad tooted.

Üheks võimaluseks oleks veel rakendada räni kasutamist leheväetisena, seda nii teraviljadele kui ka teistele põllukultuuridele. Räni eesmärk on suurendada taime vastupanuvõimet stressitingimustes, seda näiteks põuaperioodil, mida me viimaste aastate taimekasvuperioodidel teravalt tunda oleme saanud. Räni tugevdab taimekudesid ja rakuseinu, seega aitab selle kasutamine kaasa ka kultuuri seisukindlusele. Lisaks suurendab selle elemendi kasutamine vastupanuvõimet taimehaigustele- ja kahjuritele ning aitab taimedel omastada toitaineid.  Kasulikkust räni kasutamisest uuriti ka Scandagra 2021. aasta põllupäeva katsetes Jõgeval, Eesti Taimekasvatuse Instituudis (praegune METK), kus talinisule anti võrsumisel 0,5 l/ha ning kõrsumisel 0,5 l/ha toodet Lebosol Räni, et tõsta kultuuri põuataluvust. Katse tulemusena saadi toote kasutamisest enamsaaki 425 kg. Link räni katsele: scandagra-pollupaevik-katsete-brozuur-2021.pdf Sellel aastal saab iga põllumees räni kasulikkust oma põllul katsetada veel näiteks suviteraviljades, eelkõige soovitame toodet kasutada suvinisus.

Suvirapsis on päevakohane teema umbrohutõrje. Kõrreliste umbrohtude tõrjeks saab kasutada tooteid Quick 5% EC, Zetrola ja Fortune, toodete normid sõltuvad umbrohuliikidest põllul. Laialeheliste umbrohtude tõrjeks soovitame kasutada toodet Barca 334 SL normiga 0,25-0,35 l/ha, mida võib pritsida leheroseti moodustumisest kuni varsumise alguseni (BBCH 19-31). Clearfield-suvirapsi sortide umbrohutõrjeks saab kasutada Cleravot 0,8-1,0 l/ha, koos Dash-iga (maksimaalne kulunorm 1,0 l/ha) (BBCH 10-18). Noori suvirapsi taimi käivad ründamas maakirbud, nende vastu saab rohtu toodetega Delta Forte, Karate Zeon 5 CS, Kaiso 50 EG, Evure või Mospilan 20 SG. Leheväetiste poolepealt saab rapsi võtmeelementide vajadused täidetud toodetega Yaravita Brassitrel BIO ja Brassitrel PRO.  Ühtlasi sobivad need leheväetised ka hernele/oale, kuna raps ja hernes on võtmeelementide valiku osas sarnaste vajadustega.

Toodete Brassitrel BIO ja Brassitrel PRO erinevus tuleneb formulatsiooni eripäradest. Kui Brassitrel PRO on suspensioonkontsentraat, siis Brassitrel BIO on vesilahusel põhinev leheväetis, olles paagisegude tegemisel veidi paindlikum segupartner ning sobib neile põllumeestele, kes ei eelista suspensioonkontsentraate. Lisaks on toodetel erinev ka toitainete vabanemise aeg: kui vesilahusest on toitained kättesaadavad korraga suuremates kogustes ja lühema perioodi jooksul, siis suspensioonidega on toitainete vabanemise aeg pikem ning taim omastab toitaineid pikema aja jooksul. (Allikas: Yara Eesti)

Scandagra Eesti toetab põllumehi YaraVita Brassitreli hetkel veel toimuva ostukampaaniaga:

Umbrohutõrje tegemise ja leheväetamise aeg hakkab kätte jõudma ka maispõldudes. Selleks saab kasutada tooteid Maister Power OD normiga 1,0-1,5 l/ha; Elumis 105 OD normiga 1,0-1,5 l/ha; Samson Max 6 OD 0,75 l/ha + Estet 0,5 l/ha või Samson Max 6 OD 0,75 l/ha + Temsa SC 0,75 l/ha. Samuti soovitame laialehiste ja kõrreliste umbrohtude tõrjeks uut herbitsiidi REST (toimeaineks rimsulfuroon) kasutusnormiga 25 g/ha, lisada märgajat Profiwett 0,1-0,2 l/ha.

Mais on kasvu alguses suhteliselt õrn kultuur ning tahab varajases faasis palju nn poputamist, seega leheväetistest tuleks maisile anda toodet Profi Mais. Tootes sisalduvad fosfor ja tsink aitavad kaasa maisi juurdumisele, kus kultuur väga sageli abikätt vajab. Hea tava on Profi Maisile juurde segada ka lisakogus boori, sest katsetest on selgunud, et see aitab maisitaimedel paremini üle elada põuast tulenevaid stressitingimusi. Häid tulemusi on andnud ka maisi väetamine tsingi (Lebosol Tsink 700 SC) ja booriga (Lebosol Boor).

Lebosoli leheväetiste katse maisiga 2019. aastal. Taga on kontrollvariant, keskel on kasutatud 1 l/ha Lebosol Tsinki ja 1,5 l/ha Lebosol Boori faasis BBCH 14. Kõige ees oleval taimikul on kasutatud 1 l/ha Lebosol Tsinki ja 1,5 l/ha Lebosol Boori faasides BBCH 14 ja 18. Allikas: Lebosol.

Hernepõldudel on sellel aastal olnud väga suur hernekärsakate surve. Kellel on hilisemad külvid siis tuleks kindlasti minna põllule seiret tegema ning vajadusel pritsida preparaatidega Karate Zeon 5 CS 0,15 l/ha või Delta Forte 0,15 l/ha. Umbrohutõrjest saab kultuuri tärkamisjärgselt kasutada tooteid Corum 0,625-1,25 l/ha + Dash kuni 1,0 l/ha; Basagran 480 kuni 2,0 l/ha või selle analoogtoodet Benta 480 SL 1,0 l/ha. Kõrreliste umbrohtude tõrjeks soovitame kasutada Zetrolat 0,5-1,0 l/ha või Fortune’t 0,6-1,6 l/ha.

Hernekärsakas põllul. Mullaga nii sarnast värvi, et on raske märgatagi.

_________________________

Mariette Sakkool

Scandagra Eesti agronoom-nõustaja