20/04/2023

Esmased toimetused põllul

Ilmad on läinud soojaks ning aeg on mõelda tulevastele taimekaitse-ja leheväetustöödele.

Kategooria: Taimekasvatus

Nagu igal aastal, on kevadtööd ilmade soojenedes saanud sisse täishoo. Esimene väetustiir on üldises pildis kõikjal Eestis enamasti teostatud ning ka esimesed külvid liblikõieliste kultuuridena on oma tee mulda juba leidnud.  Sellega kaasnevalt on paslik mõelda tulevastele taimekaitse-ja leheväetustöödele.

Külvatud hernes, kevad 2023.

Esimesed taimekaitsetööd on talirapsi ja taliteraviljade pritsimised. Talirapsil tehakse esimesena n.ö turgutuspritsimine, kus  kasutatakse leheväetisena kõrge fosforiga leheväetist ja aminohappeid ning kindlasti soovitame antud pritsimise teostamisel kasutada ka boori, et anda rapsitaimedele hea hoog tulevaks kasvuperioodiks. Fosfor on tähtis seetõttu, et  mullast hakkavad taimed  nii talirapsi kui ka taliteraviljade puhul fosforit hästi omastama alles mulla temperatuuril +13 kraadi ja enam, mis saabub alles aprilli lõpus või mai alguses, olenevalt aastast. Viimaste aastate kuivemapoolsete suvede ja kevadete valguses ei tohiks ka selles pritsimises vähetähtsaks jätta kaaliumit, mida Euroopas kasutatakse rohkem just kuivade perioodide paremaks üleelamiseks taimedele. Kaaliumile tasuks tähelepanu pöörata, kui teada on, et mulla kaaliumivajadus on suur ja sügisene NPK põhiväetis on olnud väiksema kaaliumi sisaldusega. Selleks sobib väga hästi toode PK-MAX, milles on fosforit 385 g/l ja kaaliumi 440 g/l, kulunorm 1,0-2,0 l/ha. Toode on vesilahuse baasil ja neutraali lähedase pH-ga, mis teeb ta hästi segatavaks teiste toodetega. Kui mulla kaaliumisisaldus on suur  ja rõhku tahetakse panna kõrgemale fosforile ja mikroelementidest mangaanile ja tsingile, siis selleks sobib toode VivaGel PK 42-12+Me, milles on 420 g/l fosfori, 120 g/l kaaliumi ja 25 g/l mangaani  ning 25 g/l tsinki, kulunormiks 1,0-2,0 l/ha. Aminohapete roll taliteraviljades on ebasoodsate tingimuste leevendamine ning kasvu stimuleerimine, kuna taimed ebasoodsates oludes ei tooda endale vajalikke aminohappeid. Kui minnakse talirapsi turgutustiiru tegema, siis võiks teha väikese seire ja vaadata kahjurite olemasolu põllul, kuna esimesed varrepeitkärsakad on juba väljas ning ootavad, kuna saavad munema hakata. Kahjurite olemasolul saate neid tõrjuda kontaktsete toodetega nagu Delta Forte, Karate Zeon, Kaiso 50 EG, Cyperkill 500 EC.

Toitainete puudus talirapsis külma tõttu
Varrepeitkärsaka, kevad 2023

Põllud, mis on Lõuna-Eestis saanud talvekahjusid tasuks vaadata kriitilise pilguga üle, et aru saada, kas on vajalik ümberrajamine, peamiselt käib jutt talirapsidest. Seal tasuks kindlasti hinnata, kui suured on tühimikud põllul ning kui suure ala moodustavad tühjad alad põllust, sest nagu vanasõnagi ütleb, siis loodus tühja kohta ei salli ning tühimikesse kasvab umbrohi ja sellega on koristus raskendatud ning saagi sorteerimine on tülikas, lisaks toodavad umbrohutaimed seemneid, mis on tüliks ka järgnevates kultuurides. Hübriidrapsisortide minimaalne taimede arv m2-le peaks olema vähemalt 15 tk, et saada kätte kulusid kattev saagikus. Taliteraviljade puhul on talvitumine olnud hea ja lumiseene kahjud on minimaalsed, suuremad augud põldudele on tekitanud seisev vesi lohukohtades. Kui on soov teostada äestamine, siis tehke seda ikka vastavalt põllu niiskusele ning liigniiskete põldude puhul oodake, samuti hästi võrsunud teraviljasid ei ole mõtet äestada.

Taimekaitsetöid teostama minnes jälgige temperatuure ja just öiseid madalamaid pügalaid, et olla kindel, et ei kahjustata kultuuri ja tooted toimiksid. Eriti tähelepanelik tuleb olla, kui paagisegus on  kasvuregulaatorid nagu Cycocel 750 või Stabilan 750 SL, mis tahavad saada pritsimise hetkel +10 ja enam kraadi sooja ning järgneval ööl peaks temperatuur jääma ka +10 kraadi piirimaile, natuke madalamat temperatuuri tahab kasvuregulaator Regucil Start Syngentalt, mis on sama toode nagu Moddus Start. Samuti tuleb olla tähelepanelik temperatuuri suhtes herbitsiididega pritsimisel, kuna enamus tooteid tahavad efektiivseks toimimiseks temperatuuri +10 või isegi +13-14 kraadi. Sellisteks toodeteks on näiteks fluroksüpüüri sisaldavad tooted Galistop 200 ja Starane XL,samuti tahavad sooja hormoonpreparaadid nagu 2,4D, Banvel ja MCPA. Madalamatel temperatuuridel toimivad tooted Zypar ja Primus, kuid ka siin tuleks arvestada, et temperatuur ei tohiks jääda öisel ajal peale pritsimist alla +8 kraadi.  Erinevatel toimeainetel on efektiivseks toimimiseks erinevad temperatuurid ning toodete segamisel tuleks seda jälgida

Ka herne ja oa herbitsiidilahendus tuleks läbi mõelda, kuna külvid on ukse ees. Neile, kes tahavad kasutada mullapreparaate, on tooted Fenix või Clever.  Peale tärkamist  saab kasutada  toodete segu Sharpen/Stomp  1,0 l/ha +Basagra/Benta  või Corum + Dash. Corum on täielikult kontaktne toode ning siin peab ära ootama umbrohtude tärkamise, siinkohal juhiks tähelepanu, et Corumiga kaasas olev märgaja Dash tahab segunemisel saada sooja vett ning veenormi vähemalt 150 l/ha. Sharpen +Basagra/Benta segu puhul on üks toodetest mullamõjuga ja teine kontaktne, selle segu puhul on tähtis ajastamine, et saadaks mullamõju ning ka hea mõju tärganud umbrohtudele.

Kaarel Kallion

Scandagra Eesti agronoom-nõustaja